Vyberte stránku

Všechny lucemburské Soparfis podléhají celkové kombinované sazbě daně z příjmu právnických osob a obecní obchodní daně ve výši 24,94 %. V členění podléhají Soparfis dani z příjmu právnických osob ve výši 17 % s dalšími 7 % pro solidární přirážku. Na druhé straně velkovévodství vyměřuje obecní obchodní daň z čistého zisku. Obecní obchodní daň se v jednotlivých obcích liší, přičemž město Lucembursko připisuje Soparfis 6,75 %.

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme, abyste svou konkrétní situaci prodiskutovali s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.