Select Page

Luksemburg inovativnim zagonskim podjetjem omogoča enostaven dostop do kapitala. Damalion podpira mednarodna zagonska podjetja, ki se želijo preseliti v Luksemburg ali razvijati svoje inovativno zagonsko podjetje v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Ker je Luksemburg svetovno priznan na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, hitro postaja središče odličnosti na področju veriženja blokov, kibernetske varnosti in varstva podatkov. Luksemburška biotehnološka industrija, ki jo podpira tudi dobro razvita infrastruktura IKT, se uvršča visoko na lestvico po močni zaščiti intelektualne lastnine, nacionalnih izdatkih za raziskave in razvoj, politiki in splošni stabilnosti.

Zaradi produktivne javne raziskovalne infrastrukture in projektov Luksemburg ponuja številne priložnosti za zagonska podjetja, MSP in velika podjetja.

Luksemburg ni privlačen le za zagonska podjetja, ki iščejo finančna sredstva, temveč tudi za strokovnjake za naložbe. V zvezi s tem je bilo v Luksemburgu vzpostavljenih veliko prizadevanj in rešitev, ki inovativnim podjetnikom pomagajo pri ustanavljanju podjetij in njihovi globalni rasti.

Pridobivanje kapitala za zagonska podjetja v Luksemburgu

Luksemburg kot vodilno finančno središče ponuja široko paleto rešitev, ki podjetnikom omogočajo strukturiranje sredstev za njihove poslovne dejavnosti, med katerimi so najbolj priljubljeni tvegani kapital in poslovni angeli.

  • Poslovni angeli: to so zasebniki, običajno z visokim neto premoženjem in poslovnimi izkušnjami, ki del svojega premoženja neposredno vlagajo v zasebna podjetja. Poleg kapitala angelski investitorji podjetniku zagotavljajo tudi izkušnje, znanja in veščine ter stike pri vodenju podjetja.
  • Vlagatelji tveganega kapitala: Vlagatelji tveganega kapitala v Luksemburgu se nanašajo na vrsto sistema zbiranja sredstev, s katerim lahko vlagatelji zberejo kapital za svoje naložbene projekte. Z drugimi besedami, vlagatelji tveganega kapitala so investicijska podjetja, ki zagotavljajo kapital v zameno za delnice in aktivno vlogo v podjetju. Vlagatelji tveganega kapitala imajo dolgoročno strategijo, ki podjetjem omogoča, da se razvijejo v dobičkonosne organizacije.

Med različnimi možnostmi financiranja, ki so na voljo zagonskim podjetjem v Luksemburgu, sta SOPARFI in SLP (Special Limited Partnership), vendar so najbolj priljubljeni poslovni angeli in družbe tveganega kapitala.

Prav tako je lastniški kapital še en pogost način pridobivanja vlagateljev v podjetje. Lastniški kapital vlagateljem zagotavlja delež v splošnih donosih in celo vpliv ali nadzor nad podjetjem. Po drugi strani pa izdaja obveznic in hibridnih instrumentov omogoča podjetnikom, da pritegnejo kapital, ne da bi se odpovedali lastniškemu kapitalu, tudi za manjša in srednje velika podjetja.

Luksemburg ima živahno, dinamično in prožno okolje za zagonska podjetja, zato v Luksemburg za svoje poslovne dejavnosti vstopa vse več podjetnikov.

Za vstop na luksemburški trg ali zbiranje sredstev za zagon podjetja v Luksemburgu potrebujete pravo podjetje z lokalnim znanjem. Tu nastopi vaš strokovnjak za Damalion, ki lahko vašemu zagonskemu podjetju pomaga pri pridobivanju ustreznega poslovnega financiranja, bodisi na zasebni bodisi na javni strani.

Za ustanovitev zagonskega podjetja v Luksemburguse zdaj obrnite na strokovnjaka Damaliona.