Zaznacz stronę

Luksemburg oferuje łatwy dostęp do kapitału dla innowacyjnych startupów. Damalion wspiera międzynarodowe startupy, które chcą przenieść się do Luksemburga lub rozwijać swój innowacyjny startup w Wielkim Księstwie Luksemburga.

Będąc globalnie uznanym za technologie informacyjne i komunikacyjne, Luksemburg szybko staje się centrum doskonałości dla Blockchain, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Luksemburski przemysł biotechnologiczny, wspierany również przez dobrze rozwiniętą infrastrukturę ICT, zajmuje wysokie pozycje pod względem silnej ochrony własności intelektualnej, krajowych wydatków na badania i rozwój, polityki i ogólnej stabilności.

Dzięki wydajnej publicznej infrastrukturze badawczej i projektom Luksemburg oferuje wiele możliwości dla firm rozpoczynających działalność, MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Luksemburg jest atrakcyjny nie tylko dla start-upów szukających finansowania, ale także dla ekspertów inwestycyjnych. W związku z tym w Luksemburgu powstało wiele przedsięwzięć i rozwiązań mających na celu pomoc innowacyjnym przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności gospodarczej, a następnie w jej globalnym rozwoju.

Pozyskiwanie kapitału na rozpoczęcie działalności w Luksemburgu

Luksemburg, jako wiodące centrum finansowe, oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, które pozwalają przedsiębiorcom na strukturyzację środków na działalność gospodarczą, przy czym największą popularnością cieszą się fundusze venture capital i anioły biznesu.

  • Aniołowie Biznesu: są to osoby prywatne, zwykle o wysokim kapitale netto i doświadczeniu biznesowym, które bezpośrednio inwestują część swoich aktywów w prywatne przedsiębiorstwa. Oprócz kapitału, inwestorzy-anioły zapewniają przedsiębiorcy doświadczenie w zarządzaniu biznesem, umiejętności i kontakty.
  • Inwestorzy venture capital: Venture capital w Luksemburgu odnosi się do rodzaju systemu zbierania funduszy, poprzez który inwestorzy mogą pozyskać kapitał na swoje projekty inwestycyjne. Innymi słowy, Venture Capital Investors to firmy inwestycyjne, które dostarczają kapitał, w zamian za udziały i aktywną rolę w firmie. Inwestorzy Venture Capital stosują długoterminową strategię, dając firmom czas na dojrzewanie do bycia dochodowymi organizacjami.

Wśród różnych możliwości finansowania dostępnych dla start-upów w LuksemburguSOPARFI i SLP (Special Limited Partnership), ale najpopularniejsze są anioły biznesu i firmy venture capital.

Również kapitał własny jest innym powszechnym sposobem pozyskiwania inwestorów dla biznesu. Kapitał własny zapewnia inwestorom udział w ogólnych zyskach, a nawet wpływ lub kontrolę nad spółką. Z drugiej strony emisja obligacji i instrumentów hybrydowych umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie kapitału bez oddawania kapitału własnego, nawet w przypadku mniejszych i średnich przedsiębiorstw.

W Luksemburgu panuje żywe, dynamiczne i zwinne środowisko dla startupów, w związku z czym coraz więcej przedsiębiorców rozpoczyna w nim działalność gospodarczą.

Aby wejść na rynek luksemburski lub pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności w Luksemburgu, potrzebujesz odpowiedniej firmy z lokalną wiedzą u swego boku. W tym miejscu pojawia się Twój ekspert Damalion, możemy pomóc Twojemu start-upowi w pozyskaniu odpowiedniego finansowania biznesu, zarówno po stronie prywatnej jak i publicznej.

Skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion, aby założyć swój startup w Luksemburgu.