Select Page

Luksemburga inovatīviem jaunuzņēmumiem piedāvā vieglu piekļuvi kapitālam. Damalion atbalsta starptautiskus jaunuzņēmumus, kas vēlas pārcelties uz Luksemburgu vai attīstīt savu inovatīvo jaunuzņēmumu Luksemburgas Lielhercogistē.

Luksemburga, kas ir pasaulē atzīta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, strauji kļūst par izcilības centru blokķēdes, kiberdrošības un datu aizsardzības jomā. Luksemburgas biotehnoloģiju nozari atbalsta arī labi attīstīta IKT infrastruktūra, un tā ieņem augstu vietu spēcīgas intelektuālā īpašuma aizsardzības, valsts izdevumu pētniecībai un izstrādei, politikas un vispārējās stabilitātes ziņā.

Pateicoties produktīvai valsts pētniecības infrastruktūrai un projektiem, Luksemburga piedāvā daudz iespēju gan jaunuzņēmumiem, gan MVU, gan lieliem uzņēmumiem.

Luksemburga ir pievilcīga ne tikai jaunuzņēmumiem, kas meklē finansējumu, bet arī investīciju ekspertiem. Tāpēc Luksemburgā ir izveidoti daudzi pasākumi un risinājumi, lai palīdzētu inovatīviem uzņēmējiem uzsākt uzņēmējdarbību un pēc tam attīstīties globālā mērogā.

Kapitāla piesaiste jaunuzņēmumiem Luksemburgā

Luksemburga kā vadošais finanšu centrs piedāvā plašu risinājumu klāstu, kas ļauj uzņēmējiem strukturēt līdzekļus savai uzņēmējdarbībai, un vispopulārākie no tiem ir riska kapitāls un biznesa eņģeļi.

  • Biznesa eņģeļi: tās ir privātpersonas, parasti ar augstu neto vērtību un pieredzi uzņēmējdarbībā, kas daļu savu līdzekļu tieši iegulda privātos uzņēmumos. Papildus kapitālam “eņģeļu” investori uzņēmējam sniedz arī uzņēmējdarbības vadības pieredzi, prasmes un kontaktus.
  • Riska kapitāla investori: Riska kapitāls Luksemburgā ir līdzekļu piesaistes sistēmas veids, ar kuras palīdzību investori var piesaistīt kapitālu saviem investīciju projektiem. Citiem vārdiem sakot, riska kapitāla investori ir ieguldījumu sabiedrības, kas apmaiņā pret akcijām un aktīvu līdzdalību uzņēmumā nodrošina kapitālu. Riska kapitāla investoriem ir ilgtermiņa stratēģija, kas dod uzņēmumiem laiku nobriest par rentablām organizācijām.

Starp dažādām finansēšanas iespējām, kas Luksemburgā pieejamas jaunuzņēmumiem, ir SOPARFI un SLP (īpašas komandītsabiedrības), taču vispopulārākās ir biznesa eņģeļi un riska kapitāla uzņēmumi.

Arī pašu kapitāls ir vēl viens izplatīts veids, kā piesaistīt investorus uzņēmumam. Pašu kapitāls nodrošina ieguldītājiem daļu no kopējās peļņas un pat ietekmi vai kontroli pār uzņēmumu. No otras puses, obligāciju un hibrīda instrumentu emisija ļauj uzņēmējiem piesaistīt kapitālu, neatdodot pašu kapitālu, pat mazākiem un vidējiem uzņēmumiem.

Luksemburgā ir dinamiska, dinamiska un elastīga vide jaunuzņēmumiem, un, ņemot to vērā, aizvien vairāk uzņēmēju uzsāk uzņēmējdarbību Luksemburgā.

Lai ienāktu Luksemburgas tirgū vai piesaistītu līdzekļus sava jaunuzņēmuma izveidei Luksemburgā, jums ir nepieciešams atbilstošs uzņēmums ar vietējām zināšanām. Tieši šeit talkā nāk Damalion eksperts, un mēs varam palīdzēt jūsu jaunuzņēmumam piesaistīt piemērotu finansējumu gan no privātā, gan publiskā sektora.

Sazinieties ar Damalion ekspertu, lai izveidotu savu jaunuzņēmumu Luksemburgā.