Velg en side

Silicon Valley Bank (SVB) , USA , en ledende finansinstitusjon for oppstartsbedrifter og teknologiselskaper, står overfor en finanskrise som har ringvirkninger over hele verden. Nedgangen i SVBs aksjekurs og økningen i tapsavsetninger, forårsaket av COVID-19-pandemien og økende mislighold, har skapt bekymring for kundene, inkludert tyske nystartede selskaper. Denne artikkelen vil undersøke virkningen på den tyske børsen , sentralbanken og oppstartsbedrifter.

Innvirkning på den tyske børsen

Den tyske børsen har ikke vært immun mot kampene SVB står overfor. I 2020 falt SVBs aksjekurs med over 40 %, noe som skapte bekymring blant investorene. SVB er notert på NASDAQ-børsen i USA, men kampene har påvirket det globale omdømmet.

Den tyske børsen er hjemsted for mange teknologiselskaper som kan bli påvirket av SVBs finanskrise. Nedgangen i SVBs aksjekurs har allerede skapt bekymring blant investorene, og en ytterligere nedgang kan gi en dominoeffekt på det tyske markedet. SVBs kamper kan også føre til en nedgang i investeringer i teknologisektoren, noe som påvirker veksten i den tyske økonomien.

Innvirkning på den tyske sentralbanken

Den tyske sentralbanken, Deutsche Bundesbank , har uttrykt bekymring for virkningen av SVBs finanskrise på den tyske økonomien. Sentralbanken har advart om at den nåværende situasjonen kan føre til en nedgang i finansieringen for oppstartsbedrifter og teknologiselskaper, noe som kan påvirke veksten i den tyske økonomien.

Den tyske sentralbanken har allerede iverksatt tiltak for å støtte økonomien under COVID-19-pandemien, inkludert å skaffe likviditet til banker og kjøpe statsobligasjoner. Sentralbankens mulighet til å gi støtte kan imidlertid være begrenset dersom SVBs finanskrise fører til nedgang i investeringer og finansiering av oppstartsbedrifter.

Innvirkning på tyske oppstartsbedrifter

SVB har blitt et populært valg for tyske start-ups som ønsker å ekspandere til det amerikanske markedet. Bankens ekspertise innen teknologisektoren og enorme kontaktnett har gjort den til et attraktivt alternativ for mange gründere. SVBs finanskrise har imidlertid skapt bekymring blant tyske oppstartsbedrifter, hvorav mange er avhengige av banken for finansiering og støtte.

COVID-19-pandemien har bare bidratt til utfordringene tyske start-ups står overfor. Mange har sett at inntektene går ned, og noen har blitt tvunget til å si opp ansatte eller legge ned helt. SVBs kamp har gjort det vanskeligere for disse oppstartsbedriftene å sikre finansiering, da investorene blir mer forsiktige i lys av dagens situasjon.

Alternative finansieringsalternativer for tyske start-ups

Den nåværende situasjonen har ført til at noen tyske oppstartsbedrifter har utforsket alternative finansieringskilder. Venturekapitalister og bedriftsinvestorer kan bli mer attraktive alternativer for oppstartsbedrifter, ettersom de kan være i stand til å gi mer stabile og mangfoldige finansieringskilder. Disse alternative kildene kan imidlertid ha andre krav og forventninger enn banker som SVB.

Den tyske regjeringen har også tatt skritt for å støtte oppstartsscenen. Regjeringens nylig lanserte «Fremtidsfond» har som mål å gi finansiering til oppstartsbedrifter som er rammet av COVID-19-pandemien. Fondet vil gi opptil 2 milliarder euro i finansiering for oppstartsbedrifter, hvor staten gir 80 % av finansieringen og private investorer de resterende 20 %.

Konsolidering av den tyske oppstartsscenen

Den nåværende krisen SVB står overfor kan føre til en konsolidering av den tyske oppstartsscenen. Mindre oppstartsbedrifter kan slite med å overleve, mens større selskaper med mer etablerte inntektsstrømmer kan være bedre posisjonert for å klare stormen. Krisen kan også føre til et skifte i oppstartsøkosystemet, med flere oppstartsbedrifter som søker finansiering fra europeiske investorer i stedet for USA-baserte banker.

Finanskrisen SVB står overfor har skapt bekymring blant tyske oppstartsbedrifter.

Hvis du er berørt av SVB-stengingen og trenger å åpne en ny bankkonto, er Damalions eksperter her for å veilede deg gjennom det.

Du kan også velge å bruke hvilken som helst bank som JP Morgan Chase , Bank of America , Wells Fargo eller PNC , og ofte tilbyr din personlige bank forretningstjenester.

Hva du trenger for å åpne en bankkonto

  1. Vedtekter: hvis virksomheten din er et C Corporation, eller stiftelsessertifikat hvis det er en LLC.
  2. Arbeidsgiveridentifikasjonsnummer skatte-ID (EIN): Det er det nisifrede nummeret (12-3456789)
  3. Skatte-ID-dokumentasjon: Form CP575, Form 147c Letter eller SS-4
  4. Sertifikat for god stand.

Hvis situasjonen din er spesiell, vil Damalion veilede deg til å åpne en bankkonto for å beskytte eiendelene dine. Du kan begynne å bruke tjenestene våre for å åpne en bankkonto ved å klikke her: https://www.damalion.com/open-a-bank -konto/ . Du kan også kontakte oss på e-post.