Select Page

Ümberpaigutamine

Kuidas saada elamisluba Taani

Kuidas saada elamisluba Taani

Taani julgustab innovatsiooni ja ettevõtlust ning ELi, EMP riikide või Šveitsi kodanikuna võite Taanis elada või alustada seal ettevõtlust, kuid ainult juhul, kui te ei kavatse jääda riiki kauemaks kui 3 kuuks. Kui eeldate, et teie viibimine Taanis kestab kauem kui 3...

read more

Categories

Details about how we process your information are available in our Privacy Policy.

1 + 15 =

Categories

Details about how we process your information are available in our Privacy Policy.