Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Damalion Αυστραλία

Επιχειρήσεις στην Αυστραλία

Η Αυστραλία, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότερων χωρών του κόσμου, παρέχει ένα σταθερό, εύκολο και χαμηλού κινδύνου περιβάλλον για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η Αυστραλία είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία που προσφέρει μια σειρά επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορους κλάδους. Εκτός του ότι βρίσκεται σε στρατηγική θέση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η οποία αποτελεί μια αναπτυσσόμενη και δυναμική αγορά, η χώρα διαθέτει μια ακμάζουσα οικονομία με άφθονους φυσικούς πόρους.

Η Αυστραλία θεωρείται ένα από τα ευκολότερα μέρη στον κόσμο για την έναρξη μιας επιχείρησης. Διαθέτει επίσης μία από τις ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές οικονομίες στον κόσμο και είναι το κυρίαρχο χρηματοπιστωτικό κέντρο στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

Λίγα εμπόδια εισόδου, μια ποικιλία νομικών και εταιρικών πλαισίων και μια εξαιρετική επιχειρηματική κουλτούρα καθιστούν τη χώρα αυτή ελκυστική για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν. Η περιοχή έχει επίσης επιτύχει πιστοληπτική αξιολόγηση “Triple A” από κορυφαία πιστωτικά γραφεία, γεγονός που την τοποθετεί ως οικονομία χαμηλού κινδύνου.

Γενικά, η Αυστραλία προσφέρει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές, με μια σειρά από πλεονεκτήματα που την καθιστούν ελκυστική τοποθεσία για επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις.

Πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αυστραλία

Η Αυστραλία είναι μια ανεπτυγμένη και σταθερή οικονομία που προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αυστραλία:

  • Η Αυστραλία έχει μια ισχυρή και σταθερή οικονομία με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Η χώρα κατατάσσεται επίσης σε υψηλή θέση όσον αφορά την ευκολία των επιχειρήσεων από την Παγκόσμια Τράπεζα.
  • Η Αυστραλία διαθέτει εξειδικευμένο και μορφωμένο εργατικό δυναμικό, με μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία. Η χώρα έχει επίσης υψηλό βιοτικό επίπεδο, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό προορισμό για εξειδικευμένους εργαζόμενους.
  • Η Αυστραλία διαθέτει σύγχρονες και αποτελεσματικές υποδομές, με ανεπτυγμένα δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις να συνδεθούν με πελάτες και προμηθευτές σε ολόκληρη τη χώρα και πέραν αυτής.
  • Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια σειρά πολιτικών για τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης. Η κυβέρνηση προσφέρει επίσης βοήθεια σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές.
  • Η οικονομία της Αυστραλίας είναι σταθερή, με ισχυρό κράτος δικαίου, διαφανείς κανονισμούς και χαμηλό επίπεδο διαφθοράς. Η χώρα διαθέτει ένα καλά εδραιωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα και φιλοξενεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο.
  • Η οικονομία της Αυστραλίας είναι διαφοροποιημένη σε μια σειρά από κλάδους. Αυτό παρέχει στους επενδυτές μια σειρά ευκαιριών για επενδύσεις σε διάφορους τομείς.
  • Η Αυστραλία διαθέτει ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, με ισχυρή δημοκρατία και παράδοση ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας. Η κυβέρνηση προσφέρει επίσης βοήθεια σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Αυστραλία διαθέτει ένα καλά ανεπτυγμένο νομικό σύστημα που παρέχει ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το νομικό σύστημα της Αυστραλίας βασίζεται σε ένα σύστημα κοινού δικαίου, το οποίο είναι παρόμοιο με τα νομικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νέας Ζηλανδίας, με το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας ως το ανώτατο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του αυστραλιανού νομικού συστήματος περιλαμβάνουν το αυστραλιανό Σύνταγμα, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις εξουσίες που έχει, τους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους, το δικαστικό σύστημα, το εθιμικό δίκαιο και τη διάκριση των εξουσιών.

Επιπλέον, το αυστραλιανό νομικό σύστημα παρέχει ισχυρή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ξένες επενδύσεις

Ως δημοφιλής προορισμός για ξένες επενδύσεις, με ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σε διάφορους κλάδους, η Αυστραλία είναι γενικά ευπρόσδεκτη στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) και διαθέτει ένα καθιερωμένο πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις. Η αυστραλιανή κυβέρνηση προωθεί ενεργά τις ξένες επενδύσεις και προσφέρει μια σειρά από κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών.

Οι ξένες επενδύσεις ρυθμίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου Ξένων Επενδύσεων (FIRB), η οποία αξιολογεί τις προτεινόμενες επενδύσεις βάσει μιας σειράς κριτηρίων για να διασφαλίσει ότι είναι προς το εθνικό συμφέρον. Η έγκριση του FIRB απαιτείται για ορισμένους τύπους επενδύσεων, όπως οι επενδύσεις σε ευαίσθητους κλάδους ή εκείνες που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο αξίας.

Οι ξένες επενδύσεις ενθαρρύνονται ιδιαίτερα, αλλά η έγκριση είναι υποχρεωτική για συγκεκριμένους τύπους επενδύσεων, ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τον τύπο του επενδυτή, τον τύπο της επένδυσης άλλων ξένων επενδυτών, τον τομέα της βιομηχανίας, την αξία της προτεινόμενης επένδυσης, τη φύση της πρότασης και τον πρόσθετο έλεγχο εθνικής ασφάλειας.

Νομικά έντυπα στην Αυστραλία

Στην Αυστραλία, υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιχειρηματικές δομές από τις οποίες οι επιχειρηματίες μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και τις προτιμήσεις τους. Οι πιο κοινές επιχειρηματικές δομές στην Αυστραλία είναι:

Ατομική επιχείρηση

Πρόκειται για μια αυστραλιανή επιχείρηση που ανήκει και λειτουργεί από ένα μόνο άτομο.

Χαρακτηριστικά

 • Είναι ο απλούστερος και πιο κοινός τύπος επιχειρηματικής δομής στην Αυστραλία.
 • Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για όλες τις πτυχές της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των χρεών και των νομικών ζητημάτων.
 • Ο ιδιοκτήτης του δηλώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης στη φορολογική του δήλωση
 • Είναι εύκολο να ρυθμιστεί και να λειτουργήσει.

Σύμπραξη

Η προσωπική εταιρεία είναι μια επιχείρηση που ανήκει και λειτουργεί από δύο ή περισσότερα άτομα που μοιράζονται τα κέρδη και τις ζημίες.

Χαρακτηριστικά

 • Οι εταιρίες μπορούν να είναι είτε γενικές είτε περιορισμένης ευθύνης.
 • Κάθε εταίρος είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρέη και τα νομικά ζητήματα της επιχείρησης.
 • Οι εταίροι δηλώνουν το μερίδιό τους στο εισόδημα της εταιρίας στη φορολογική τους δήλωση
 • Η σύμπραξη θα πρέπει να περιγράφει τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κάθε εταίρου.

Εταιρία

Πρόκειται για ξεχωριστή νομική οντότητα από τους ιδιοκτήτες της (μετόχους). Οι εταιρείες μπορούν να είναι είτε ιδιόκτητες εταιρείες (Pty Ltd) είτε δημόσιες εταιρείες (Ltd).

Χαρακτηριστικά

 • Είναι ξεχωριστή νομική οντότητα από τους ιδιοκτήτες της (μετόχους)
 • Οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη, οπότε τα περιουσιακά τους στοιχεία προστατεύονται σε περίπτωση νομικών ζητημάτων.
 • Πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων της Αυστραλίας (ASIC).
 • Οι διευθυντές διαχειρίζονται τις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

Εμπιστοσύνη

Πρόκειται για μια νομική ρύθμιση στην οποία ένα άτομο (διαχειριστής) κατέχει και επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία προς όφελος άλλων (δικαιούχων).

Χαρακτηριστικά

 • Υπάρχουν πολλοί τύποι καταπιστευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών καταπιστευμάτων και των καταπιστευμάτων διακριτικής ευχέρειας.
 • Οι δικαιούχοι λαμβάνουν εισόδημα και/ή διανομή κεφαλαίου από το καταπίστευμα
 • Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος.

Συνεταιρισμός

Ο συνεταιρισμός είναι μια επιχείρηση που ανήκει και λειτουργεί από τα μέλη της, τα οποία μοιράζονται τα κέρδη και έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου.

Χαρακτηριστικά

 • Οι συνεταιρισμοί μπορούν να εγγραφούν ως εταιρεία, συνεταιρισμός ή μη νομικό πρόσωπο.
 • Τα μέλη της λαμβάνουν μερίσματα ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής τους στην επιχείρηση
 • Τα μέλη του έχουν λόγο στη διαχείριση του συνεταιρισμού μέσω των δικαιωμάτων ψήφου.

Υποκατάστημα

Πρόκειται για ένα είδος επιχειρηματικής δομής κατά την οποία μια αλλοδαπή εταιρεία δημιουργεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα σε μια ξένη χώρα για να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικά

 • Ένα υποκατάστημα δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα από τη μητρική εταιρεία.
 • Πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στην Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASIC) και να συμμορφώνεται με τον Αυστραλιανό Νόμο περί Εταιρειών.
 • Πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια ονομασία με τη μητρική εταιρεία, με την προσθήκη του όρου “Αυστραλία” στο τέλος.
 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή που να είναι κάτοικος Αυστραλίας.
 • Αναφορά: Το υποκατάστημα υποχρεούται να υποβάλλει οικονομικές εκθέσεις στην ASIC και την ATO σε ετήσια βάση.

Όταν επιλέγετε μια επιχειρηματική δομή στην Αυστραλία, είναι σημαντικό να εξετάσετε παράγοντες όπως η φορολογία, η ευθύνη, ο έλεγχος και το τρέχον κόστος. Συνιστάται, λοιπόν, να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή για να καθορίσετε την καταλληλότερη επιχειρηματική δομή για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Για να ιδρύσετε την εταιρεία σας στην Αυστραλία, επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Αυστραλία διαθέτει ένα εξελιγμένο και καλά ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα που αποτελείται από ένα μείγμα εγχώριων τραπεζών, διεθνών τραπεζών, πιστωτικών ενώσεων και οικοδομικών εταιρειών. Ρυθμίζεται από την Αρχή Προληπτικής Ρύθμισης της Αυστραλίας (APRA) και την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA).

Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των τραπεζικών συναλλαγών στην Αυστραλία περιλαμβάνουν:

Μεγάλες τράπεζες

Το τραπεζικό σύστημα της Αυστραλίας κυριαρχείται από τέσσερις μεγάλες τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του ενεργητικού, των καταθέσεων και των κερδών του τραπεζικού κλάδου. Και ενώ οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες κυριαρχούν στον κλάδο, υπάρχουν πολλές μικρότερες τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις και οικοδομικές εταιρείες που παρέχουν ανταγωνισμό και επιλογές για τους καταναλωτές.

Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες στην Αυστραλία

Οι αυστραλιανές τράπεζες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως λογαριασμούς ταμιευτηρίου, προθεσμιακές καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, προσωπικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια. Οι τράπεζες προσφέρουν επίσης μια σειρά ψηφιακών τραπεζικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, των τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου και των ψηφιακών πορτοφολιών.

Ρύθμιση και προστασία των καταναλωτών

Το αυστραλιανό τραπεζικό σύστημα υπόκειται σε ένα μεγάλο ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για να εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Οι τράπεζες οφείλουν να συμμορφώνονται με μια σειρά νόμων για την προστασία των καταναλωτών, όπως ο αυστραλιανός νόμος περί καταναλωτών και ο τραπεζικός κώδικας πρακτικής.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Αυστραλία

Αν σκοπεύετε να μετακομίσετε στην Αυστραλία είτε για τον τρόπο ζωής είτε για επαγγελματικούς λόγους, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα χρειαστείτε είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας.

Κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού, οι σημαντικότερες απαιτήσεις είναι τα έγκυρα έγγραφα, και όταν πρόκειται για έγγραφα για έναν τραπεζικό λογαριασμό, οι αυστραλιανές τράπεζες χρησιμοποιούν ένα σύστημα μορίων. Υπάρχει ένας καθορισμένος κατάλογος εγγράφων, και το καθένα από αυτά λαμβάνει έναν καθορισμένο αριθμό πόντων. Για να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Αυστραλία, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει διάφορα έγγραφα που αθροίζουν 100 πόντους. Πρόκειται για το σύστημα ταυτοποίησης που έχει υιοθετήσει η αυστραλιανή κυβέρνηση και έχει κατασκευαστεί για την καταπολέμηση της απάτης.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν μόνο ένα πρωτογενές έγγραφο φωτογραφικής ταυτότητας (αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με ένα είδος πρωτογενούς μη φωτογραφικού εγγράφου ταυτότητας) και ένα δευτερογενές έγγραφο ταυτότητας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας, χάρτινο δίπλωμα οδήγησης ή ειδοποίηση από την αυστραλιανή φορολογική υπηρεσία.

Μόλις συμπληρωθεί το σύστημα σημείων, η υπόλοιπη διαδικασία θα είναι πολύ απλή.

Επιπλέον, οι αιτούντες μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Αυστραλία μέσω διαδικτύου, αν και αυτό εξαρτάται από την τράπεζα.

Για να γλιτώσετε το άγχος, επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς της Damalion και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η ζωή στην Αυστραλία είναι μοναδική. Η Αυστραλία είναι μια αξιοσημείωτη χώρα με ποικίλο πολιτισμό, χαλαρό τρόπο ζωής και φυσικά θαύματα.

Εάν σκοπεύετε να μετακομίσετε στην Αυστραλία, πρέπει να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να αποκτήσετε άδεια παραμονής και να μεταναστεύσετε στην Αυστραλία επίσημα.

Τύπος αυστραλιανής κατοικίας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκτήσετε άδεια παραμονής στην Αυστραλία, όπως:

 • Μετανάστευση με ειδίκευση: αυτό προϋποθέτει ότι ένα άτομο πληροί ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως η ηλικία, η εργασιακή εμπειρία και τα εκπαιδευτικά προσόντα. Οι αιτούντες πρέπει επίσης να πληρούν το όριο των βαθμών στο τεστ βαθμών για τη μετανάστευση ειδικευμένων ατόμων.
 • Οικογενειακή μετανάστευση: πρόκειται για άτομα που έχουν σύντροφο, σύζυγο ή μέλος της οικογένειάς τους που είναι Αυστραλός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας. Αυτό περιλαμβάνει συντρόφους, παιδιά, γονείς και ορισμένους άλλους συγγενείς.
 • Επιχειρηματική μετανάστευση: αυτή είναι μια επιλογή για άτομα που θέλουν να ιδρύσουν ή να επενδύσουν σε μια επιχείρηση στην Αυστραλία. Αυτό περιλαμβάνει το πρόγραμμα επιχειρηματικής καινοτομίας και επενδύσεων, το οποίο παρέχει επιλογές για επιχειρηματίες, επενδυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
 • Ανθρωπιστικά προγράμματα και προγράμματα για πρόσφυγες: πρόκειται για άτομα που διαφεύγουν από διώξεις ή συγκρούσεις στις χώρες τους.

Άλλα ειδικά προγράμματα περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα Θεωρήσεων Παγκόσμιων Ταλέντων, το οποίο παρέχει μια απλουστευμένη διαδρομή για άτομα με υψηλή εξειδίκευση σε ορισμένους κλάδους για να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Αυστραλία.

Μόνιμη κατοικία στην Αυστραλία

Η μόνιμη διαμονή στην Αυστραλία εγκρίνεται για ορισμένους κατόχους θεώρησης στην Αυστραλία. Η Αυστραλία προσφέρει μερικά προγράμματα μετανάστευσης, όπως το business stream, το family stream, το special eligibility stream, το work stream και το child stream για μόνιμες θεωρήσεις.

Για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Αυστραλία, συνιστάται να αναζητήσουν επαγγελματική συμβουλή και καθοδήγηση για να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς της Damalion και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το αυστραλιανό φορολογικό σύστημα είναι σχετικά απλό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις, με μια ενιαία εθνική φορολογική υπηρεσία, το Australian Taxation Office (ATO), που διαχειρίζεται όλους τους ομοσπονδιακούς φόρους.

Φορολογική κατοικία

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει δικαιοδοσία να φορολογεί τους κατοίκους για το παγκόσμιο εισόδημά τους και τους μη κατοίκους μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από την Αυστραλία.

Η αυστραλιανή νομοθεσία περιλαμβάνει ορισμένους κανόνες σχετικά με την κατοικία για να διευκρινιστεί εάν ένα φυσικό πρόσωπο ή μια εταιρεία είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς και να φορολογηθεί αναλόγως.

Κύρια είδη φόρων στην Αυστραλία:

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων. Οι φόροι εισοδήματος είναι η σημαντικότερη μορφή φορολογίας στην Αυστραλία και εισπράττονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέσω της ATO. Ο φορολογικός συντελεστής είναι προοδευτικός, πράγμα που σημαίνει ότι τα άτομα με υψηλότερα εισοδήματα πληρώνουν υψηλότερο φορολογικό συντελεστή.

Εταιρικοί φόροι

Ο εταιρικός φόρος καταβάλλεται από τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις επί των καθαρών κερδών τους, αλλά η ζημία της εταιρείας μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος. Ο αυστραλιανός εταιρικός φόρος επιβάλλεται με ενιαίο συντελεστή 30% (25% για τις μικρές επιχειρήσεις). Ο εταιρικός φόρος καταβάλλεται επί των κερδών της επιχείρησης με τον εταιρικό συντελεστή και είναι συνήθως διαθέσιμος για διανομή, εκτός από τυχόν διατηρητέα κέρδη που μπορεί να έχει μεταφέρει.

Φόρος αγαθών και υπηρεσιών (GST)

Πρόκειται για φόρο επί της προσφοράς των περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών στην Αυστραλία. Ο ισχύων συντελεστής GST στην Αυστραλία είναι 10%. Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες για τον GST πρέπει να εισπράττουν τον φόρο για λογαριασμό της κυβέρνησης και να τον αποδίδουν στην ATO.

Φόρος υπεραξίας (CGT)

Η CGT είναι ένας φόρος επί του κέρδους που προκύπτει από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως ακίνητα ή μετοχές. Ο φόρος καταβάλλεται μόνο για το κέρδος και όχι για ολόκληρη την τιμή πώλησης. Υπάρχουν διάφορες απαλλαγές και παραχωρήσεις για τη μείωση του ποσού της CGT που πρέπει να καταβληθεί.

Φόρος πρόσθετων παροχών (FBT)

Ο FBT είναι ένας φόρος επί των μη χρηματικών παροχών που παρέχονται στους εργαζομένους, όπως τα εταιρικά αυτοκίνητα, η ασφάλιση υγείας και η ψυχαγωγία. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή του FBT για λογαριασμό των εργαζομένων τους.

Συνταξιοδότηση

Η υπεραξιοδότηση είναι ένας τύπος φόρου επί του εισοδήματος που καταβάλλεται σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό συνταξιοδότησης. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν ένα ποσοστό του εισοδήματος του εργαζομένου τους σε έναν λογαριασμό υπεραξιολόγησης.

Ειδικός φόρος κατανάλωσης

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας φόρος επί ορισμένων αγαθών, όπως τα καύσιμα, το αλκοόλ και ο καπνός. Ο φόρος περιλαμβάνεται στην τιμή των αγαθών και καταβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα των αγαθών.

Φόροι ακίνητης περιουσίας

Υπάρχουν διάφοροι φόροι ακίνητης περιουσίας στην Αυστραλία, όπως ο φόρος χαρτοσήμου για την αγορά ακινήτου, ο φόρος γης για επενδυτικά ακίνητα και οι δημοτικοί φόροι για όλα τα ακίνητα.

Φορολογικές συνθήκες

Η Αυστραλία έχει υπογράψει φορολογικές συμφωνίες με διάφορες χώρες, όπως η Αργεντινή, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Αρούμπα, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Νήσος Μαν, η Ρουμανία, το Βέλγιο, το Ισραήλ, η Ρωσία, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, η Ιταλία, η Σαμόα, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, η Χιλή, το Τζέρσεϊ, η Σλοβακία, η Κίνα, το Κιριμπάτι, η Νότια Αφρική, οι Νήσοι Κουκ, Κορέα, Ισπανία, Τσεχική Δημοκρατία, Μαλαισία, Σρι Λάνκα, Δανία, Μάλτα, Σουηδία, Φίτζι, Νήσοι Μάρσαλ, Ελβετία, Φινλανδία, Μαυρίκιος Ταϊβάν, Γαλλία, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Τουρκία, Γκέρνσεϊ, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Παπούα Νέα Γουινέα και Βιετνάμ.

Οι εν λόγω συνθήκες έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη διπλή φορολόγηση, να προωθούν το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις και να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους φορολογούμενους.

Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των φορολογικών συμφωνιών στην Αυστραλία περιλαμβάνουν την αποφυγή διπλής φορολόγησης, την ανταλλαγή πληροφοριών και τα μέτρα κατά της φοροαποφυγής.

Σημειώστε ότι το φορολογικό σύστημα στην Αυστραλία είναι πολύπλοκο, οπότε είναι σημαντικό να ζητάτε επαγγελματική συμβουλή για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία (ΠΕ) αναφέρεται σε δημιουργήματα του μυαλού και μπορεί να είναι οτιδήποτε, από ένα όνομα, μια δημιουργία ή μια ιδέα. Στην Αυστραλία, η διανοητική ιδιοκτησία προστατεύεται από μια σειρά νόμων και κανονισμών και επεκτείνεται σε μια ευρεία ποικιλία τομέων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των σχεδίων και των δικαιωμάτων των φυτών.

Στην Αυστραλία, αναγνωρίζονται και προστατεύονται από το νόμο διάφορα είδη δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ακολουθούν οι κυριότεροι τύποι:

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 • Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για την προστασία εφευρέσεων, όπως νέα προϊόντα ή διαδικασίες.
 • Για να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Αυστραλία, μια εφεύρεση πρέπει να είναι νέα, να περιλαμβάνει ένα εφευρετικό βήμα και να μπορεί να εφαρμοστεί βιομηχανικά.
 • Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του το αποκλειστικό δικαίωμα να κατασκευάζει, να χρησιμοποιεί και να πωλεί την εφεύρεση για μια ορισμένη περίοδο. Η διάρκεια της προστασίας εξαρτάται από τον τύπο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Εμπορικά σήματα

 • Τα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός επιχειρηματία από εκείνα ενός άλλου.
 • Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να είναι μια λέξη, μια φράση, ένα λογότυπο ή ένας συνδυασμός αυτών.
 • Στην Αυστραλία, τα εμπορικά σήματα μπορούν να καταχωρηθούν στην IP Australia, τον κυβερνητικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Ένα εμπορικό σήμα παρέχει στον ιδιοκτήτη του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωριστεί.
 • Ένα εμπορικό σήμα καταχωρίζεται στην IP Australia για 10 έτη και ανανεώνεται επ’ αόριστον.

Πνευματικά δικαιώματα

 • Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν πρωτότυπα δημιουργικά έργα, όπως η λογοτεχνία, η μουσική, η τέχνη και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων γεννιέται αυτομάτως κατά τη δημιουργία του έργου και παρέχει στον ιδιοκτήτη αποκλειστικά δικαιώματα αναπαραγωγής, δημοσίευσης και κοινοποίησης του έργου στο κοινό.
 • Η διάρκεια προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ποικίλλει ανάλογα με το είδος του έργου.

Σχέδια

 • Τα σχέδια ή υποδείγματα προστατεύουν την εμφάνιση ενός προϊόντος, όπως το σχήμα, το σχέδιο ή η διαμόρφωσή του.
 • Για να καταχωριστεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα στην Αυστραλία, πρέπει να είναι νέο και διακριτικό.
 • Η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος παρέχει στον ιδιοκτήτη το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, αδειοδότησης ή πώλησης του σχεδίου ή υποδείγματος για ορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Ένα καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στον κάτοχό του αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης, αδειοδότησης ή πώλησης του σχεδίου ή υποδείγματος για περίοδο 5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί συνολικά για έως και 15 έτη.

Δικαιώματα του φυτωριούχου

 • Τα Δικαιώματα Φυτοκαλλιεργητή (ΔΦΚ) προστατεύουν νέες ποικιλίες φυτών που είναι διακριτές, ομοιόμορφες και σταθερές.
 • Τα δικαιώματα των φυτών στην Αυστραλία προστατεύονται από τον νόμο περί δικαιωμάτων των φυτών του 1994.
 • Το ΔΑΦ παρέχει στον ιδιοκτήτη αποκλειστικά δικαιώματα παραγωγής, πώλησης και αδειοδότησης της ποικιλίας για περίοδο 20 ετών για τα περισσότερα είδη φυτών ή 25 ετών για αμπέλια και δέντρα.

Εμπορικά μυστικά

 • Τα εμπορικά μυστικά αναφέρονται σε εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες, όπως πελατολόγια και στρατηγικές τιμολόγησης, που παρέχουν σε μια επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Τα εμπορικά μυστικά στην Αυστραλία προστατεύονται βάσει του κοινού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων και όχι μέσω καταχώρισης.

Το σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Αυστραλία παρέχει ένα πλαίσιο για την προστασία ενός ευρέος φάσματος δημιουργικών και καινοτόμων έργων. Επομένως, είναι σημαντικό για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να κατανοούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους και να ζητούν επαγγελματική συμβουλή, εάν χρειάζεται, για να διασφαλίσουν ότι η διανοητική τους ιδιοκτησία προστατεύεται σωστά.

ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ

Η Αυστραλία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργατικού δικαίου, το οποίο εφαρμόζεται από τον Διαμεσολαβητή Δίκαιης Εργασίας.

Στην Αυστραλία, η εργασία και η απασχόληση ρυθμίζονται από έναν συνδυασμό ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων, οι οποίοι έχουν γενικά σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διασφαλίζουν ότι οι χώροι εργασίας είναι ασφαλείς, δίκαιοι και ισότιμοι.

Συμβάσεις εργασίας

Οι συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της εργασίας, των ωρών εργασίας, των αμοιβών και των παροχών, καθώς και των περιόδων προειδοποίησης. Στην Αυστραλία, οι συμβάσεις μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές, αλλά οι γραπτές συμβάσεις είναι πιο συνηθισμένες.

Στην Αυστραλία, υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβάσεων εργασίας που χρησιμοποιούνται συνήθως. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: πρόκειται για τον πιο συνηθισμένο τύπο σύμβασης εργασίας στην Αυστραλία, όπου ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται για μια συνεχή, αόριστη χρονική περίοδο.
 • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: πρόκειται για σύμβαση με την οποία ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με καθορισμένη ημερομηνία λήξης.
 • Σύμβαση περιστασιακής απασχόλησης: πρόκειται για σύμβαση με την οποία ένας εργαζόμενος προσλαμβάνεται κατά περίπτωση, χωρίς καμία εγγύηση συνεχούς εργασίας. Οι περιστασιακά απασχολούμενοι δεν έχουν πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα, όπως άδεια μετ’ αποδοχών και προειδοποίηση απόλυσης, αλλά συνήθως λαμβάνουν υψηλότερο ωρομίσθιο ως αντιστάθμισμα.
 • Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης: πρόκειται για σύμβαση με την οποία ο εργαζόμενος εργάζεται λιγότερες ώρες από την πλήρη απασχόληση, συνήθως σε τακτική βάση. Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση δικαιούνται τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε αναλογική βάση.
 • Συμφωνία ανεξάρτητου εργολάβου: πρόκειται για μια σύμβαση με την οποία ένα άτομο προσλαμβάνεται να εκτελέσει εργασία για μια επιχείρηση ως αυτοαπασχολούμενος εργολάβος. Οι ανεξάρτητοι εργολάβοι είναι υπεύθυνοι για τη φορολογία και τη σύνταξή τους και δεν δικαιούνται ορισμένα δικαιώματα, όπως η άδεια μετ’ αποδοχών.

Οι αποζημιώσεις, τα δικαιώματα και οι παροχές απασχόλησης στην Αυστραλία περιλαμβάνουν:

 • Ελάχιστος μισθός: Μισθός: Η Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας καθορίζει έναν εθνικό κατώτατο μισθό για όλους τους εργαζόμενους στην Αυστραλία. Ο κατώτατος μισθός αναθεωρείται ετησίως και λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως ο πληθωρισμός και η κατάσταση της οικονομίας.
 • Ώρες εργασίας: ο νόμος περί δίκαιης εργασίας ορίζει ότι το μέγιστο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας ενός εργαζομένου είναι 38 ώρες ( 7,6 ώρες την ημέρα) στην Αυστραλία. Ωστόσο, οι εργοδότες μπορούν να ζητήσουν από τους εργαζομένους να εργαστούν εύλογα επιπλέον ώρες (υπερωρίες), οι οποίες υπόκεινται σε πρόσθετη αμοιβή.
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας: οι εργοδότες έχουν καθήκον να παρέχουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας για τους εργαζομένους τους. Αυτό περιλαμβάνει πράγματα όπως η παροχή κατάρτισης και εξοπλισμού, η διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου και η αναφορά περιστατικών και κινδύνων.
 • Διακρίσεις: στην Αυστραλία είναι παράνομο να γίνονται διακρίσεις σε βάρος κάποιου με βάση τη φυλή, το φύλο, την ηλικία ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά. Οι εργοδότες έχουν καθήκον να προλαμβάνουν τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας.
 • Ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών: οι εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης δικαιούνται ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων ετησίως, ενώ οι έκτακτοι εργαζόμενοι λαμβάνουν επιβάρυνση στο ωρομίσθιό τους για να αντισταθμίσουν την έλλειψη δικαιωμάτων άδειας μετ’ αποδοχών.
 • Άδεια συμπόνιας με αποδοχές: οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια συμπόνιας με αποδοχές για να περιθάλψουν μέλος της οικογένειας ή του νοικοκυριού που πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια ή τραυματισμό ή που απεβίωσε.
 • Γονική άδεια μετ’ αποδοχών: οι δικαιούχοι εργαζόμενοι δικαιούνται γονική άδεια μετ’ αποδοχών για διάστημα έως 18 εβδομάδων, με τον εθνικό κατώτατο μισθό.
 • Άδεια ασθενείας: οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης δικαιούνται άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών. Οι Αυστραλοί εργαζόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν άδεια μετ’ αποδοχών για να υποστηρίξουν ένα άμεσο μέλος της οικογένειάς τους που είναι άρρωστο ή αντιμετωπίζει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 • Συνταξιοδότηση: οι εργοδότες υποχρεούνται να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 10% των συνήθων αποδοχών του εργαζομένου σε ένα ταμείο συνταξιοδότησης.
 • Αποζημίωση εργαζομένων: οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων για την κάλυψη των εργαζομένων σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας που σχετίζεται με την εργασία.
 • Καταγγελία και αποζημίωση: Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας πρέπει να βασίζεται σε δίκαιη κρίση, οπότε απαγορεύεται για λόγους όπως η φυλή, το φύλο, η ηλικία, ή αν ο εργαζόμενος απουσιάζει λόγω ασθένειας ή λιγότερο από τρεις μήνες σε 12μηνη περίοδο. Οι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι έχουν απολυθεί άδικα μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας. Η Επιτροπή μπορεί να διατάξει την επαναπρόσληψη ή την καταβολή αποζημίωσης εάν διαπιστώσει ότι η απόλυση ήταν άδικη.

Οι πρόσθετες παροχές που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων μπορεί να περιλαμβάνουν πράγματα όπως η ασφάλιση υγείας, πρόσθετα δικαιώματα άδειας και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας πέραν των νομικά απαιτούμενων.

Θέλετε να εισέλθετε στην αγορά της Αυστραλίας;

Οι ειδικοί της Damalion μπορούν να σας βοηθήσουν. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία που μας επιτρέπει να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας στη δημιουργία μιας εταιρείας, στο άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού και στην επένδυση στην Αυστραλία. Παρέχουμε επίσης επιχειρηματικές λύσεις, όπως συμμόρφωση, διαχείριση οντοτήτων, λογιστική, φορολογία, υποστήριξη μισθοδοσίας και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να καταχωρήσετε την εταιρεία σας στην Αυστραλία.

12 + 8 =

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Damalion Australia Desk;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.