Select Page

22 mart 2004-cü il tarixli Qanun və eyni zamanda Sekyuritləşdirmə Qanunu Lüksemburqun sekyuritizasiya əməliyyatlarına ev sahibliyi etmək üçün xarici investorlar üçün üstünlük verilən yaşayış yeri kimi nüfuzuna kömək edir. O, sekuritizasiya vasitələri daxilində möhkəm bölmələrə imkan verən etibarlı hüquqi və vergi bazası yaratmışdır. Müflisləşmə halında, fərdi aktiv və öhdəliklər digər subfondlardan ayrı olduğu üçün subfondlar daxilində müvafiq investorlara regress təmin edilir.

Bu məlumatların xüsusi fərdiləşdirilmiş vergi və ya hüquqi məsləhətləri əvəz etməsi nəzərdə tutulmayıb. Xüsusi vəziyyətinizi ixtisaslı bir vergi və ya hüquq məsləhətçisi ilə müzakirə etməyi təklif edirik.