Select Page

22. märtsi 2004. aasta seadus, tuntud ka kui väärtpaberistamise seadus, aitab kaasa Luksemburgi prestiižile, kuna see on välisinvestorite eelistatud asukoht väärtpaberistamistehingute korraldamiseks. See on loonud usaldusväärse õigus- ja maksuraamistiku, mis võimaldab väärtpaberistamisvahendite tugevat lahterdamist. Maksejõuetuse korral antakse allfondide vastavatele investoritele regress, kuna üksikud varad ja kohustused on teistest allfondidest eraldiseisvad.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.