Luksemburgi väärtpaberistamisvahend: mida see tähendab? - Damalion - Independent consulting firm.
Select Page

22. märtsi 2004. aasta seadus, tuntud ka kui väärtpaberistamise seadus, aitab kaasa Luksemburgi prestiižile, kuna see on välisinvestorite eelistatud asukoht väärtpaberistamistehingute korraldamiseks. See on loonud usaldusväärse õigus- ja maksuraamistiku, mis võimaldab väärtpaberistamisvahendite tugevat lahterdamist. Maksejõuetuse korral antakse allfondide vastavatele investoritele regress, kuna üksikud varad ja kohustused on teistest allfondidest eraldiseisvad.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.