Vyberte stránku

Zákon ze dne 22. března 2004, známý také jako zákon o sekuritizaci, přispívá k prestiži Lucemburska jako preferovaného domicilu pro zahraniční investory pro pořádání sekuritizačních transakcí. Vytvořila spolehlivý právní a daňový rámec, který umožňuje robustní oddělení v rámci sekuritizačních nástrojů. V případě platební neschopnosti mají příslušní investoři v rámci podfondů možnost postihu, protože jednotlivá aktiva a pasiva jsou oddělena od ostatních podfondů.

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme, abyste svou konkrétní situaci prodiskutovali s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.