Επιλογή Σελίδας

Με μια ισχυρή οικονομία, ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο και ένα καλά εδραιωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η Σιγκαπούρη αποτελεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για την ίδρυση μιας νέας επιχειρηματικής οντότητας.

Η Σιγκαπούρη είναι μία από τις καλύτερες ασιατικές χώρες για να δραστηριοποιηθεί κανείς επιχειρηματικά, και οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες βρίσκουν τη χώρα αυτή πολύ ελκυστική.

Όταν πρόκειται για την καταχώριση μιας εταιρείας στη Σιγκαπούρη, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες απαιτήσεις.

Σημαντικές εκτιμήσεις για την εγγραφή εταιρείας στη Σιγκαπούρη

Για την εγγραφή μιας εταιρείας στη Σιγκαπούρη, τα άτομα πρέπει να τηρούν τους κανονισμούς που περιγράφονται στο νόμο περί εταιρειών της Σιγκαπούρης. Η τήρηση αυτών των νομικών απαιτήσεων εξασφαλίζει ένα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για την εταιρεία.

Ακολουθούν άλλα βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη διαδικασία εγγραφής:

Επιλογή επωνυμίας εταιρείας

Οι αιτούντες πρέπει να επιλέξουν ένα κατάλληλο όνομα και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά προς έγκριση μέσω του συστήματος BizFile+ της ACRA. Μετά τη λήψη της έγκρισης, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία ενσωμάτωσης.

Επιλογή της δομής της εταιρείας

Κατά την καταχώριση μιας εταιρείας στη Σιγκαπούρη, ο αιτών πρέπει να καθορίσει την κατάλληλη εταιρική δομή. Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Ιδιωτική εταιρεία:

 • Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
 • Απαλλαγή από υπουργό ιδιωτική εταιρεία

Δημόσια εταιρεία:

 • Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
 • Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Διορισμός προσωπικού κλειδιά

Μετά τον καθορισμό της κατάλληλης δομής της εταιρείας, είναι σημαντικό να οριστεί το βασικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για τις καθημερινές λειτουργίες. Πρέπει να δημιουργηθούν οι ακόλουθες θέσεις:

 • Διευθυντής: υπεύθυνος για τη διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων, ο διευθυντής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, πολίτης της Σιγκαπούρης και κάτοχος Δελτίου Απασχόλησης.
 • Διευθύνων Σύμβουλος: προαιρετική θέση για την επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών, δεν απαιτείται να διοριστεί με την ACRA.
 • Γραμματέας της εταιρείας: είναι ζωτικής σημασίας να διοριστεί ένας πολίτης της Σιγκαπούρης ως γραμματέας της εταιρείας εντός έξι μηνών από τη σύσταση της εταιρείας.
 • Ελεγκτής: πρόκειται για άλλη μια υποχρεωτική απαίτηση της εταιρείας. Αλλά μπορεί να παραλειφθεί εάν απαλλάσσεται σύμφωνα με τον νόμο περί εταιρειών της Σιγκαπούρης.

Μέτοχοι

Για την εγγραφή εταιρείας στη Σιγκαπούρη, απαιτείται τουλάχιστον 1 μέτοχος και ο μέγιστος αριθμός εξαρτάται από την επιλεγμένη δομή της εταιρείας.

Μαζί με τα προσωπικά τους στοιχεία, οι μέτοχοι θα πρέπει επίσης να παρέχουν το συνολικό ποσό που κατέβαλαν για τις μετοχές τους.

Διεύθυνση γραφείου

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης, απαιτείται από τον αιτούντα να παράσχει μια καταχωρημένη διεύθυνση.Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να είναι μια έγκυρη και δημόσια προσβάσιμη τοποθεσία, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι ο τόπος λειτουργίας.

Σύνταγμα

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο μπορεί να είναι είτε αυτοσχέδιο είτε να βασίζεται στο πρότυπο καταστατικό.

Αυτό το νομικό έγγραφο περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, οι κανόνες και οι κανονισμοί, οι λειτουργικές λεπτομέρειες, καθώς και οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του βασικού προσωπικού.

Προσδιορίστε το οικονομικό έτος

Κατά την εγγραφή μιας εταιρείας στη Σιγκαπούρη, ο αιτών πρέπει να καθορίσει το οικονομικό έτος για τις εταιρικές καταθέσεις.

Απαιτήσεις εγγράφων

Για την εγγραφή μιας εταιρείας στη Σιγκαπούρη απαιτούνται ορισμένα έγγραφα:

 • Για τα αλλοδαπά άτομα, απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου, απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας του/της στο εξωτερικό και πληροφορίες KYC.
 • Για τους κατοίκους, απαιτείται το SingPass του αιτούντος και
 • Για τους μετόχους εταιρικών οντοτήτων, απαιτείται ιδρυτικό έγγραφο, καταστατικό και πιστοποιητικό σύστασης.

Κατευθυντήριες γραμμές για αλλοδαπούς που ξεκινούν μια επιχείρηση στη Σιγκαπούρη

Οι ξένοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση στη Σιγκαπούρη στοχεύουν σε μια απλή διαδικασία και ευτυχώς, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έχει απλοποιήσει τη διαδικασία εγγραφής για τους αλλοδαπούς.

Όπως και σε κάθε άλλη εταιρεία, οι αιτούντες πρέπει πρώτα να καθορίσουν τον τύπο της εταιρείας που επιθυμούν να ιδρύσουν. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της διαδικτυακής πύλης ACRA, η οποία απαιτεί ένα SingPass.

Καθώς αυτό το πάσο είναι διαθέσιμο μόνο για τους πολίτες της Σιγκαπούρης, είναι απαραίτητο να ζητήσετε τη βοήθεια της Damalion, η οποία θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγγραφής εταιρείας στη Σιγκαπούρη.

Λειτουργία μιας εταιρείας στη Σιγκαπούρη

Οι αλλοδαποί έχουν δύο επιλογές για τη λειτουργία της εταιρείας τους στη Σιγκαπούρη:

Διαχείριση της επιχείρησης από το εξωτερικό: αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για αλλοδαπούς που προτιμούν να μένουν στο εξωτερικό ενώ λειτουργούν την επιχείρησή τους στη Σιγκαπούρη. Πρέπει να διορίσουν τουλάχιστον έναν πολίτη της Σιγκαπούρης ως διευθυντή. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη σύσταση είναι οι ίδιες με εκείνες για τη σύσταση μιας τοπικής εταιρείας. Αυτός ο τύπος εγγραφής εξαλείφει την ανάγκη μετεγκατάστασης στη Σιγκαπούρη.

Διαχείριση της επιχείρησης ενώ διαμένουν στη Σιγκαπούρη: αυτή η επιλογή αφορά αλλοδαπούς που ιδρύουν μια θυγατρική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στη Σιγκαπούρη και είτε εργάζονται οι ίδιοι στην εταιρεία είτε προσλαμβάνουν έναν αλλοδαπό υπήκοο. Εκτός από την πρόσληψη των υπηρεσιών ενός αντιπροσώπου, όπως μια δικηγορική ή λογιστική εταιρεία, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να διορίσει έναν πολίτη της Σιγκαπούρης ως διευθυντή.

Και για τις δύο επιλογές, η Damalion μπορεί να παράσχει βοήθεια.

Διαδικασίες μετά την ενσωμάτωση

 • Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού

Μόλις η εταιρεία συσταθεί, οι αιτούντες μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στη Σιγκαπούρη σε τοπική ή διεθνή τράπεζα. Η Damalion μπορεί να σας βοηθήσει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις οικονομικές σας συναλλαγές.

 • Απόκτηση ειδικών αδειών

Ανάλογα με τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες άδειες. Η Damalion μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απόκτηση τυχόν απαιτούμενων ειδικών αδειών στη Σιγκαπούρη.

 • Εγγραφή GST (φόρος αγαθών και υπηρεσιών)

“Εάν ο προβλεπόμενος ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης αναμένεται να υπερβεί το 1 εκατομμύριο S$, η εγγραφή στον GST καθίσταται υποχρεωτική για την εταιρεία.

 • Φόρος εισοδήματος και ετήσιες απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων

Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία στη Σιγκαπούρη υποχρεούται να πληροί τις ετήσιες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που ορίζονται στο νόμο περί εταιρειών, καθώς και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με το νόμο περί φορολογίας εισοδήματος της Σιγκαπούρης. Η Damalion μπορεί να βοηθήσει και με τις δύο αυτές καταθέσεις.

Για να ενσωματώσετε την εταιρεία σας στη Σιγκαπούρη, επικοινωνήστε με τον εμπειρογνώμονα της Damalion σήμερα.