Selecteer een pagina

Met een sterke economie, een gunstig belastingkader en een goed gevestigd financieel stelsel vormt Singapore een aantrekkelijke omgeving om een nieuwe bedrijfsentiteit op te richten.

Singapore is een van de beste Aziatische landen om zaken te doen, en investeerders en ondernemers vinden dit land zeer aantrekkelijk.

Bij het registreren van een bedrijf in Singapore is het belangrijk rekening te houden met de volgende vereisten.

Belangrijke overwegingen voor bedrijfsregistratie in Singapore

Om een bedrijf in Singapore te registreren, moeten particulieren zich houden aan de voorschriften die zijn opgenomen in de Singapore Companies Act. De naleving van deze wettelijke voorschriften zorgt voor een gunstig fiscaal kader voor de onderneming.

Hier zijn andere belangrijke punten om te overwegen tijdens het registratieproces:

Een bedrijfsnaam kiezen

Aanvragers moeten een passende naam kiezen en deze elektronisch ter goedkeuring indienen via het BizFile+-systeem van ACRA. Na goedkeuring kan het oprichtingsproces beginnen.

Keuze van de bedrijfsstructuur

Bij de registratie van een bedrijf in Singapore moet de aanvrager de geschikte bedrijfsstructuur bepalen. Er zijn verschillende opties beschikbaar:

Particulier bedrijf:

 • Besloten vennootschap op aandelen
 • Vrijgesteld door minister particulier bedrijf

Openbaar bedrijf:

 • Naamloze vennootschap op aandelen
 • Naamloze vennootschap met garantie

Benoeming van belangrijk personeel

Na het bepalen van de geschikte bedrijfsstructuur is het belangrijk om sleutelpersoneel aan te wijzen dat verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse activiteiten. De volgende functies moeten worden ingesteld:

 • Directeur: verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse activiteiten, de directeur moet minstens 18 jaar oud zijn, Singaporees staatsburger en in het bezit van een Employment Pass.
 • Chief executive officer: facultatieve functie voor het toezicht op de dagelijkse activiteiten, hoeft niet bij ACRA te worden aangesteld.
 • Secretaris van de vennootschap: het is van vitaal belang dat binnen zes maanden na de oprichting een staatsburger van Singapore als secretaris van de vennootschap wordt benoemd.
 • Auditor: ook dit is een verplichte eis voor het bedrijf. Maar het kan worden overgeslagen als het is vrijgesteld onder de Singapore Companies Act.

Aandeelhouders

Voor bedrijfsregistratie in Singapore is een minimum van 1 aandeelhouder vereist, en het maximum aantal hangt af van de gekozen bedrijfsstructuur.

Samen met hun persoonlijke gegevens moeten de aandeelhouders ook het totale bedrag opgeven dat zij voor hun aandelen hebben betaald.

Kantooradres

Tijdens de aanvraagprocedure moet de aanvrager een geregistreerd adres opgeven. Dit adres moet een geldige en openbaar toegankelijke locatie zijn, maar het hoeft niet de operationele locatie te zijn.

Grondwet

Aanvragers moeten de statuten van de onderneming indienen, die ofwel zelf kunnen worden opgesteld ofwel gebaseerd kunnen zijn op de modelstatuten.

Dit juridische document bevat details zoals doelstellingen en kenmerken van de onderneming, regels en voorschriften, operationele details, en verantwoordelijkheden en rechten van het belangrijkste personeel.

Specificeer het boekjaar

Bij de registratie van een bedrijf in Singapore moet de aanvrager het boekjaar bepalen voor het indienen van bedrijfsdocumenten.

Vereiste documenten

Om een bedrijf in Singapore te registreren zijn bepaalde documenten nodig:

 • Voor buitenlandse personen zijn een kopie van het paspoort, een bewijs van zijn/haar woonadres in het buitenland en KYC-informatie verplicht.
 • Voor inwoners is de SingPass van de aanvrager vereist, en
 • Voor aandeelhouders van rechtspersonen zijn de oprichtingsakte, de statuten en de oprichtingsakte vereist.

Richtlijnen voor buitenlanders die een bedrijf starten in Singapore

Buitenlandse ondernemers die in Singapore een bedrijf willen oprichten, streven naar een eenvoudig proces en gelukkig heeft de Singaporese regering het registratieproces voor buitenlanders vereenvoudigd.

Net als bij elk ander bedrijf moeten aanvragers eerst bepalen welk type bedrijf zij willen oprichten. De aanvraag wordt ingediend via het ACRA online portaal, waarvoor een SingPass nodig is.

Aangezien deze pas alleen door Singaporese burgers kan worden verkregen, is het essentieel om de hulp in te roepen van Damalion, die u zal begeleiden bij de registratie van uw bedrijf in Singapore.

Het runnen van een bedrijf in Singapore

Buitenlanders hebben twee mogelijkheden om hun bedrijf in Singapore te leiden:

Het bedrijf beheren vanuit het buitenland: deze optie is geschikt voor buitenlanders die liever in het buitenland verblijven terwijl ze hun Singaporese bedrijf runnen. Zij moeten ten minste één Singaporese burger als directeur benoemen. De overige vereisten voor oprichting zijn dezelfde als die voor de oprichting van een lokale vennootschap. Met dit type registratie is het niet nodig om naar Singapore te verhuizen.

Het bedrijf leiden terwijl men in Singapore woont: deze optie is voor buitenlanders die een volledige dochteronderneming in Singapore oprichten en zelf in het bedrijf werken of een buitenlander in dienst nemen. Naast het inschakelen van een agent, zoals een advocaten- of accountantskantoor, moet de bedrijfseigenaar een Singaporese burger als directeur benoemen.

Voor beide opties kan Damalion hulp bieden.

Procedures na de oprichting

 • Een zakelijke bankrekening openen

Zodra het bedrijf is opgericht, kunnen aanvragers een bankrekening in Singapore openen bij een lokale of internationale bank. Damalion kan helpen bij het openen van een bankrekening voor uw financiële transacties.

 • Het verkrijgen van speciale vergunningen

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Damalion kan ook assisteren bij het verkrijgen van eventueel benodigde speciale vergunningen in Singapore.

 • GST (Goods and Services Tax) registratie

“Als de verwachte jaaromzet van het bedrijf naar verwachting meer dan 1 miljoen dollar zal bedragen, wordt registratie van de GST verplicht voor het bedrijf.

 • Inkomstenbelasting en jaarlijkse aangifteplicht

Elke geregistreerde onderneming in Singapore moet voldoen aan de jaarlijkse deponeringsvereisten die zijn vastgelegd in de Companies Act, en aan de verplichtingen met betrekking tot de inkomstenbelasting overeenkomstig de Singapore Income Tax Act. Damalion kan u bij beide dossiers helpen.

Om uw bedrijf in Singapore op te richten, neem vandaag nog contact op met uw Damalion-expert.