Selecteer een pagina

Een laag nominaal belastingtarief, een royale belastingvrijstelling en een groot aantal andere belastingregelingen en stimulansen zijn enkele van de redenen om in Singapore een bedrijf op te richten.

Ook de inspanningen van de Singaporese regering om overeenkomsten inzake dubbele belastingheffing te sluiten met verschillende andere landen hebben het mogelijk gemaakt om een bedrijf in Singapore te registreren en wereldwijd uit te breiden zonder de verplichting om extra belastingen te betalen op inkomsten uit buitenlandse bronnen.

Om Singapore aantrekkelijker te maken voor investeringen, zijn de inkomstenbelastingtarieven in dit land voortdurend verlaagd.

Momenteel wordt het vennootschapsinkomen in Singapore belast tegen een vast tarief van 17% (met een effectief belastingtarief dat vaak lager ligt als gevolg van verschillende fiscale stimuleringsmaatregelen en belastingvrijstellingen in Singapore). Dit geldt voor zowel lokale als buitenlandse bedrijven in Singapore.

Het monistische inkomstenbelastingstelsel in Singapore

Om het land aantrekkelijker te maken voor beleggers, hanteert Singapore een monistisch belastingstelsel, waarbij alle dividenden die worden uitgekeerd door in Singapore gevestigde bedrijven belastingvrij zijn voor de aandeelhouder.

Algemene fiscale stimuleringsmaatregelen in Singapore

Zodra de hieronder vermelde belastingvrijstellingen worden toegepast op het belastbaar inkomen, zal het inkomstenbelastingtarief voor de meeste Singaporese bedrijven aanzienlijk worden verlaagd.

Belastingvrijstellingsregeling voor nieuwe startende ondernemingen in Singapore

In Singapore bestaat een gedeeltelijke belastingvrijstelling en een driejarige vrijstelling van startbelasting voor startende ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen.

De kwalificatievoorwaarden zijn dat de vennootschap als fiscaal inwoner van Singapore is opgericht. Ook mag de vennootschap niet meer dan 20 aandeelhouders hebben, waarbij ten minste één van de aandeelhouders een individuele aandeelhouder moet zijn die ten minste 10% van de gewone aandelen bezit.

Merk op dat deze startersvrijstelling niet beschikbaar is voor vastgoedontwikkelings- en investeringsholdings in Singapore.

Gedeeltelijke belastingvrijstelling voor ondernemingen in Singapore

Alle bedrijven in Singapore komen in aanmerking voor PTE, tenzij het bedrijf al aanspraak maakt op de belastingvrijstellingsregeling voor nieuwe starters. Onder de Singapore PTE genieten bedrijven een belastingvrijstelling van 75% op de eerste $10.000 aan normale belastbare inkomsten en een belastingvrijstelling van 50% op de volgende $190.000 aan normale belastbare inkomsten.

Belastingvrijstelling voor inkomsten uit buitenlandse bronnen in Singapore

Specifieke soorten inkomsten uit buitenlandse bron zijn vrijgesteld van belasting. Hiertoe behoren dividenden uit het buitenland, winsten van buitenlandse filialen en inkomsten uit diensten uit het buitenland.

Bronbelasting in Singapore

De bronbelasting geldt niet voor in Singapore gevestigde bedrijven of personen.

Naast de bovengenoemde algemene fiscale stimuleringsmaatregelen zijn er specifieke fiscale stimuleringsmaatregelen en gunstige belastingtarieven voor de industrie en speciale doeleinden in het kader van de Singapore Income Tax Act.

Belastingaangifte in Singapore

De belastbare inkomsten van een onderneming worden opgegeven in haar aangiften vennootschapsbelasting (Estimated Chargeable Income (ECI) en formulier C). En de uiterste datum voor het indienen van de vennootschapsbelasting voor Singaporese bedrijven is 30 november voor papieren formulieren en 15 december voor elektronische formulieren.

Om de vennootschapsbelastingaangifte af te ronden, moet een bedrijf de aangiften indienen bij de Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS).

In Singapore wordt het inkomen van ondernemingen beoordeeld op basis van het voorgaande jaar.

Fiscaal verblijf in Singapore

Een in Singapore gevestigde vennootschap wordt niet automatisch beschouwd als een fiscaal inwoner van het land. Om als fiscaal inwoner van Singapore te worden beschouwd, moet de vennootschap vanuit het land worden bestuurd en beheerd.

Ook wordt een vennootschap als niet-ingezetene van Singapore beschouwd als de bestuursvergaderingen en de belangrijkste bestuursleden zich buiten het land bevinden.

De voordelen van een fiscaal inwoner van Singapore

Vennootschappen met fiscale residentie in Singapore genieten de voordelen die voortvloeien uit overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing (DTA’s), belastingvrijstelling op buitenlandse dividenden en inkomsten uit diensten, en buitenlandse filiaalwinsten. Ook geniet een fiscaal residentie in Singapore belastingvrijstelling als nieuwe startup.

Belastingverdragen van Singapore

Singapore heeft overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend met meer dan 80 rechtsgebieden. Deze DTA’s verminderen of elimineren belastingen op buitenlandse inkomsten die al in een buitenlands rechtsgebied zijn belast. Dit heeft Singapore verder doen gelden als een van de meest ideale landen ter wereld om zaken te doen.

En voor niet-verdragslanden wordt een eenzijdig belastingkrediet gegeven betreffende de buitenlandse belasting op alle uit het buitenland afkomstige inkomsten. Wat het nieuwe beleid betreft, zullen alle ondernemingen in Singapore die inkomsten verwerven uit landen die geen overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Singapore hebben gesloten, een belastingkrediet krijgen voor hun inkomsten uit buitenlandse bronnen uit die landen.

Wilt u een bedrijf vestigen in Singapore en profiteren van deze belastingvoordelen? – Laten we nu contact opnemen met uw Damalion experts.