Selecteer een pagina

Oprichting van een vennootschap in Singapore

SINGAPORE
Soort entiteit: Naamloze vennootschap
Soort recht: Gewoonterecht
Shelf company beschikbaarheid: Ja
Tijdsbestek voor de oprichting: 1-3 dagen (de registratie van bedrijven in Singapore is volledig gedigitaliseerd door ACRA)
Minimum Regeringskosten: 300 SGD voor de registratie van de onderneming bij ACRA
Reguliere vennootschapsbelasting: 17% en; ( 0% vrijstelling van buitenlandse inkomsten)
Toegang tot dubbele belastingverdragen: Ja, bedrijven hebben toegang tot 74 belastingverdragen
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : SGD 1 kan in elke gangbare valuta worden uitgegeven
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: SGD 1
Minimum aantal aandeelhouders vereist: Eén aandeelhouder is voldoende
Aandelen aan toonder: Neen (Sectie 66 van de Vennootschapswet)
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Ja (kan zowel een particulier als een bedrijf zijn)
Minimum aantal bestuurders: Eén persoon, die ter plaatse woonachtig is en er is geen maximum tenzij anders bepaald in de statuten
Corporate directors toegestaan: Geen
Lokale bestuurders vereist: Ja (lokale bestuurders zijn Singaporese burgers, permanente inwoners van Singapore, een houder van een EntrePass of een Employment Pass die een dergelijke pas heeft om in het betrokken bedrijf te werken en die een lokaal woonadres heeft)
Plaatselijke bijeenkomst vereist : Nee (tenzij bepaald in de statuten van de vennootschap, maar over het algemeen minimaal één keer per jaar)
Secretaris van de vennootschap vereist : Ja (moet binnen 6 maanden na de oprichting een secretaris van de vennootschap benoemen en de functie van secretaris van de vennootschap mag niet langer dan 6 maanden vacant zijn)
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Ja
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Uitwisselingscontrole: Geen
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de registratiehouder van de vennootschap: Ja (moet de informatie op verzoek ter beschikking stellen van overheidsinstanties)
Regeringsregister van directeuren: ACRA Singapore
Jaarlijkse aangifte: Ja (alle in Singapore gevestigde bedrijven moeten jaarlijks aangifte doen bij ACRA om ervoor te zorgen dat de informatie van het bedrijf in het register van ACRA up-to-date is)
Indiening van rekeningen: Ja (opstelling van financiële staten aan het einde van het jaar, die een overzicht geven van de financiële activiteiten in het boekjaar)
Controle: Ja (door een erkende accountant of een openbare boekhouder)
Verandering van woonplaats Toegestaan Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

5 + 9 =