Selecteer een pagina

Tsjechische Republiek Oprichting van een vennootschap

:
Tsjechische Republiek
Soort entiteit: Naamloze vennootschap
(s.r.o./spol. s r.o.)
Naamloze vennootschap (a.s.)
Soort wet: Wet op de handelsvennootschappen van de Tsjechische Republiek, 2012 Wet op de handelsvennootschappen van de Tsjechische Republiek, 2012
Shelf company beschikbaarheid: Ja Ja
Incorporatietermijn: 2 tot 5 werkdagen 2 weken
Minimum Regeringskosten: 140 EUR 450 EUR
Reguliere vennootschapsbelasting: 19% 19%
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal CZK 1 (minder dan EUR 1) 2 miljoen CZK (80.000 EUR)
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: 30% Tenminste 30%
Minimum aantal aandeelhouders vereistEén Eén
Aandelen aan toonder Geen Neen
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan Ja Ja
Minimum aantal bestuurders Eén Eén
Vennootschapsbestuurders toegestaan Geen Neen
Lokale bestuurders vereist Nee (behalve voor bepaalde sectoren waarin, om wettelijke redenen, de meerderheid van de aandelen niet in handen van buitenlanders mag zijn). Nee (behalve voor bepaalde sectoren waar, om wettelijke redenen, de meerderheid van de aandelen niet in handen van buitenlanders mag zijn).
Plaatselijke bijeenkomst vereist Geen Neen
Secretaris van de vennootschap vereist Nee (er is geen eis voor een bedrijfssecretaris in Tsjechië) Nee (er is geen eis voor een bedrijfssecretaris in Tsjechië)
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Ja, ten minste één aandeelhoudersvergadering per jaar Ja, ten minste één aandeelhoudersvergadering per jaar
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist Ja (kan een virtueel kantoor zijn) Ja (kan een virtueel kantoor zijn)
Uitwisselingscontrole: Niet bestaand Niet bestaand
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur Ja, de vennootschap moet informatie over de uiteindelijke begunstigde bekendmaken indien de uiteindelijke begunstigde de natuurlijke perso(o)n(en) is (zijn) die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het aandelenkapitaal of van de stemmen bezit (bezitten) of controleert (uitoefenen), of op andere wijze controle uitoefent (uitoefenen). Ja, de vennootschap moet informatie over de uiteindelijke begunstigde bekendmaken indien de uiteindelijke begunstigde de natuurlijke perso(o)n(en) is (zijn) die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het aandelenkapitaal of van de stemmen bezit (bezitten) of controleert (uitoefenen), of op andere wijze controle uitoefent (uitoefenen).
Overheidsregister van directeuren Ja (Tsjechisch handelsregister) Ja (Tsjechisch handelsregister)
Jaarlijks rendement Ja Ja
Indiening van de rekeningen Ja Ja
Audit Ja (alleen kleine vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn vrijgesteld van de verplichte accountantscontrole) Ja (alleen kleine vennootschappen op aandelen krachtens wet nr. 142/90 zijn vrijgesteld van de verplichte accountantscontrole)
Verandering van woonplaats toegestaan Ja Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

7 + 6 =