Selecteer een pagina

Oprichting van een vennootschap in Nederland

NEDERLAND
Soort entiteit: B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
N.V. (naamloze vennootschap)
Soort recht: Nederlands
Shelf company beschikbaarheid: Ja
Tijdsbestek voor opname: 3 weken.
Minimum Regeringsvergoedingen: N.A.
Reguliere vennootschapsbelasting: 25%
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : EUR0.01 voor B.V.
EUR45.000 voor N.V.
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: Geen voor B.V.
EUR45.000 voor N.V.
Minimum aantal aandeelhouders vereist: 1
Aandelen aan toonder: Geen
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Geen
Minimum aantal bestuurders: 1
Corporate directors toegestaan: Ja
Plaatselijke bestuurders vereist: Ja
Plaatselijke vergadering vereist : Ja (jaarvergadering vereist)
Bedrijfssecretaris gezocht: Geen
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Ja
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Fiscale residentie om te profiteren van het netwerk van belastingverdragen: Ja
Uitwisselingscontrole: Geen
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur: Ja, moeten informatie registreren over hun uiteindelijke begunstigden. (UBO's) in het Nederlandse UBO-register
Overheidsregister van directeuren: Ja - Handelsregister Kamer van Koophandel
Jaarlijkse terugkeer: Ja
Indiening van de rekeningen: Ja - Verkorte versie
Audit: Nee - hangt af van de grootte van de onderneming
Verandering van woonplaats toegestaan Ja, maar de geldtransportaangifte moet jaarlijks worden ingediend

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

9 + 6 =