Selecteer een pagina

Isle of Man Trust Oprichting

ISLE OF MAN TRUST
Soort Trust Herroepbaar / Onherroepbaar. Discretionair / vaste rente / levensrente / liefdadigheid / kapitalisatie en onderhoud
Toepasselijk recht van de trust: gewoonterecht van het eiland Man
Duur van de trust (onbeperkt indien mogelijk) Geen vaste duur, hangt af van trustakte
Praktisch gebruik van de trust: Moet ten goede komen aan een persoon of entiteit
Naam en taal: Elke naam; Engels
Oprichting van de trust: De tijd om een trust op te richten hangt af van de complexiteit ervan
Minimum Regeringskosten: Geen
Opname in openbaar register: Geen
Registratie - Storting Geen
Speciale vereisten voor de trustee (vereiste van inwoner): Geen, hoewel ten minste één trustee uit Isle of Man wordt aanbevolen
Trustee Als ingezetene van de Europese Economische Ruimte is vereist (J/N) Geen
Curator Als rechtspersoon of natuurlijke persoon: Hetzij
De oprichter kan de enige begunstigde zijn: Ja, maar afhankelijk van fiscaal advies en trustakte
Toegang tot dubbelbelastingverdragen: Geen
Belastingen: Niet-ingezeten begunstigden worden niet belast op IOM. Begunstigden die onderworpen zijn aan de belastingwetgeving van het land waar zij wonen.
Schuldeisers van de afwikkelaar: (maximale vorderingstermijn) --
Erfgenamen van de oprichter: (maximale claimperiode) 21 jaar
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur: Geen
Jaarlijkse boekhouding: Ja
Indiening van de rekeningen: Geen
Commissarissen: Geen
Verplichte plaatselijke vertegenwoordiger: Aanbevolen
Mogelijkheid om het toepasselijke recht van de trust te wijzigen: Kan belasting jurisdictie veranderen, niet jurisdictie zoals gespecificeerd in akte
Enige andere speciale vereisten: Geen

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

10 + 6 =