Vyberte stránku

Isle of Man Trust Formation

OSTROV MAN DŮVĚRA
Typ důvěry Odvolatelné / neodvolatelné. Diskreční / fixní úrok / životní zájem / charitativní / akumulace a údržba
Správný zákon důvěry: Common Law Isle of Man
Doba trvání trustu (pokud možno neomezená) Žádná pevná doba trvání, záleží na důvěře
Praktické využití trustu: Musí být ve prospěch osoby nebo subjektu
Jméno a jazyk: Jakékoliv jméno; Angličtina
Vytvoření důvěry: Doba vytvoření důvěry závisí na její složitosti
Minimální vládní poplatky: Žádný
Záznam ve veřejném rejstříku: Ne
Registrace - Vklad Ne
Zvláštní požadavek na správce (požadavek místního bydliště): Žádný, i když je doporučen alespoň jeden správce Isle of Man
Pověřenec Jako rezident v Evropském hospodářském prostoru je vyžadován (A/N) Ne
Správce Jako právnická nebo fyzická osoba: Buď
Zakladatel může být jediným příjemcem: Ano, ale záleží na daňovém poradenství a důvěře
Přístup ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění: Ne
Zdanění: Příjemci nerezidenti nezdanění IOM. Příjemci podléhají daňovým zákonům v zemi jejich bydliště.
Věřitelé zřizovatele: (maximální doba nároku) --
Dědicové zakladatele: (maximální doba nároku) 21 let
Sdělení skutečného vlastníka obchodnímu rejstříku: Ne
Roční vedení účetnictví: Ano
Předkládání účtů: Ne
Statutární auditoři: Ne
Požadavek na místního zástupce: Doporučeno
Možnost změny správného práva svěřenského fondu: Může změnit daňovou jurisdikci, nikoli jurisdikci, jak je uvedeno v listině
Jakékoli další speciální požadavky: Ne

Snažíme se sledovat soulad této jurisdikce s nejnovějšími mezinárodními předpisy stanovenými OECD a dalšími mezinárodními institucemi a zeměmi.

Společnost Damalion může kdykoli odmítnout jakýkoli požadavek zákazníka na tuto jurisdikci, a to podle vlastního uvážení a bez jakékoli povinnosti uvádět důvod.

15 + 7 =