Selecteer een pagina

Vennootschapsvorming UK

UK
Soort entiteit: Besloten Vennootschap - LTD
Soort recht: Gewoonterecht
Shelf company beschikbaarheid: Ja
Incorporatietermijn: 8 tot 10 werkdagen
Minimum regeringskosten: £40
Reguliere vennootschapsbelasting: 19%
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : Elke waarde boven 0
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: £ 1
Minimum aantal aandeelhouders vereist: 1
Aandelen aan toonder: Geen
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Ja
Minimum aantal bestuurders: 1
Corporate directors toegestaan: Ja (maar er moet ten minste één natuurlijk persoon zijn)
Plaatselijke bestuurders vereist: Geen
Plaatselijke vergadering vereist : Nee, maar de beste praktijk wijst uit dat er regelmatig lokale vergaderingen moeten worden gehouden
Bedrijfssecretaris gezocht: Facultatief (tenzij vereist door de statuten van de vennootschap). Indien geen secretaris van de vennootschap wordt benoemd, moeten de taken worden waargenomen door een bestuurder of een door de bestuurder(s) aangewezen persoon.
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Geen wettelijke verplichting om aandeelhoudersvergaderingen te houden, maar wel vereist voor de behandeling van bepaalde kwesties
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Uitwisselingscontrole: Geen
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur: Ja, (de eigenaars zijn opgenomen in de registers van de vennootschappen zelf en in het voor het publiek toegankelijke register van personen met een aanzienlijke zeggenschap (PVM) in het Companies House). De begunstigde eigenaars zijn opgenomen in de registers van de vennootschappen zelf en in het voor het publiek toegankelijke register van personen met een aanzienlijke zeggenschap (PVM) in het Companies House).
Overheidsregister van directeuren: Gegevens van directeuren moeten worden ingediend bij Companies House
Jaarlijkse terugkeer: Ja
Indiening van de rekeningen: Ja
Audit: Ja (kleine ondernemingen zijn vrijgesteld)
Verandering van woonplaats Toegestaan Ja (onder voorbehoud van goedkeuring door de Inland Revenue)

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

14 + 2 =