Selecteer een pagina

Hong Kong Vennootschapsvorming

HONG KONG BEDRIJF
Soort entiteit: Besloten vennootschap.
Soort recht: Engels gewoonterecht met de vennootschapsverordening van Hong Kong
Plankenbedrijf beschikbaarheid: ja
Tijdsbestek voor opname: 6-7 dagen
Minimum Regeringskosten: 320 DOLLAR
Reguliere vennootschapsbelasting: 16.5%
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : Geen (maar het is raadzaam te beginnen met een minimum van HK$ 10.000)
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: Geen
Minimum aantal aandeelhouders vereist: Eén
Aandelen aan toonder: Geen
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Ja
Minimum aantal bestuurders: Eén (moet een natuurlijke persoon zijn)
Corporate directors toegestaan: Niet aan te raden
Plaatselijke bestuurders vereist: Geen
Plaatselijke bijeenkomst vereist: Geen
Secretaris van de vennootschap vereist : Ja (moet een Hong Kong onderneming zijn of een particulier die inwoner is van Hong Kong)
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Ja, jaarlijks
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Fiscale residentie om te profiteren van het netwerk van belastingverdragen: Gebaseerd op vestiging in Hong Kong.
Wisselcontrole: Geen deviezencontrole - zaken kunnen in elke valuta worden gedaan
Bekendmaking van uiteindelijke begunstigde aan registerhouder van vennootschappen: Ja, (moet een register van belangrijke controleurs aanleggen en bijhouden. Het register is niet voor het publiek toegankelijk, maar moet op verzoek door rechtshandhavingsambtenaren kunnen worden ingezien).
Regeringsregister van directeuren: Ja
Jaarlijkse aangifte: Ja (moet worden ingediend bij het handelsregister)
Indiening van de rekeningen: Ondernemingen moeten hun rekeningen samen met de belastingberekening indienen bij de belastingdienst
Controle: Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

8 + 1 =