Selecteer een pagina

Duitsland Vennootschapsvorming

:
DUITSLAND
Soort entiteit: Naamloze vennootschap (AG) Naamloze vennootschap (GmbH)
Soort recht: AktG, HGB, BGB GmbhG, HGB, BGB
Shelf company beschikbaarheid: Ja Ja
Tijdsbestek voor opname: 5 weken 5 weken
Minimale overheidskosten: 500 EUR 500 EUR
Reguliere vennootschapsbelasting: 15% (15,285%, met inbegrip van de solidariteitstoeslag) 15% (15,285%, inclusief solidariteitstoeslag)
Toegang tot dubbel belastingverdrag: Ja Ja
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : EUR 50.000 EUR 25.000
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: EUR 50.000 EUR 12.500
Minimum aantal aandeelhouders vereistEén Eén
Aandelen aan toonder: Ja, is toegestaan Ja, is toegestaan
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Ja Ja
Minimum aantal bestuurders: Eén Eén
Corporate directors toegestaan: Geen Geen
Plaatselijke bestuurders vereist: Geen Geen
Plaatselijke bijeenkomst vereist: Geen Nee
Bedrijfssecretaris gezocht: Geen Geen
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Ja, ten minste één aandeelhoudersvergadering per jaar Ja, ten minste één aandeelhoudersvergadering per jaar
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja Ja
Fiscale residentie om te profiteren van het netwerk van belastingverdragen: Ja Ja
Uitwisselingscontrole: Ja Ja
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur: Ja (moeten aan het transparantieregister specifieke informatie verstrekken over hun uiteindelijke begunstigde indien een natuurlijke persoon direct of indirect meer dan 25% van het kapitaal of de stemgerechtigde aandelen bezit of op vergelijkbare wijze zeggenschap uitoefent) Ja (moeten aan het transparantieregister specifieke informatie verstrekken over hun uiteindelijke begunstigde indien een natuurlijke persoon direct of indirect meer dan 25% van het kapitaal of de stemgerechtigde aandelen bezit of op vergelijkbare wijze zeggenschap uitoefent)
Overheidsregister van directeuren: Ja (het Duitse handelsregister) Ja (het Duitse handelsregister)
Jaarlijkse terugkeer: Ja Ja
Indiening van de rekeningen: Ja (de jaarrekening moet worden neergelegd in het staatsblad (Bundesanzeiger)) Ja (de jaarrekening moet worden neergelegd in het staatsblad (Bundesanzeiger))
Audit: Ja ( moet worden uitgevoerd door een Duitse gecertificeerde openbare accountant) Ja (moet worden uitgevoerd door een Duitse registeraccountant)
Verandering van woonplaats Toegestaan Ja Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

3 + 13 =