Vyberte stránku

Založení společnosti Německo

počet akcionářů:
NĚMECKO
Typ entity: akciová společnost (AG) Společnost s ručením omezeným (GmbH)
Typ zákona: AktG, HGB, BGB GmbhG, HGB, BGB
Dostupnost regálové společnosti: Ano Ano
Časový rámec začlenění: 5 týdnů 5 týdnů
Minimální vládní poplatky: 500 EUR 500 EUR
Běžná daň z příjmu právnických osob: 15 % (15,285 %, včetně solidární přirážky) 15 % (15,285 %, včetně solidární přirážky)
Přístup ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění: Ano Ano
Minimální vydaný základní kapitál: 50 000 EUR 25 000 EUR
Minimální splacený základní kapitál při založení: 50 000 EUR 12 500 EUR
Minimální požadovanýJeden Jeden
Akcie na doručitele: Ano, je povoleno Ano, je povoleno
Povolení nominovaní akcionáři: Ano Ano
Minimální počet ředitelů: Jeden Jeden
Povolení ředitelé společností: Ne Ne
Požadují se místní ředitelé: Ne Ne
Požadováno místní setkání: Ne Ne
Vyžaduje se tajemník společnosti: Ne Ne
Valné hromady akcionářů: Ano, alespoň jedna schůze akcionářů každý rok Ano, alespoň jedna schůze akcionářů každý rok
Vyžaduje se místní sídlo: Ano Ano
Daňová rezidence pro využití sítě daňových smluv: Ano Ano
Kontrola směny: Ano Ano
Sdělení skutečného vlastníka obchodnímu rejstříku: Ano (musí předložit rejstříku transparentnosti konkrétní informace o svém skutečném vlastníkovi, pokud fyzická osoba přímo či nepřímo drží více než 25 % kapitálu nebo akcií s hlasovacím právem nebo vykonává kontrolu srovnatelným způsobem) Ano (musí předložit rejstříku transparentnosti konkrétní informace o svém skutečném majiteli, pokud fyzická osoba přímo či nepřímo drží více než 25 % základního kapitálu nebo akcií s hlasovacím právem nebo vykonává kontrolu srovnatelným způsobem)
Vládní rejstřík ředitelů: Ano (německý obchodní rejstřík) Ano (německý obchodní rejstřík)
Roční výnos: Ano Ano
Předkládání účtů: Ano (Roční účetní závěrka musí být podána u německého spolkového věstníku (Bundesanzeiger)) Ano (Roční účetní závěrka musí být podána u německého spolkového věstníku (Bundesanzeiger))
Audit: Ano (musí být provedeno německým certifikovaným účetním) Ano (musí být provedeno německým certifikovaným účetním)
Změna bydliště povolena Ano Ano

Snažíme se sledovat soulad této jurisdikce s nejnovějšími mezinárodními předpisy stanovenými OECD a dalšími mezinárodními institucemi a zeměmi.

Společnost Damalion může kdykoli odmítnout jakýkoli požadavek zákazníka na tuto jurisdikci, a to podle vlastního uvážení a bez jakékoli povinnosti uvádět důvod.

6 + 12 =