Valitse sivu

Saksan yrityksen perustaminen

:
SAKSA
Entiteettityyppi: Osakeyhtiö (AG) Osakeyhtiö (GmbH)
Lain tyyppi: AktG, HGB, BGB GmbhG, HGB, BGB
Hyllyyrityksen saatavuus: Joo Joo
Liittymisaika: 5 viikkoa 5 viikkoa
Valtion vähimmäismaksut: 500 euroa 500 euroa
Säännöllinen yhtiövero: 15 % (15,285 %, mukaan lukien solidaarisuuslisä) 15 % (15,285 %, mukaan lukien solidaarisuuslisä)
Pääsy kaksinkertaiseen verotukseen: Joo Joo
Liikkeeseen laskettu vähimmäispääoma: 50 000 euroa 25 000 euroa
Perustettaessa vähintään maksettu osakepääoma: 50 000 euroa 12 500 euroa
Vaadittu osakkeenomistajien vähimmäismääräYksi Yksi
Haltijaosakkeet: Kyllä on sallittua Kyllä on sallittua
Hallintaosakkeenomistajat Sallitut: Joo Joo
Johtajien vähimmäismäärä: Yksi Yksi
Yritysjohtajat ovat sallittuja: Ei Ei
Paikalliset johtajat vaaditaan: Ei Ei
Paikallinen kokous vaaditaan: Ei Ei
Yrityksen sihteeri vaaditaan: Ei Ei
Yhtiökokoukset: Kyllä, vähintään yksi yhtiökokous vuodessa Kyllä, vähintään yksi yhtiökokous vuodessa
Paikallinen kotipaikka vaaditaan: Joo Joo
Veroasunto hyötyä verosopimusverkostosta: Joo Joo
Exchange Control: Joo Joo
Todellinen omistajan tiedottaminen yhtiön rekisterinpitäjälle: Kyllä (täytyy toimittaa avoimuusrekisteriin tarkat tiedot tosiasiallisesta edunsaajastaan, jos luonnollinen henkilö omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista tai käyttää määräysvaltaa vastaavalla tavalla) Kyllä (täytyy toimittaa avoimuusrekisteriin tarkat tiedot tosiasiallisesta edunsaajastaan, jos luonnollinen henkilö omistaa suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 % pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista tai käyttää määräysvaltaa vastaavalla tavalla)
Valtion johtajien rekisteri: Kyllä (Saksan kaupparekisteri) Kyllä (Saksan kaupparekisteri)
Vuosittainen palautus: Joo Joo
Tilien toimittaminen: Kyllä (Vuositilit on toimitettava Saksan liittovaltion viralliselle julkaisulle (Bundesanzeiger)) Kyllä (Vuositilit on toimitettava Saksan liittovaltion viralliselle julkaisulle (Bundesanzeiger))
Tarkastaa: Kyllä (saksalaisen tilintarkastajan tulee suorittaa) Kyllä (saksalaisen tilintarkastajan tulee suorittaa)
Kotipaikan vaihto sallittu Joo Joo

Teemme parhaamme valvoaksemme, että tämä lainkäyttöalue on OECD:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden ja maiden uusimpien kansainvälisten määräysten mukainen.

Damalion voi milloin tahansa hylätä asiakkaan tätä lainkäyttöaluetta koskevat vaatimukset oman harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta antaa mitään syytä.

1 + 6 =