Zaznacz stronę

Niska stawka podatku nominalnego, hojne zwolnienia podatkowe i wiele innych programów podatkowych i zachęt to niektóre z powodów, dla których warto założyć firmę w Singapurze.

Również starania rządu Singapuru o podpisanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkoma innymi krajami umożliwiły rejestrację firmy w Singapurze i globalną ekspansję bez obowiązku płacenia dodatkowych podatków od dochodów pochodzących z zagranicy.

Aby uczynić Singapur bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, stawki podatku dochodowego w tym kraju konsekwentnie idą w dół.

Obecnie dochód korporacyjny w Singapurze jest nakładany według płaskiej stawki 17% (przy czym efektywna stawka podatkowa jest często niższa ze względu na szereg zachęt i zwolnień podatkowych dostępnych w Singapurze). Dotyczy to zarówno lokalnych, jak i zagranicznych firm w Singapurze.

Jednopoziomowy system podatku dochodowego w Singapurze

Aby uczynić kraj bardziej atrakcyjnym dla inwestorów, Singapur przyjmuje jednopoziomowy system podatkowy, w którym wszystkie dywidendy wypłacane przez spółki będące rezydentami Singapuru są zwolnione z podatku w rękach akcjonariusza.

Ogólne zachęty podatkowe w Singapurze

Po zastosowaniu podanych poniżej zwolnień podatkowych do dochodu podlegającego opodatkowaniu, stawka podatku dochodowego dla większości spółek singapurskich zostanie znacznie obniżona.

Program zwolnień podatkowych dla nowych firm w Singapurze

W Singapurze dostępne jest częściowe zwolnienie z podatku oraz trzyletnie zwolnienie z podatku dla kwalifikujących się firm rozpoczynających działalność.

Warunkami kwalifikującymi jest zarejestrowanie spółki jako rezydenta podatkowego w Singapurze. Spółka nie może również posiadać więcej niż 20 akcjonariuszy, przy czym przynajmniej jeden z nich jest akcjonariuszem indywidualnym posiadającym minimum 10% akcji zwykłych.

Należy pamiętać, że to zwolnienie z tytułu rozpoczęcia działalności nie jest dostępne dla deweloperskich i inwestycyjnych spółek holdingowych w Singapurze.

Program częściowego zwolnienia z podatku (PTE) dla przedsiębiorstw w Singapurze

Wszystkie firmy w Singapurze kwalifikują się do PTE, chyba że firma już twierdzi w ramach programu zwolnień podatkowych dla nowych startupów. W ramach singapurskiego PTE, firmy korzystają z 75% zwolnienia z podatku od pierwszych 10 000 USD normalnego dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz 50% zwolnienia z podatku od kolejnych 190 000 USD normalnego dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zwolnienie podatkowe dla dochodów pochodzących z zagranicy w Singapurze

Określone rodzaje dochodów pochodzących z zagranicy są zwolnione z podatku. Należą do nich dywidendy pochodzące z zagranicy, zyski oddziałów zagranicznych oraz dochody z usług pochodzące z zagranicy.

Podatek u źródła w Singapurze

Podatek u źródła nie dotyczy firm i osób fizycznych będących rezydentami Singapuru.

Oprócz ogólnych zachęt podatkowych wymienionych powyżej, istnieją specyficzne branżowe i celowe zachęty podatkowe oraz ulgowe stawki podatkowe oferowane na mocy Ustawy o podatku dochodowym w Singapurze.

Składanie zeznań podatkowych w Singapurze

Dochód podlegający opodatkowaniu jest wykazywany w zeznaniach podatkowych od osób prawnych (Estimated Chargeable Income (ECI) i Form C). A termin składania wniosków o podatek korporacyjny dla firm z Singapuru to 30 listopada dla formularzy papierowych i 15 grudnia dla formularzy elektronicznych.

Aby sfinalizować deklaracje podatkowe od osób prawnych, firma musi złożyć je w Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS).

W Singapurze dochód korporacyjny jest oceniany na podstawie roku poprzedzającego.

Rezydencja podatkowa w Singapurze

Firma założona w Singapurze nie jest automatycznie uznawana za rezydenta podatkowego tego kraju. Aby zostać uznanym za rezydenta podatkowego Singapuru, firma musi być kontrolowana i zarządzana z tego kraju.

Ponadto firma jest uważana za nierezydenta Singapuru, jeśli posiedzenia zarządu i kluczowy personel kierowniczy znajdują się poza krajem.

Korzyści z bycia rezydentem podatkowym w Singapurze

Spółki posiadające rezydencję podatkową w Singapurze korzystają z przywilejów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA), zwolnienia z podatku od dywidend i dochodów z usług pochodzących z zagranicy oraz zysków oddziałów zagranicznych. Ponadto, rezydencja podatkowa w Singapurze korzysta ze zwolnienia podatkowego jako nowy startup.

Umowy podatkowe w Singapurze

Singapur podpisał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) z ponad 80 jurysdykcjami. Te umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zmniejszają lub eliminują podatki od dochodów zagranicznych, które zostały już opodatkowane w obcej jurysdykcji. To jeszcze bardziej utwierdziło Singapur jako jeden z najbardziej idealnych krajów na świecie do prowadzenia biznesu.

A w przypadku krajów niebędących stronami traktatu, udzielana jest jednostronna ulga podatkowa dotycząca podatku zagranicznego od wszystkich dochodów pochodzących z zagranicy. W odniesieniu do nowej polityki, wszystkie firmy w Singapurze, które uzyskały dochód z krajów, które nie mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Singapurem, będą mogły uzyskać ulgę podatkową od swoich dochodów pochodzących z zagranicy z tych krajów.

Czy chcesz założyć firmę w Singapurze i skorzystać z tych zachęt podatkowych? – Śmiało, już teraz skontaktujmy się z ekspertami z Damalionu.