Vælg en side

Med en stærk økonomi, gunstige skattemæssige rammer og et veletableret finansielt system er Singapore et attraktivt miljø for oprettelse af en ny forretningsenhed.

Singapore er et af de bedste asiatiske lande at drive forretning i, og investorer og iværksættere finder landet meget attraktivt.

Når du skal registrere et selskab i Singapore, er det vigtigt at tage hensyn til følgende krav.

Vigtige overvejelser i forbindelse med virksomhedsregistrering i Singapore

For at registrere et selskab i Singapore skal enkeltpersoner overholde de regler, der er beskrevet i Singapore Companies Act. Overholdelse af disse lovkrav sikrer virksomheden gunstige skattemæssige rammer.

Her er andre vigtige punkter, som du skal overveje i forbindelse med registreringsprocessen:

Valg af firmanavn

Ansøgerne skal vælge et passende navn og indsende det elektronisk til godkendelse via ACRA’s BizFile+-system. Når du har modtaget godkendelsen, kan stiftelsesprocessen begynde.

Valg af virksomhedsstruktur

Når man registrerer et selskab i Singapore, skal ansøgeren bestemme, hvilken selskabsstruktur der er passende. Der er flere muligheder, og disse omfatter:

Privat virksomhed:

 • Privat aktieselskab med begrænset ansvar
 • Fritaget af minister privat selskab

Offentligt selskab:

 • Aktieselskab med begrænset ansvar
 • Offentligt aktieselskab med begrænset ansvar

Udnævnelse af nøglepersoner

Når du har fastlagt den rette virksomhedsstruktur, er det vigtigt at udpege nøglepersoner, som skal være ansvarlige for den daglige drift. Der skal oprettes følgende stillinger:

 • Direktør: Direktøren er ansvarlig for at lede de daglige aktiviteter og skal være mindst 18 år gammel, være statsborger i Singapore og have et beskæftigelsespas.
 • Administrerende direktør: valgfri stilling til at føre tilsyn med den daglige drift, der ikke skal udpeges af ACRA.
 • Selskabssekretær: Det er vigtigt at udpege en singaporeansk statsborger som selskabssekretær inden for seks måneder efter stiftelsen.
 • Revisor: Dette er et andet obligatorisk krav for virksomheden. Men det kan springes over, hvis det er fritaget i henhold til Singapores selskabslov.

Aktionærer

Ved registrering af et selskab i Singapore kræves der mindst 1 aktionær, og det maksimale antal afhænger af den valgte virksomhedsstruktur.

Sammen med deres personlige oplysninger skal aktionærerne også oplyse det samlede beløb, de har betalt for deres aktier.

Kontorets adresse

Under ansøgningsprocessen skal ansøgeren oplyse en registreret adresse, som skal være en gyldig og offentligt tilgængelig adresse, men det behøver ikke nødvendigvis at være det sted, hvor virksomheden er beliggende.

Forfatning

Ansøgere skal indsende virksomhedens vedtægter, som enten kan være udarbejdet af dem selv eller være baseret på modelvedtægterne.

Dette juridiske dokument indeholder oplysninger om f.eks. virksomhedens mål og karakteristika, regler og bestemmelser, operationelle detaljer samt nøglemedarbejdernes ansvar og rettigheder.

Angiv regnskabsåret

Når man registrerer et selskab i Singapore, skal ansøgeren bestemme regnskabsåret for virksomhedens indgivelse af regnskaber.

Krav til dokumenter

For at registrere et selskab i Singapore kræves der visse dokumenter:

 • For udenlandske personer kræves der en kopi af pas, bevis for deres udenlandske bopælsadresse og KYC-oplysninger.
 • For fastboende kræves ansøgerens SingPass, og
 • For selskabsaktionærer kræves stiftelsesdokument, vedtægter og stiftelsesattest.

Retningslinjer for udlændinge, der starter en virksomhed i Singapore

Udenlandske iværksættere, der ønsker at etablere en virksomhed i Singapore, stræber efter en enkel proces, og heldigvis har Singapores regering forenklet registreringsprocessen for udlændinge.

Ligesom ved enhver anden virksomhed skal ansøgerne først bestemme, hvilken type virksomhed de ønsker at oprette. Ansøgningen indsendes via ACRA’s onlineportal, som kræver et SingPass.

Da dette pas kun kan opnås af singaporeanske statsborgere, er det vigtigt at få hjælp fra Damalion, som vil vejlede dig gennem hele processen for registrering af en virksomhed i Singapore.

Drift af en virksomhed i Singapore

Udlændinge har to muligheder for at drive deres virksomhed i Singapore:

Ledelse af virksomheden fra udlandet: Denne mulighed er velegnet til udlændinge, der foretrækker at bo i udlandet, mens de driver deres virksomhed i Singapore. De skal udnævne mindst én singaporeansk statsborger som direktør. De øvrige krav til stiftelse er de samme som ved oprettelse af et lokalt selskab. Med denne registreringstype er det ikke nødvendigt at flytte til Singapore.

Ledelse af virksomheden med bopæl i Singapore: Denne mulighed er for udlændinge, der etablerer et helejet datterselskab i Singapore og enten selv arbejder i virksomheden eller ansætter en udlænding. Ud over at ansætte en agent, f.eks. et advokat- eller revisionsfirma, skal virksomhedsejeren udnævne en singaporeansk statsborger som direktør.

Damalion kan yde bistand til begge muligheder.

Procedurer efter stiftelsen

 • Åbning af en virksomhedskonto

Når selskabet er registreret, kan ansøgerne åbne en bankkonto i Singapore hos en lokal eller international bank. Damalion kan hjælpe dig med at åbne en bankkonto til dine finansielle transaktioner.

 • Indhentning af særlige tilladelser

Afhængigt af dine forretningsaktiviteter kan der være behov for visse licenser. Damalion kan også hjælpe med at opnå de nødvendige særlige licenser i Singapore.

 • Registrering af GST (vare- og tjenesteydelsesafgift)

“Hvis virksomhedens forventede årlige omsætning forventes at overstige 1 million S$, bliver GST-registrering obligatorisk for virksomheden.

 • Indkomstskat og krav om årlig indberetning

Alle registrerede selskaber i Singapore skal opfylde de årlige krav til indgivelse af oplysninger, der er specificeret i selskabsloven, samt opfylde deres forpligtelser til indkomstskat i henhold til Singapores indkomstskattelov. Damalion kan hjælpe dig med begge disse to former for indgivelse.

Kontakt din Damalion-ekspert i dag, hvis du vil oprette din virksomhed i Singapore.