Oldal kiválasztása

Az erős gazdasággal, a kedvező adózási keretekkel és a jól működő pénzügyi rendszerrel Szingapúr vonzó környezetet biztosít egy új gazdasági társaság alapításához.

Szingapúr az egyik legjobb ázsiai ország az üzleti életben, és a befektetők és vállalkozók nagyon vonzónak találják ezt az országot.

A szingapúri cégbejegyzés során fontos figyelembe venni a következő követelményeket.

Fontos szempontok a szingapúri cégbejegyzéshez

A szingapúri cégbejegyzéshez a magánszemélyeknek be kell tartaniuk a szingapúri cégtörvényben meghatározott előírásokat. E jogi követelmények betartása kedvező adózási kereteket biztosít a vállalat számára.

Íme további fontos szempontok, amelyeket a regisztrációs folyamat során figyelembe kell vennie:

Cégnév kiválasztása

A kérelmezőknek megfelelő nevet kell választaniuk, és azt elektronikus úton, az ACRA BizFile+ rendszerén keresztül jóváhagyásra benyújtaniuk. A jóváhagyást követően megkezdődhet az alapítási folyamat.

A vállalati struktúra kiválasztása

A szingapúri cégbejegyzés során a kérelmezőnek meg kell határoznia a megfelelő cégstruktúrát. Többféle lehetőség is rendelkezésre áll, ezek a következők:

Magánvállalkozás:

 • Részvénytársaság
 • Mentesség a miniszter által magánvállalkozás

Állami vállalat:

 • Részvénytársaság
 • Garantált részvénytársaság

A kulcsszemélyzet kinevezése

A megfelelő vállalati struktúra meghatározása után fontos kijelölni a kulcsszemélyzetet, akik a napi működésért felelősek lesznek. A következő pozíciókat kell létrehozni:

 • Igazgató: a napi tevékenységek irányításáért felelős igazgatónak legalább 18 évesnek, szingapúri állampolgárnak kell lennie, és rendelkeznie kell munkavállalási engedéllyel.
 • Vezérigazgató: a napi működés felügyeletére szolgáló választható pozíció, amelyet nem kötelező az ACRA-nál kinevezni.
 • Cégtitkár: elengedhetetlen, hogy a cégalapítástól számított hat hónapon belül szingapúri állampolgárt nevezzenek ki cégtitkárnak.
 • Könyvvizsgáló: ez egy másik kötelező követelmény a vállalat számára. Ez azonban kihagyható, ha a szingapúri társasági törvény értelmében mentesül.

Részvényesek

A szingapúri cégbejegyzéshez legalább 1 részvényesre van szükség, a maximális szám pedig a választott cégstruktúrától függ.

A részvényeseknek személyes adataik mellett meg kell adniuk a részvényeikért fizetett teljes összeget is.

Irodai cím

A kérelmezési folyamat során a kérelmezőnek meg kell adnia egy regisztrált címet.Ennek a címnek egy érvényes és nyilvánosan elérhető helynek kell lennie, de nem kell, hogy az üzemeltetési helyszín legyen.

Alkotmány

A pályázóknak be kell nyújtaniuk a társaság alapszabályát, amely lehet saját készítésű vagy a mintaalapszabály alapján készült.

Ez a jogi dokumentum olyan részleteket tartalmaz, mint a vállalat célkitűzései és jellemzői, szabályok és előírások, működési részletek, valamint a kulcsfontosságú alkalmazottak felelőssége és jogai.

Adja meg a pénzügyi évet

A szingapúri cégbejegyzéskor a kérelmezőnek meg kell határoznia a társasági bejelentések pénzügyi évét.

Dokumentumkövetelmények

A szingapúri cégbejegyzéshez bizonyos dokumentumokra van szükség:

 • Külföldi magánszemélyek esetében kötelező az útlevél másolata, a tengerentúli lakcím igazolása és a KYC-információk.
 • A rezidensek esetében a kérelmező SingPass kártyája szükséges, és
 • A jogi személy részvényesek esetében alapító okiratra, alapszabályra és alapító okiratra van szükség.

Irányelvek a Szingapúrban vállalkozást indító külföldiek számára

A Szingapúrban vállalkozást alapítani kívánó külföldi vállalkozók célja az egyszerű folyamat, és szerencsére a szingapúri kormány egyszerűsítette a külföldiek számára a regisztrációs folyamatot.

Hasonlóan bármely más vállalathoz, a kérelmezőknek először meg kell határozniuk, hogy milyen típusú vállalatot kívánnak alapítani. A kérelmet az ACRA online portálon keresztül kell benyújtani, amihez SingPass szükséges.

Mivel ezt az igazolványt csak szingapúri állampolgárok szerezhetik meg, elengedhetetlen, hogy igénybe vegyék a Damalion segítségét, aki végigkíséri a cégbejegyzési folyamatot Szingapúrban.

Egy szingapúri vállalat működtetése

A külföldieknek két lehetőségük van a szingapúri cégvezetésre:

Üzletvezetés a tengerentúlról: ez a lehetőség olyan külföldiek számára alkalmas, akik szingapúri vállalkozásuk működtetése közben inkább külföldön maradnak. Legalább egy szingapúri állampolgárt kell kinevezniük igazgatónak. A cégalapítás többi követelménye megegyezik a helyi társaságok alapításának követelményeivel. Ez a regisztrációs típus kiküszöböli a Szingapúrba való áttelepülés szükségességét.

A vállalkozás irányítása szingapúri tartózkodás mellett: ez a lehetőség olyan külföldiek számára kínálkozik, akik Szingapúrban alapítanak egy teljes tulajdonú leányvállalatot, és vagy maguk dolgoznak a vállalatnál, vagy külföldi állampolgárt alkalmaznak. A vállalkozás tulajdonosának egy ügynök, például egy ügyvédi vagy könyvelő cég szolgáltatásainak igénybevétele mellett egy szingapúri állampolgárt kell kineveznie igazgatónak.

Mindkét lehetőség esetében a Damalion segítséget tud nyújtani.

A bejegyzést követő eljárások

 • Vállalati bankszámla megnyitása

Miután a vállalatot bejegyezték, a kérelmezők bankszámlát nyithatnak Szingapúrban egy helyi vagy nemzetközi banknál. A Damalion segítséget nyújt a pénzügyi tranzakciókhoz szükséges bankszámla megnyitásában.

 • Különleges engedélyek beszerzése

Az Ön üzleti tevékenységétől függően bizonyos engedélyekre lehet szükség. A Damalion a Szingapúrban szükséges különleges engedélyek beszerzésében is segítséget nyújt.

 • GST (áru- és szolgáltatási adó) regisztráció

“Ha a vállalkozás tervezett éves forgalma várhatóan meghaladja az 1 millió szingapúri dollárt, a GST-regisztráció kötelezővé válik a vállalat számára.

 • Jövedelemadó és éves bejelentési követelmények

Szingapúrban minden bejegyzett társaságnak teljesítenie kell a társasági törvényben meghatározott éves bejelentési kötelezettségeket, valamint a szingapúri jövedelemadó-törvény szerinti jövedelemadó-bejelentési kötelezettségeket. A Damalion mindkét bejelentésnél segítséget tud nyújtani.

Vállalatának szingapúri alapításához forduljon még ma a Damalion szakértőjéhez.