Valitse sivu

Bill of Law nro 7825 luettelee muutokset Luxemburgin vuoden 2004 arvopaperistamislakiin. Tehdyt muutokset mahdollistavat suuremman joustavuuden arvopaperistamisrahastojen ja arvopaperistamisyhtiöiden liiketoimien strukturoinnissa, rahoituksessa ja uudelleenpakkauksessa, erityisesti kumppanuuksien, kuten yhteisten kommandiittiyhtiöiden (SCS), erityisten kommandiittiyhtiöiden (SCSp) ja muiden juridisten muotojen kautta.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.