Valitse sivu

luxemburgin soparfi Sisällytä Luxemburgin soparfisi

“Soparfi eli SOciété de PARticipations FInancières on luxemburgilainen holding- ja rahoitusyhtiö. Luxemburgilainen holdingyhtiösi auttaa sinua hyödyntämään sijoituksesi edut kaikkialla Euroopassa ja sellaisten kansainvälisten maiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevat sopimukset Luxemburgin suurherttuakunnan kanssa .

Lue esitteemme Luxemburgin holdingyhtiöstä / Soparfista tai Luxemburgin SOPARFI-oppaamme.

luxemburgin soparfi Mikä on SOPARFI ? | Luxemburgin soparfi

Luxemburg hyväksyi vuonna 1990 EU:n emo- ja tytäryhtiödirektiivin, joka koskee täysin verovelvollisia kotimaisia yrityksiä. Siitä lähtien on kehittynyt uudenlainen yritys, joka tunnetaan nimellä “Societe de participations financières” eli Soparfi. SOPARFI on Luxemburgin suosituin hallinta- ja rahoitusväline.

luxemburgin soparfi Luxemburgin holdingyhtiö: kuinka käyttää Soparfia?

Soparfi (SOciété de PARticipations FInancières) on tavanomainen kaupallinen yhtiö, ja sen vuoksi sen yhtiöjärjestyksessä voi olla määriteltynä jonkin verran erityinen yhtiötavoite. Sitä voidaan hyödyntää erilaisissa sijoitussuunnitelmissa, kuten osuuksien omistamisessa ja rahoituksessa, kiinteistöjen myynnissä-ostoissa, omistusoikeuksien hankinnassa ja muun omaisuuden hankinnassa.

Luxemburgin holdingyhtiö voi sijoittaa kotimaisiin tai ulkomaisiin yrityksiin, ostaa, myydä tai hyödyntää immateriaalioikeuksia, hankkia osuuksia kiinteistöyhtiöistä tai omistaa henkilökohtaisesti kiinteistöjä ja harjoittaa kaikkea kaupallista ja teollista toimintaa.

luxemburgin soparfi Verojärjestelmä I Veroedut

Se ei ole vapautettu verosta ja on täysin verollinen. Sen toimialalla ei ole rajoituksia.

Soparfi puolestaan voi rajusti keventää verorasitustaan rajoittamalla toimintansa sijoitusten pitämiseen ja strukturoimalla ne siten, että se voi hyödyntää EU:n emo-tytäryritysten verotusdirektiivin vaatimuksia. . Tämä järjestelmä mahdollistaa erityisesti verovapautuksen sellaisten yhtiöiden maksamille osingoille, joissa emoyhtiö omistaa osuuden, sekä omistusosuuksiensa myynnistä saatujen myyntivoittojen tietyin edellytyksin.

luxemburgin soparfiPoikkeusehdot

Vapautuksen saamiseksi Soparfin on sitouduttava omistamaan vähintään 10 % täysin verovelvollisen yhteisön osakkeista vähintään vuoden ajan.

 • Jos 10 %:n taso ei täyty, vapautus on edelleen mahdollinen, jos osakkeiden kauppahinta oli yli 1,2 miljoonaa euroa osingon osalta ja 6,0 miljoonaa euroa myyntivoiton osalta.
 • Tähän vapautettuun tuloon suoraan liittyvät kulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia vapautetun tulon määrään asti.
 • Varallisuusveron vähimmäismäärä (tiettyjen omistus- ja kynnyskriteerien mukaan) on 4,815 euroa. Lisäksi koroista tai selvityspalkkion maksuista ei peritä lähdeveroa.
 • Lisäksi soparfi voi hyödyntää laajaa Luxemburgin allekirjoittamaa verosopimusten verkostoa, joka mahdollistaa lähdeveroprosentin minimoimisen.

SOPARFIt voivat lisäksi hyötyä Luxemburgin kaksinkertaisen verotuksen välttämissopimusten verkostosta ja EU: n emo- ja tytäryhtiödirektiivin määräyksistä.

Tuloverovapautus saaduista osingoista

Luxemburgilaisen yrityksen saamista osingoista on maksettava yhtiöveroa tavanomaisen 24,94 prosentin verokannan mukaan.

EU: n emoyhtiödirektiiviin perustuva kotimainen osallistumisvapautusjärjestelmä kuitenkin tarjoaa, että osingot (mukaan lukien selvitystilaosingot) on vapautettu verosta, jos nämä vaatimukset täyttyvät:

 • SOPARFI:lla on täytynyt olla aktiivinen osuus vähintään 10 % tytäryhtiön nimellispääomasta yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukauden ajan.
 • Alemman omistusosuuden tapauksessa vaaditaan suora osakkuus, jonka hankintahinta on vähintään 1 200 000 euroa.

Näiden ominaisuuksien ansiosta Soparfi on kiehtova väline omistusosuuden hallintaan konsernissa ja liiketoiminnassa. Tämä on myös ihanteellinen tapa rahoittaa ja hallita riskipääoma- ja pääomasijoituksia.

Edut SOPARFIN määrittämiseen ja hallintaan

Luxemburgin hallinnollisen ja taloudellisen vakauden lisäksi soparfilla on useita houkuttelevia ominaisuuksia. Sen toiminta-alalle ei ole rajoituksia.

 • SOPARFI voi omistaa mitä tahansa kiinteistöä Luxemburgissa tai ulkomailla, suoraan tai välillisesti.
 • SOPARFI voi omistaa immateriaalioikeuksia (tuotemerkit, patenttioikeudet, tekijänoikeuslait, mallit, ohjelmistojen verkkotunnukset).
 • SOPARFI kuuluu eurooppalaiseen “emo-tytäryritys” -luokitukseen, mikä tarkoittaa, että niiden ei tarvitse vähentää lähdeveroa eurooppalaisille osakkeenomistajille jaetuista osingoista.
 • Se voi toimia taloudellisena ja kaupallisena holdingyhtiönä, ei vain verotustarkoituksiin, vaan myös maan strategisen aseman vuoksi.
 • Soparfi ei myöskään tarvitse ennakko- tai virallista hyväksyntää, ellei se aio harjoittaa kaupallista toimintaa. Jos yritys ei harjoita kaupallista toimintaa, tiedot omistajista voivat pysyä luottamuksellisina.
 • CSSF ei valvo eikä valvo Soparfia, joten se ei ole minkään viranomaisen tai viranomaisen jatkuvan valvonnan alainen.

Kenelle soparfi on osoitettu?

Yritykset ja yksityishenkilöt käyttävät tämäntyyppisiä yrityksiä sen helpon ja houkuttelevan oikeudellisen ja verotuksellisen kehyksen vuoksi. Nämä ominaisuudet tekevät Soparfista mielenkiintoisen välineen omistusosuuden hallintaan yrityskonsernissa tai perheyrityksissä.

Oikeudellinen kehys

Soparfi voidaan perustaa oikeudelliseen muotoon:

 • julkinen osakeyhtiö (SA)
 • yksityinen osakeyhtiö (SARL)
 • Osakeyhtiö (SCA)
 • Yhteinen kommandiittiyhtiö (SCS)
 • Erityinen kommandiittiyhtiö (SCSp)
 • Osuuskunta (SC)
 • Eurooppalainen yhtiö (SE)

luxemburgin soparfi Liittäminen maksaa

Vähimmäispääoma vaihtelee esimerkiksi oikeudellisen muodon mukaan (SA, SCA: 31000 euroa, SARL: 12000 euroa). Luontoissuoritukset ovat sallittuja, jos ne koostuvat omaisuudesta, joka voidaan taloudellisesti arvostaa, lukuun ottamatta töitä tai palveluita.

Tässä tapauksessa on suositeltavaa palkata tilintarkastaja, jonka tehtävänä on raportoida kunkin panoksen kuvauksesta ja käytetyistä arvostustekniikoista.

luxemburgin soparfi Sijoituspolitiikka

 • Rajoittamaton
 • Ei ole määriteltyä velkaantumisastetta (käytännössä vaaditaan 85:15 vapautettuun osakeomistustoimintaan)

luxemburgin soparfi Säännöt ja määräykset

 • Säännöt on julkaistava Luxemburgin virallisessa lehdessä kuukauden kuluessa toiminnan alkamisesta.
 • Jos yrityksen liikevaihto, taseen loppusumma ja henkilöstömäärä ylittävät tietyn rajan, voidaan tarvita tilintarkastettu vuosikertomus.
 • Yritysveroilmoitukset on jätettävä seuraavan tilikauden 31. toukokuuta mennessä.

luxemburgin soparfi Yrityksen hallinto

 • Yhtiötä hallinnoi hallitus, johon tulee kuulua vähintään kolme jäsentä, osakkeenomistajia tai Societe Anonyme Unipersonnellen tapauksessa vain yksi hallituksen jäsen.
 • Johtajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiölle mahdollisista johdon virheistä.
 • Perussäännösten täyttämiseksi vähintään yhden hallituksen jäsenen on oltava Luxemburgissa asuva .

luxemburgin soparfi Miksi avata SOPARFI-omistus Luxemburgissa?

On monia syitä, miksi sijoittajan pitäisi perustaa SOPARFI Luxemburgiin. Luxemburgilaisen SOPARFI-yhtiön tarjoamien veroetujen lisäksi kansainväliset sijoittajat ottavat huomioon alla luetellut tekijät, vaikka asiantuntijatiimimme voi perehtyä tarkemmin:

Yksityisyys – holdingyhtiö tarjoaa parannetun suojan sekä osakkeenomistajille että avainjohtajille.

Yksinkertainen rekisteröintimenettely – Luxemburg on yksi Euroopan edistyneimmistä maista, mitä tulee yrityksen perustamisen helppouteen.

Yrityksen vähimmäisrekisteröintikriteerit – SOPARFI-yhtiön voi perustaa vain yhdellä osakkeenomistajalla ja yhdellä johtajalla.

Täydellinen rahoitusinstrumenttien liikkeeseen laskemiseen – SOPARFI-yhtiö sopii erinomaisesti rahoitusinstrumenttien liikkeeseen laskemiseen, osakkeiden tarjoamiseen pörssissä tai varojen hankkimiseen sijoittamalla.

Soparfi eroaa yksityisestä varainhoitoyhtiöstä nimeltä SPF (société de gestion de patrimonial familial).

Jos tarvitset lisätietoja SOPARFIsta Luxemburgissa, ota yhteyttä Damalion-asiantuntijoihimme , jotka voivat auttaa sinua perustamaan yritystäsi liiketoimintaetujen perusteella.

Sisällytä Luxemburgin rakenteesi

Haluatko tietää lisää SOPARFIsta Luxemburgissa Damalionin kanssa?

Damalion tarjoaa sinulle räätälöityjä neuvoja, jotka antavat suoraan operatiiviset asiantuntijat aloillesi, jotka haastavat yrityksesi.

Suosittelemme antamaan tietoja parhaimmillaan, jotta voimme täyttää pyyntösi ja palata sinuun seuraavan 8 tunnin kuluessa.