Valitse sivu

EU:n emo- ja tytäryhtiödirektiivillä pyritään ensisijaisesti poistamaan EU:n jäsenvaltioihin perustettujen tytäryhtiöiden ja emoyhtiöiden kaksinkertainen verotus.

 • Vältä suurten osakkeenomistajien tulojen kaksinkertaista verotusta
 • Pääsääntöisesti suuret osakkeet verotetaan pääomatuloista osingonjaon yhteydessä. Lisäksi ne verotetaan tyypillisesti yhteisöverolla ja elinkeinoverolla osingonjaon yhteydessä.
 • Vältä suurten osakkeenomistajien luovuttamisesta aiheutuvaa myyntivoiton kaksinkertaista verotusta , joka on pääsääntöisesti sekä yhteisöveron että nettovarallisuusveron alainen.
 • Vältä alun perin nettovarallisuusveron alaisten osakkeiden kaksinkertaista verotusta.

Emoyhtiön ja tytäryhtiön välinen toiminta voi myös hyötyä EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin mukaisesta verovapaudesta.

Ketkä kuuluvat EU:n emo- ja tytäryhtiöjärjestelmään?

Sekä emo- että tytäryhtiöiden on täytettävä seuraavat kriteerit hyötyäkseen EU:n emo- ja tytäryhtiöjärjestelmästä .

 • Pääomayhtiötä kannetaan kotimaassaan yhteisöverolla tai vastaavalla yhteisöverolla
 • Vaaditaan tiettyjen omistusosuutta koskevien vaatimusten täyttämiseksi
 • Yksityiset yritykset
 • Julkiset osakeyhtiöt
 • eurooppalaisia yrityksiä
 • eurooppalaiset osuuskunnat

Tulot vapautetuista osakeomistuksista

LIR:n 166 artiklan mukaisesti osakkeenomistajilta saatava tulo vapautetaan vain, jos emoyhtiö on sitoutunut pitämään vähintään 12 kuukautta sillä edellytyksellä, että se omistaa vähintään 10 % tytäryhtiön osakepääomasta, tai jos kauppahinta on vähintään 1,2 euroa miljoonaa.

Pääomavoitto siirtovapautuksesta

Osakkeiden luovutuksista saatava myyntivoitto voidaan vapauttaa vain, jos emoyhtiö on omistanut tai on sitoutunut omistamaan vähintään 10 % tytäryhtiön osakepääomasta tai jos kauppahinta on 6 miljoonaa euroa.

Omistusten tulojen verotus

 • Vapautus osinkojen jakamisesta

EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin 147 LIR:n mukaan tytäryhtiöt eivät voi hakea lähdeveroa pääomatuloista jakaakseen osinkoja emoyhtiölle.

Jakeluyhtiön katsotaan ilmoittavan pääomatuloista vapautetun veron kokonaismäärän toimittaessaan tulopääoman lähdeveroilmoituksen. Lomake, joka tunnetaan myös nimellä lomake 900, on toimitettava Luxemburgin veroviranomaiselle kahdeksan päivän kuluessa siitä päivästä, jona pääomatulot tulevat saataville.

 • Osingon vastaanottaminen

LIR:n 166 §:n mukaan tytäryrityksen emoyhtiölle maksamat tulot keskeisistä osakkeista vapautetaan elinkeinoverosta ja yhteisöverosta.

Lisäksi kaikkia tuloihin liittyviä kuluja, kuten korkoja, hoitokuluja, vähennyksiä ja poistoja, ei vähennetä kokonaan.

Edunsaajan on sisällytettävä kaikki tiedot tuloslaskelmistaan saamistaan osingoista ja omistukseen liittyvistä kuluista LIR:n 166 §:n mukaisesti (lomake 506A) sekä ilmoitettava yhtiöveroilmoituksensa (lomake 500) seuraavissa tapauksissa:

 • Vapautetut tulot merkittävistä osuuksista
 • Osuus yhteisyritysten voitoista ja voitto-osuudet vähintään 10 %:n omistusosuudesta täysin verovelvollisen yhteisössä, kuten vähennykset ja kunnallisvero.

Varainsiirtojen myyntivoiton verotus

EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin puitteissa emoyhtiön omistamien tytäryhtiön osakkeiden luovutuksesta saatava myyntivoitto on vapautettu yhteisöverosta.

Kaikki vapautettuihin tuloihin liittyvät kulut, kuten poistovähennykset, korot ja hoitokulut, eivät ole kokonaan vähennyskelpoisia.

Verotettava luovutusvoitto vapautuksesta

Luovutuksesta saatava luovutusvoitto voidaan verottaa omistusosuuden luovutuksen aikana seuraavin edellytyksin:

 • Holdingyhtiö on vähentänyt omistukseensa liittyvän kulun. Tässä skenaariossa myyntivoitto on täysin veronalaista vähennysten kokonaismäärän perusteella.
 • Tapauksessa, jossa holdingyhtiö hankittiin pääomavoiton uudelleensijoittamisen kautta. Uudelleensijoitettu myyntivoitto on veronalaista määrään asti, joka on aiemmin siirretty ja verovapaata.

Tätä varten edunsaajan on täytettävä LIR 66 artikla ja toimitettava yhdessä veroilmoituksen ja muiden asiaankuuluvien asiakirjojen kanssa.

Jos mietit, täyttääkö tytäryhtiösi EU:n emoyhtiödirektiivin vaatimukset, voit luottaa luotettavaan Damalion -asiantuntijatiimiimme auttamaan veroasioissasi . Konsulttiyrityksenä opastamme sinua myös oikean juridisen muodon määrittämisessä, kun perustat Luxemburgissa toimivan yrityksen , kuten Soparfin tai sijoitusrahaston . Jos haluat lisätietoja emo- ja tytäryhtiödirektiivistä, ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan tänään .

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.