Valitse sivu

Luxemburg on maailmankuulu finanssikeskus useista syistä. Sen päivitetty oikeudellinen ja sääntelykehys ja laaja kaksoisverotussopimusten verkosto johtavat optimoituun rahoitukseen ja omaisuuden hallussa oleviin yhteisöihin, jotka kannustavat ulkomaisia yrittäjiä perustamaan yrityksen suuriruhtinaskuntaan. Sen vakaa poliittinen maisema ja keskeinen sijainti Euroopassa tekevät siitä yhden houkuttelevimmista maista pysyvään asumiseen ja liiketoimintaan.

Maa on sisällytetty OECD: n valkoiseen luetteloon, ja se on parhaiten arvioitu sen luotettavan ja avoimen lainkäyttöalueen vuoksi. Tällä hetkellä Luxemburgin holdingyhtiöitä hyödyntävät korkean nettovarallisuuden persoonallisuudet, varakkaat perheet, kansainväliset yhteisöt, pääomasijoitukset ja investoinnit terveen taloudellisen, oikeudellisen ja poliittisen ympäristönsä vuoksi.

SOPARFI viittaa sääntelemättömään sijoitusvälineeseen, jolla ei ole rajoituksia sen liiketoiminnalle, ja sitä käytetään yleisesti holdingyhtiö ulkomaisten yrittäjien toimesta . SOPARFI: n kaksi yleisintä oikeudellista muotoa ovat seuraavat:

Julkinen rajoitettu vastuu (SA)

 • Vähimmäisosakepääoma on 30 000 euroa, josta 25% on maksettava rekisteröinnin yhteydessä
 • Sinulla on oltava rekisteröity Luxemburgin toimisto -osoite
 • Hänellä on oltava vähintään yksi osakkeenomistaja, jolla on lupa nimetä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
 • On oltava kolme ohjaajaa. Jos yhtiöllä on vain yksi osakkeenomistaja, vain yksi johtaja on sallittu
 • Vakuutuslaitosten on toimitettava vuosittain julkinen tilinpäätös

Yksityinen osakeyhtiö (SARL)

 • Vähimmäispääoma on 12 000 euroa, josta 100% on maksettava rekisteröinnin yhteydessä
 • Sinulla on oltava rekisteröity Luxemburgin toimisto -osoite
 • Hänellä on oltava yksi johtaja, jonka tiedot ovat julkisesti saatavilla
 • Hänellä on oltava vähintään yksi osakkeenomistaja, jonka tiedot ovat julkisesti saatavilla.
 • SARL: ien on toimitettava vuositilinpäätöksensä

SOPARFI -verotuksen perusteet

 • SOPARFI arvioi 17 prosentin arvonlisäveron immateriaalioikeuksien siirrosta ja hyödyntämisestä
 • Saldo 24,94 % on verotettava yhtiöverokannalla (sisältäen yhteisöveron ja keskimääräisen 7,5 %: n kunnallisveron). Ulkomailla maksetut rojaltit ovat verovapaita EU: n korko- ja verodirektiivin mukaisesti
 • Tietyt omaisuuserät vapautetaan varallisuusverosta mukaan lukien merkittävät vaatimukset täyttävät osallistumiset, jos tietyt ehdot täyttyvät
 • EU: n, DTT: n tai EAA -maan yritysten osakkeenomistajille maksettuja osinkoja ei pitäisi jäädyttää, jos edunsaajaan sovelletaan edellä mainittuja ehtoja. Muissa tapauksissa voitoista peritään 15% lähdevero
 • Osingot ovat verovapaita, jos ne täyttävät seuraavat kriteerit:
  • Kotimaiseen tai ulkomaiseen tytäryritykseen sovelletaan vastaavaa verojärjestelmää
  • SOPARFI omistaa vähintään 10% taustalla olevan tytäryhtiön osakepääomasta tai vähintään 1,2 miljoonan euron sijoituksen
  • Tytäryrityksen omistusosuuden on oltava vähintään 12 kuukautta tai SOPARFIn on hyväksyttävä omistaa tytäryhtiön osakkeet 12 kuukauden ajan
 • Saadut korot katsotaan kokonaan verotettaviksi asetetulla yhtiöverokannalla. Toisaalta ulkomaille maksetut korot ovat verovapaita EU: n korko- ja rojaltidirektiivin mukaisesti
 • Tytäryrityksen selvitystilat ovat tietyin edellytyksin verovapaita
 • SOPARIn osakkeenomistajilleen maksamat selvitystilat ovat verovapaita
 • Nettovarallisuusvero on 0,5% mutta vain 500 miljoonan euron perusta arvioituna nettovarallisuuden arvona 1 st tammikuuta joka vuosi
 • Vuodesta 2017 alkaen vähimmäisvarallisuusvero on 4815 euroa, ja sitä sovelletaan kaikkiin SOPARFI -rahastoihin, joiden rahoitusvarat ylittävät 90 prosenttia bruttovarallisuudestaan
 • Saadaksesi kokonaan myyntivoiton verotuksen, a SOPARFI -tytäryhtiön sijoituksen on oltava 10% tai arvoltaan 6 miljoonaa euroa, ja myyjä omistaa vastaavat osakkeet vähintään 12 kuukauden ajan
 • Jopa 80% rojalteista ja muista tulonlähteistä, kuten myyntivoitoista, tulee immateriaalioikeudet , mukaan lukien ohjelmistot, patentit, mallit, tavaramerkit, verkkotunnukset ja mallit, ovat verovapaita
 • Velan ja oman pääoman suhteen 85:15 rajoissa voidaan maksaa korkoa tai kertyä velasta vähennyskelpoista. Lisäksi maksujen lähdeveroa ei arvioida, ellei EU: n säästödirektiiviä sovelleta

Yksityinen varallisuudenhoitoyhtiö

Yksityishenkilöt ja yksityiset sijoittajat voivat käyttää SPF:ää yrityksen perustamiseen Luxemburgissa. Se on täysin vapautettu tuloista, jotka ovat peräisin joukkovelkakirjoista, seteleistä, osakkeista, talletustileistä, sijoitusrahastoista ja kaikista rahoitusvälineistä. SPF :n toiminta on rajoitettua, koska se voi vain hankkia, hallinnoida, pitää hallussaan ja luovuttaa rahoitusomaisuutta, mutta se voi silti sijoittaa passiivisesti kaikentyyppisiin arvopapereihin. Se ei saa harjoittaa kaupallista kauppaa tai muiden yritysten johtoa, ei voi omistaa kiinteistöjä, myöntää korollisia lainoja tai immateriaalioikeuksia.

Erilaisia SPF -laillisia muotoja

 • SARL edellyttää vähintään 12 000 euron osakepääomaa, jossa on vähintään yksi johtaja ja yksi osakkuusyritys
 • SA: lta vaaditaan vähintään 30 000 euron osakepääoma, josta 25% maksetaan rekisteröinnin yhteydessä, ja vähintään yksi osakkeenomistaja, yksi johtaja ja lakisääteinen tilintarkastaja
 • SCA: n vähimmäisosakepääoma on 30 000 euroa, josta 25% maksetaan rekisteröinnin yhteydessä, ja siinä on kaksi osakkeenomistajaa, yksi osakas, yksi osakas, yksi johtaja ja kolme lakisääteistä tilintarkastajaa
 • COOPSA on osuuskunta, joka lainaa joitain ominaisuuksia julkiselta osakeyhtiöltä, joka sallii muuttuvan pääoman, jossa on vähintään yksi osakkeenomistaja ja yksi johtaja

SPF: n verotuksen perusteet

 • 0,25%: n merkintäveroa sovelletaan maksettuun pääomaosuuteen, mukaan lukien ylikurssi, joka on vähintään 100 euroa ja enintään 125 000 euroa
 • Osinkoista ja koroista SPF: n saamista rahoista voidaan joutua maksamaan lähdeveroa, jos niitä on, ne maksetaan lähdemaassa tai osavaltiossa kyseisen valtion verosääntöjen mukaisesti.
 • Vapautukset yhtiöverosta, kunnallisesta yritysverosta ja nettovarallisuusverosta
 • SPF:t eivät ole oikeutettuja hyötymään Luxemburgin kaksinkertaisen verotuksen sopimuksista tai EU:n direktiiveistä
 • Merkintävero lasketaan osaksi velkaa, joka ylittää oman pääoman suhteellisen velan suhteen 1: 8
 • SPF: n osakkeenomistajilleen jakamista voitoista ja selvitystilasta ei peritä lähdeveroa
 • Lähdevero, joka peritään lähteestä SPF: n ennakkomaksuista ja veloista yksityishenkilöille, on 10% ja 35% Luxemburgin asukkaille ja 35% EU -asukkaille, kun taas kaikissa muissa tapauksissa 0%.

Täällä Damalionissa olemme ylpeitä tiimistämme varallisuudenhoidon asiantuntijoita joka auttaa sinua kaikissa huolenaiheissa, joita sinulla saattaa olla SOPARFI- tai SPF -järjestelmän aloittamisesta Luxemburgissa. Autamme sinua navigoimaan yrityksen perustamisprosessi , joten voit hyödyntää Luxemburgissa odottavia mahtavia mahdollisuuksia. Ota meihin yhteyttä tänään saadaksesi lisätietoja.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.