Select Page

Seaduseelnõus nr 7825 on loetletud Luksemburgi 2004. aasta väärtpaberistamise seaduse muudatused. Tehtud muudatused võimaldavad suuremat paindlikkust väärtpaberistamisfondide ja väärtpaberistamisettevõtete tehingute struktureerimisel, rahastamisel ja ümberpakendamisel, eelkõige selliste seltsingute kaudu nagu ühised usaldusühingud (SCS), spetsiaalsed usaldusühingud (SCSp) ja muud juriidilised vormid.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.