Επιλογή Σελίδας

Το Λουξεμβούργο είναι μια κορυφαία δικαιοδοσία μεταξύ των θεσμικών επενδυτών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA). Προτού δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό όχημα στο Λουξεμβούργο, είναι επιτακτική ανάγκη να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις διαδικασίες που θα συνεπάγεται αυτή η πρωτοβουλία.

Η έκκληση του Λουξεμβούργου για τον Παγκόσμιο Επενδυτικό Χώρο

Το Μεγάλο Δουκάτο άρχισε να χτίζει τη σταθερή του φήμη ως κορυφαίο επενδυτικό ταμείο στις αρχές του 1900. Η χώρα διαμόρφωσε έναν αποτελεσματικό κλάδο γύρω από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που περιλαμβάνει ομόλογα και μετοχές.

Με τα χρόνια, αναπτύχθηκαν πρόσθετοι κανονισμοί και εφαρμόστηκαν τροποποιήσεις για να καταστούν τα επενδυτικά οχήματα στο Λουξεμβούργο πιο ελκυστικά για τους διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων κεφαλαίων. Οι εναλλακτικές επενδυτικές δομές όπως η SICAR (Εταιρεία Επενδύσεων σε Επιχειρηματικά Κεφάλαια), η SIF (Ειδικό Επενδυτικό Ταμείο) και πιο πρόσφατα, το RAIF (Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο) θεωρούνται πλέον ως μερικές από τις πιο ελκυστικές δομές μεταξύ διεθνών και διαχειριστών κεφαλαίων.

Η εντυπωσιακή ευελιξία των εναλλακτικών επενδυτικών οχημάτων σε διάφορες νομικές μορφές είναι αναμφισβήτητα ελκυστική. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τη φορολογική αποτελεσματικότητα του Μεγάλου Δουκάτου και τα σταθερά νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια που προωθούν την εύκολη οργάνωση, διαχείριση και διαχείριση των κεφαλαίων.

Μέχρι σήμερα, το Λουξεμβούργο είναι ένας σημαντικός οικονομικός κόμβος για επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και ακίνητης περιουσίας, καθώς αξιοποιεί το διασυνοριακό μάρκετινγκ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο.

Υπάρχουν, φυσικά, άλλες γνωστές δικαιοδοσίες στον χώρο των εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Γκέρνσεϊ και το Τζέρσεϊ. Ωστόσο, η στρατηγική θέση του Λουξεμβούργου στην καρδιά της Ευρώπης και ο ρόλος του ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καθιστούν καλύτερη κατοικία από την άποψη ενός έμπειρου επενδυτή.

Επιπλέον, η ευελιξία και η αγγλοσαξονική προσέγγιση των ετερόρρυθμων εταιρικών σχέσεων προσελκύει συνεχώς περισσότερους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων από άλλα μέρη της Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πώς επιλέγετε το σωστό Ταμείο Λουξεμβούργου;

Ένας διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων με σαφές όραμα για το επιθυμητό επενδυτικό πρόγραμμα ιδιωτικών μετοχικών ακινήτων (PERE) θα έχει ευκολότερο χρόνο να επιλέξει τον σωστό τύπο επενδυτικής δομής και νομικής μορφής στο Λουξεμβούργο. Ο στόχος είναι να επιλέξετε ένα επενδυτικό όχημα που θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές για συγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές που θέλουν να έχουν.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον τύπο του λουξεμβουργιανού ταμείου προς εγγραφή και ίδρυση είναι οι εξής:

  • Το μέγεθος και το εύρος του ταμείου
  • Ιθαγένεια και φορολογική κατοικία επενδυτών
  • Πολυπλοκότητα και φύση της επενδυτικής στρατηγικής

Οι δημοφιλείς νομικές μορφές που εξετάζουν οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων περιλαμβάνουν την SICAV (Εταιρεία Επενδύσεων με Μεταβλητό Κεφάλαιο) και την FCP (Κοινό Επενδυτικό Κεφάλαιο). Κατά κανόνα, όλα τα επενδυτικά κεφάλαια του Λουξεμβούργου μπορούν να ενσωματωθούν ως ενιαίο ή γενικό ταμείο όπου οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

Το Λουξεμβούργο διαιωνίζει ένα εξαιρετικά οργανωμένο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα που υποστηρίζει διαχειριστές επενδύσεων, θεματοφύλακες, διαχειριστές και άλλο βασικό προσωπικό της εταιρείας. Υπάρχουν επίσης επαγγελματίες και υπηρεσίες που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο που μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορες βασικές δραστηριότητες κεφαλαίων, καθώς και διαχειριστές επενδύσεων που μπορούν να διευκολύνουν τη στρατηγική διάρθρωση και διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων για λογαριασμό διεθνών επενδυτών και διαχειριστών κεφαλαίων.

Βασικοί δείκτες κατά τη σύσταση επενδυτικού ταμείου στο Λουξεμβούργο

Κατά την ίδρυση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου εναλλακτικών επενδύσεων στο Λουξεμβούργο, οι διαχειριστές κεφαλαίων πρέπει να επιλέγουν διαχειριστή με έδρα το Λουξεμβούργο. Ακολουθούν συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε μια εξειδικευμένη διοίκηση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

  • Εκτελεί με τη δέουσα επιμέλεια για την κάλυψη των αναγκών τοπικής διοίκησης και διαχείρισης

Το τοπίο των επενδυτικών ταμείων του Λουξεμβούργου είναι αυστηρά ρυθμισμένο. Για να πετύχετε, πρέπει να συνεργαστείτε με υψηλή γνώση και εξοικείωση με τους υπάρχοντες νόμους και απαιτήσεις. Όταν δημιουργείτε ένα επενδυτικό όχημα, το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να διαπράξετε λάθη. Επιλέξτε έναν διαχειριστή με μεγάλη εμπειρία στην αλληλεπίδραση με διαφορετικούς τύπους επενδυτών κεφαλαίων. Επομένως, είναι σημαντικό για τους διαχειριστές κεφαλαίων να ελέγχουν το επαγγελματικό ιστορικό των διαχειριστών και την ποιότητα των διαδικασιών, του προσωπικού και των συστημάτων τους.

  • Δημιουργήστε εύκολη, ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες

Οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι επενδυτές χρειάζονται αποτελεσματική και γρήγορη πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με τα κεφάλαια, καθώς και σε δεδομένα που σχετίζονται με τις υποκείμενες οντότητες των κεφαλαίων τους. Ένας έμπειρος διαχειριστής κεφαλαίων του Λουξεμβούργου προσφέρει βέλτιστες λύσεις και διαδικασίες για να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη τόσο μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων όσο και των επενδυτών.

Ένας διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων θα πρέπει να διαθέτει τους πόρους και τα εργαλεία για να χειρίζεται διάφορες εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων λογιστικής, διαχείρισης, εγγραφής και γραμματείας. Τέλος, ένας διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα σύμφωνα με την Οδηγία Διαχείρισης Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (AIFMD) . Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών που διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματιών και ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε διάφορες δικαιοδοσίες.

Ως εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, η Damalion υπερηφανεύεται για το εκτεταμένο δίκτυο συνδέσεων και τις μακροχρόνιες σχέσεις της με επαγγελματίες και παρόχους υπηρεσιών για να βοηθήσει τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους διεθνείς επενδυτές με επιτυχία σύσταση επενδυτικών κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο . Επικοινωνήστε σήμερα με έναν ειδικό της Damalion και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εσάς.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.