Vyberte stránku

Lucembursko je přední jurisdikcí mezi institucionálními investory z Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Před zřízením alternativního investičního nástroje v Lucembursku je nutné se blíže podívat na procesy, které tato iniciativa obnáší.

Výzva Lucemburska o globálním investičním prostoru

Velkovévodství si začalo budovat svou solidní pověst jako přední sídlo investičních fondů na počátku 20. století. Země vytvořila efektivní průmysl kolem podniků pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů (UCITS), které zahrnují dluhopisy a akcie.

V průběhu let byly vypracovány další předpisy a byly implementovány změny, aby se investiční nástroje v Lucembursku staly atraktivnějšími pro správce soukromého kapitálu a kapitálových investic. Alternativní investiční struktury jako SICAR (Investment Company in Risk Capital), SIF (Special Investment Fund) a nejnověji RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) jsou nyní považovány za jedny z nejatraktivnějších struktur mezi mezinárodními i fondovými manažery.

Působivá flexibilita alternativních investičních nástrojů v různých právních formách je nepochybně atraktivní. Totéž lze říci o daňové efektivitě velkovévodství a pevných právních a regulačních rámcích, které podporují snadné nastavení, správu a správu fondů.

K dnešnímu dni je Lucembursko hlavním finančním centrem pro soukromé kapitálové investice a investice do nemovitostí, protože využívá přeshraniční marketing napříč členskými státy EU i mimo ni.

V prostoru alternativních investičních fondů samozřejmě existují další známé jurisdikce, jako je Spojené království, Guernsey a Jersey. Strategická poloha Lucemburska v srdci Evropy a jeho role jednoho ze zakládajících členů Evropské unie z něj však z pohledu zkušeného investora činí lepší sídlo.

Navíc flexibilita a anglosaský přístup komanditních společností neustále přitahuje více manažerů investičních fondů z jiných částí Evropy a Spojených států.

Jak si vyberete správný lucemburský fond?

Manažer investičního fondu s jasnou vizí svého požadovaného investičního programu private equity real estate (PERE) bude mít v Lucembursku snazší výběr správného typu investiční struktury a právní formy. Cílem je vybrat investiční nástroj, který přiláká více investorů pro konkrétní investiční strategie, které chtějí mít.

Hlavní faktory, které ovlivňují typ lucemburského fondu k registraci a založení, jsou následující:

  • Velikost a rozsah fondu
  • Státní příslušnost a daňová rezidence investorů
  • Složitost a charakter investiční strategie

Mezi oblíbené právní formy, které manažeři investičních fondů zvažují, patří SICAV (Investment Company with Variable Capital) a FCP (Common Investment Fund). Všechny lucemburské investiční fondy mohou být zpravidla začleněny jako jeden nebo zastřešující fond, kde mezinárodní investoři mohou držet aktiva v jednom nebo více oddílech.

Lucembursko udržuje vysoce organizovaný finanční ekosystém, který podporuje investiční manažery, depozitáře, administrátory a další klíčové zaměstnance společnosti. Existují také lucemburští profesionálové a poskytovatelé služeb, kteří mohou pomáhat s různými základními činnostmi fondů, a také investiční manažeři, kteří mohou usnadnit strategické strukturování a správu investičních fondů jménem mezinárodních investorů a správců fondů.

Základní body při zakládání investičního fondu v Lucembursku

Při zakládání alternativního investičního fondu v Lucembursku musí správci fondu zvolit správce se sídlem v Lucembursku. Zde jsou tipy, které vám pomohou vybrat odbornou správu, která vyhovuje vašim potřebám.

  • S náležitou péčí uspokojuje potřeby místní správy a správy

Prostředí lucemburských investičních fondů je vysoce regulované. Abyste uspěli, potřebujete partnera, který je vysoce informovaný a obeznámený se stávajícími zákony a požadavky. Při zakládání investičního nástroje je poslední věcí, kterou chcete dělat, dělat chyby. Vyberte si správce s rozsáhlými zkušenostmi s interakcí s různými typy investorů fondů. Pro manažery fondů je proto klíčové, aby zkontrolovali profesionální záznamy správců a kvalitu jejich procesů, zaměstnanců a systémů.

  • Vytvořte snadný, bezpečný a rychlý přístup k relevantním informacím

Správci fondů a investoři potřebují efektivní a rychlý přístup k dokumentům souvisejícím s fondy a také k údajům souvisejícím s podkladovými subjekty jejich fondů. Zkušený lucemburský správce fondů nabízí optimální řešení a procesy k zajištění důvěry mezi správci fondů i investory.

Správce investičního fondu by měl mít zdroje a nástroje pro zvládnutí různých úkolů, včetně účetnictví, správy, registrace a sekretářských činností. A konečně, správce je odpovědný za poskytování služeb depozitáře v souladu se směrnicí o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) . Vyberte si poskytovatele služeb, který má rozsáhlou síť odborníků a široký rozsah služeb v různých jurisdikcích.

Jako odborná obchodní poradenská firma je Damalion hrdá na svou rozsáhlou síť spojení a dlouhodobé vztahy s profesionály a poskytovateli služeb, aby úspěšně pomáhala správcům fondů a mezinárodním investorům. zakládání investičních fondů v Lucembursku . Kontaktujte odborníka Damalion ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme poskytnout komplexní řešení.

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme, abyste svou konkrétní situaci prodiskutovali s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.