Επιλογή Σελίδας

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μια χώρα με μακρά παράδοση στη βιομηχανική παραγωγή και διαθέτει ένα από τα πιο εξειδικευμένα εργατικά δυναμικά στην Ευρώπη. Η Τσεχική Δημοκρατία διαθέτει μια ισχυρή οικονομία που αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό και απολαμβάνει υψηλό επίπεδο ξένων επενδύσεων, οι οποίες διατηρούνται μέσω διαφόρων πολιτικών. Εξαιτίας αυτού, πολλά άτομα επιδιώκουν να ενσωματώσουν μια εταιρεία σε αυτό το αναζωογονητικά αισθητικό έδαφος.

Οφέλη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Τσεχική Δημοκρατία

 • Βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, η Τσεχική Δημοκρατία λειτουργεί ως πύλη τόσο προς τις ανατολικές όσο και προς τις δυτικές αγορές.
 • Ως μέλος της ΕΕ, κάθε εταιρεία στην Τσεχική Δημοκρατία επωφελείται από τις εμπορικές σχέσεις και τους εμπορικούς δεσμούς της χώρας με την πλειονότητα των επιχειρηματικών κέντρων του κόσμου.
 • Δεν υπάρχει έλλειψη εγγράμματου, εξειδικευμένου και επαγγελματικού εργατικού δυναμικού στη χώρα, οπότε τα πρότυπα απασχολησιμότητας ευνοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Η Τσεχική Δημοκρατία παρουσιάζει σοβαρό επίπεδο επιχειρηματικότητας και ευνοϊκές συνθήκες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η χώρα διαθέτει υψηλό βιοτικό επίπεδο και μια δυναμική οικονομία.

Μορφές επιχειρηματικών δομών στην Τσεχική Δημοκρατία

Είναι δυνατόν να εγγραφεί ή να αγοραστεί μια εταιρεία στην Τσεχική Δημοκρατία με τις ακόλουθες οργανωτικές και νομικές μορφές.

 • S.R.O. (společnost s ručením omezeným), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
 • A.S. (akciová společnost), Ανώνυμη εταιρεία.
 • “Živnostenský list”, Ιδιωτικός επιχειρηματίας.
 • V.O.S. (veřejna obchodní společnost), Δημόσια εμπορική εταιρεία.
 • K.S. (komanditní společnost), Ετερόρρυθμη εταιρεία.
 • “Družstvo”, Συνεταιρισμός στην Τσεχική Δημοκρατία.

Πώς να καταχωρήσετε μια εταιρεία στην Τσεχική Δημοκρατία

Η οριστική διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Τσεχική Δημοκρατία έχει ως εξής:

 1. Επιλογήτης καταλληλότερης επιχειρηματικής μορφής για την επιχειρηματική σας δραστηριότητα (οι πιο δημοφιλείς νομικές οντότητες στην Τσεχική Δημοκρατία είναι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρείες).
 • Αποφασίστε μια εταιρική επωνυμία – Η καταχώριση της εταιρικής επωνυμίας στην Τσεχική Δημοκρατία υπόκειται στη διαθεσιμότητα και την αποδοχή. Η προτεινόμενη εταιρική επωνυμία μπορεί να ελεγχθεί από τη γραμματεία του περιφερειακού εμπορικού δικαστηρίου.
 • Παροχή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου – Μεριμνήστε για πιστοποιητικά καθαρού ποινικού μητρώου των διευθυντών (απόσπασμα από το ποινικό μητρώο της χώρας καταγωγής τους).
 • Παροχή εκκαθάρισης μητρώου ακινήτων – Υποβολή αποδεικτικών στοιχείων για την έδρα της εταιρείας.
 • Προκαταβολή του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου – Κατά τη σύσταση της εταιρείας, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, εάν υπάρχει, πρέπει να τοποθετηθεί σε τράπεζα.
 • Λήψη εμπορικών αδειών και εγκρίσεων – Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας που θα ασκεί η εταιρεία σας, ζητήστε τις απαραίτητες εμπορικές άδειες και εγκρίσεις.
 • Επικυρώστε το καταστατικό της εταιρείας – Συντάξτε το καταστατικό της εταιρείας και επικυρώστε το, καθώς και το καταστατικό της εταιρείας, από δημόσιο συμβολαιογράφο στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • Καταχωρήστε την εταιρεία σας στο Εμπορικό Μητρώο- Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης, πάρτε την αίτηση προς το αρμόδιο Περιφερειακό Δικαστήριο υπογεγραμμένη από όλους τους πρώτους διαχειριστές ενώπιον συμβολαιογράφου και στη συνέχεια, καταθέστε την στο Μητρώο Εταιρειών.
 • Απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου – Η εγγραφή για το φόρο εισοδήματος γίνεται ταυτόχρονα και η εταιρεία λαμβάνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της με την υποβολή της αίτησης της εταιρείας.

Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή εταιρείας στην Τσεχική Δημοκρατία

 • Η επωνυμία της εταιρείας
 • Διεύθυνση της καταστατικής έδρας, μαζί με την απόδειξή της.
 • Λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν από την εταιρεία
 • Μνημόνιο και καταστατικό.
 • Πιστοποιητικό εμπορικής άδειας
 • Υποδείγματα υπογραφών μετόχων και διευθυντών
 • Απόδειξη κατατεθειμένου τραπεζικού κεφαλαίου
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου για κάθε μέλος της εταιρείας

Κόστος σύστασης εταιρείας στην Τσεχική Δημοκρατία

Η εγγραφή μιας τοπικής επιχείρησης συνεπάγεται τα ακόλουθα έξοδα σύστασης εταιρείας στην Τσεχική Δημοκρατία:

 • τέλος εγγραφής: το κύριο τέλος εγγραφής που συνάπτεται μέσω συμβολαιογράφου στην Τσεχική Δημοκρατία ανέρχεται σε 2.000 CZK για μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ενώ για την εγγραφή μέσω του Πρωτοδικείου, το τέλος μπορεί να αυξηθεί.
 • κόστος εικονικού γραφείου: το εικονικό γραφείο αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή για την κατοχή μιας επαγγελματικής διεύθυνσης στη χώρα μας και η χρέωση ξεκινά από ευρώ .
 • ελάχιστο κόστος μετοχικού κεφαλαίου: για μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο είναι 1 CZK.
 • λογιστικό κόστος: περιλαμβάνει λογιστικές υπηρεσίες και φορολογική βοήθεια- το κόστος ξεκινά από 50 ευρώ/μήνα.

Η εγγραφή μιας κοντινής επιχείρησης υποδηλώνει το συνοδευτικό κόστος ανάπτυξης οργανισμού στην Τσεχική Δημοκρατία:

Άνοιγμα επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού στην Τσεχική Δημοκρατία

Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για μια επιχείρηση βοηθά στο διαχωρισμό των προσωπικών υποχρεώσεων από την επιχείρηση. Κάθε εταιρεία με εγκαταστάσεις στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, προμηθεύοντας τα βασικά έγγραφα της εταιρείας, όπως το καταστατικό. Αρχικά, ανοίγεται ένας προσωρινός τραπεζικός λογαριασμός για την κατάθεση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και στη συνέχεια ένας μόνιμος τραπεζικός λογαριασμός που θα εξυπηρετεί τις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Στη Damalion, μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλη τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας σας στην Τσεχική Δημοκρατία, βοηθώντας στη σύνταξη των ιδρυτικών εγγράφων, στην πρόσληψη τοπικού λογιστή, στην προσφορά καταστατικού γραφείου και σε πολλά άλλα σχετικά θέματα. Επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion για την εγγραφή της εταιρείας σας στην ΤσεχικήΔημοκρατία.