Valitse sivu

Tšekin tasav allalla on pitkät perinteet teollisuustuotannossa, ja sen työvoima on yksi Euroopan ammattitaitoisimmista. Tšekin tasavallan talous kehittyy vakaasti, ja sen ulkomaisten investointien määrä on suuri, ja niitä tuetaan erilaisilla politiikoilla. Tämän vuoksi monet ihmiset pyrkivät perustamaan yrityksen tähän virkistävän esteettiseen maastoon.

Liiketoiminnan edut Tšekin tasavallassa

 • Keskellä Eurooppaa sijaitseva Tšekin tasavalta toimii porttina sekä itäisille että läntisille markkinoille.
 • EU:n jäsenenä kaikki Tšekin tasavallan yritykset hyötyvät maan kauppasuhteista ja kaupallisista siteistä useimpiin maailman liikekeskuksiin.
 • Maassa ei ole pulaa lukutaitoisesta, ammattitaitoisesta ja ammattitaitoisesta työvoimasta, joten työllistettävyysstandardit ovat suotuisia yritystoiminnalle.
 • Tšekin tasavallassa on vakava yrittäjyys ja suotuisat olosuhteet liiketoiminnan harjoittamiselle.
 • Maassa on korkea elintaso ja vilkas talous.

Yritysrakenteiden muodot Tšekin tasavallassa

Tšekin tasavallassa on mahdollista rekisteröidä tai ostaa yritys seuraavissa organisaatiomuodoissa ja oikeudellisissa muodoissa.

 • S.R.O. (společnost s ručením omezeným), osakeyhtiö.
 • A.S. (akciová společnost), osakeyhtiö.
 • “Živnostenský list”, Yksityinen yrittäjä.
 • V.O.S. (veřejna obchodní společnost), julkinen kaupallinen yhtiö.
 • K.S. (komanditní společnost), kommandiittiyhtiö.
 • “Družstvo”, Tšekin tasavallan osuuskunta.

Miten yritys rekisteröidään Tšekin tasavaltaan

Yrityksen perustamisprosessi Tšekissä on seuraava:

 1. Yritystoiminnalle sopivimman yritysmuodon valitseminen (Tšekissäsuosituimpia oikeushenkilöitä ovat osakeyhtiöt ja osakeyhtiöt).
 • Yrityksen nimen valinta – Yritysnimen rekisteröinti Tšekin tasavallassa riippuu saatavuudesta ja hyväksyttävyydestä. Ehdotetun toiminimen voi tarkistaa alueellisen kauppaoikeuden kirjaamosta.
 • Rikosrekisteritietojen selvittäminen – Järjestä todistukset johtajien rikosrekisteritietojen selvittämisestä (ote heidän alkuperämaansa rikosrekisteristä).
 • Toimita kiinteistörekisterin selvitys – Toimita todisteet yrityksen rekisteröidystä toimipaikasta.
 • Advance the Minimum Share Capital- Yhtiön perustamisen aikana minimi osakepääoma, jos sellainen on, on sijoitettava pankkiin.
 • Hanki toimilupa ja selvitykset – Riippuen siitä, minkä tyyppistä toimintaa yrityksesi harjoittaa, hae tarvittavat toimiluvat ja luvat.
 • Hanki yhtiöjärjestys notaarin vahvistettavaksi – Laadi yrityksen yhtiöjärjestys ja hanki se sekä yrityksen perussääntö Tšekin tasavallan julkisen notaarin vahvistettavaksi.
 • Rekisteröi yhtiösi kaupparekisteriin – Rekisteröintiprosessin loppuunsaattamiseksi hanki hakemus asianomaiselle alueelliselle tuomioistuimelle kaikkien ensimmäisten johtajien allekirjoittamana julkisen notaarin edessä ja lähetä se sen jälkeen yritysrekisteriin.
 • Hanki verotunniste – Tuloverotukseen rekisteröinti tapahtuu samanaikaisesti, ja yritys saa verotunnisteen jätettyään yrityshakemuksen.

Yrityksen rekisteröintiin Tšekin tasavallassa tarvittavat asiakirjat

 • Yrityksen toiminimi
 • Rekisteröidyn toimipaikan osoite ja sen todiste.
 • Yksityiskohtaiset tiedot yrityksen harjoittamasta toiminnasta
 • Yhtiöjärjestys ja yhtiöjärjestys.
 • Kaupan lupatodistus
 • Osakkeenomistajien ja johtajien allekirjoitusnäytteet
 • Todiste talletetusta pankin pääomasta
 • Ote rikosrekisteristä kustakin yhtiön jäsenestä

Yrityksen perustamiskustannukset Tšekissä

Paikallisen yrityksen rekisteröinti edellyttää seuraavia yrityksen perustamiskustannuksia Tšekissä:

 • Rekisteröintimaksu: julkinen notaari maksaa Tšekissä osakeyhtiön rekisteröinnistä 2 000 Tšekin korunaa, kun taas rekisterituomioistuimen kautta tapahtuvasta rekisteröinnistä perittävä maksu voi nousta.
 • virtuaalitoimiston kustannukset: virtuaalitoimisto on sopivin vaihtoehto, jos haluat saada liikeosoitteen tässä maassa, ja sen hinta alkaa eur .
 • osakepääoman vähimmäiskustannukset: osakeyhtiön vähimmäispääoma on 1 CZK.
 • kirjanpitokustannukset: se sisältää kirjanpitopalvelut ja veroavun; kustannukset alkavat 50 eurosta kuukaudessa.

Lähistöllä sijaitsevan yrityksen ilmoittautuminen viittaa siihen, että organisaation kehittämiskustannukset Tšekin tasavallassa ovat suuret:

Yrityspankkitilin avaaminen Tšekissä

Pankkitilin avaaminen yritykselle auttaa erottamaan henkilökohtaiset velat yrityksestä. Jokaisen Tšekkiin sijoittautuneen yrityksen on avattava pankkitili hankkimalla yrityksen tärkeimmät asiakirjat, kuten yhtiöjärjestys. Ensin avataan väliaikainen pankkitili vähimmäispääoman tallettamista varten, minkä jälkeen yrityksen rahoitustoimintaa varten perustetaan pysyvä pankkitili.

Me Damalionilla voimme auttaa koko yrityksen perustamisprosessissa Tšekissä auttamalla perustamisasiakirjojen laatimisessa, paikallisen kirjanpitäjän palkkaamisessa, rekisteröidyn toimipaikan tarjoamisessa ja lukuisissa muissa asiaan liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä Damalionin asiantuntijaan nyt rekisteröidäksesi yrityksesi Tšekissä.