De Tsjechische Republiek kan bogen op een lange traditie op het gebied van industriële productie en heeft een van de meest geschoolde arbeidskrachten van Europa. Tsjechië heeft een sterke economie die zich in een gestaag tempo ontwikkelt en het geniet een hoog niveau van buitenlandse investeringen, die door verschillende beleidsmaatregelen worden ondersteund. Daarom proberen veel mensen een bedrijf op te richten op dit verfrissend esthetische terrein.

Voordelen van zakendoen in Tsjechië

 • De Tsjechische Republiek ligt in het centrum van Europa en fungeert als toegangspoort tot zowel de oostelijke als de westelijke markt.
 • Als lid van de EU profiteert elke onderneming in de Tsjechische Republiek van de handelsbetrekkingen en de commerciële banden van het land met de meeste zakencentra in de wereld.
 • Er is geen tekort aan geletterde, geschoolde en professionele arbeidskrachten in het land, zodat de inzetbaarheidsnormen bevorderlijk zijn voor de bedrijfsvoering.
 • De Tsjechische Republiek vertoont een hoog niveau van ondernemerschap en gunstige voorwaarden voor het zakendoen.
 • Het land heeft een hoge levensstandaard en een levendige economie.

Vormen van bedrijfsstructuren in de Tsjechische Republiek

Het is mogelijk om in Tsjechië een vennootschap te registreren of te kopen in de volgende organisatorische en juridische vormen

 • S.R.O. (společnost s ručením omezeným), vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 • A.S. (akciová společnost), Joint Stock Company.
 • “Živnostenský list”, Privé ondernemer.
 • V.O.S. (veřejna obchodní společnost), openbare handelsvennootschap.
 • K.S. (komanditní společnost), commanditaire vennootschap.
 • “Družstvo”, Coöperatie in de Tsjechische Republiek.

Hoe registreer ik een bedrijf in Tsjechië?

De definitieve procedure voor de oprichting van een vennootschap in de Tsjechische Republiek is als volgt:

 1. Demeest geschikte bedrijfsvorm voor uw bedrijfsactiviteit kiezen(de meest populaire juridische entiteiten in Tsjechië zijn vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en vennootschappen op aandelen)
 • Bepaal een bedrijfsnaam – De registratie van een bedrijfsnaam in Tsjechië is afhankelijk van de beschikbaarheid en aanvaardbaarheid. De voorgestelde bedrijfsnaam kan worden gecontroleerd bij de griffie van de regionale rechtbank van koophandel.
 • Zorg voor een bewijs van gerechtelijke antecedenten van de managers (een uittreksel uit het strafregister van hun land van herkomst)
 • Zorg voor goedkeuring van het onroerendgoedregister – Leg bewijs over van de statutaire zetel van het bedrijf.
 • Het minimum aandelenkapitaal voorschieten – Bij de oprichting van een vennootschap moet het eventuele minimum aandelenkapitaal op een bank worden gezet.
 • Verkrijgen van handelsvergunningen en goedkeuringen – Afhankelijk van het soort activiteit dat uw onderneming zal uitoefenen, dient u de nodige handelsvergunningen en goedkeuringen aan te vragen.
 • Laat de statuten notarieel vastleggen – Stel de statuten van de vennootschap op en laat deze, evenals de statuten, controleren door een notaris in Tsjechië.
 • Registreer uw bedrijf bij het handelsregister – Om de registratieprocedure te voltooien, laat u het verzoek aan de bevoegde regionale rechtbank door alle eerste managers ondertekenen ten overstaan van een notaris, en dient u het vervolgens in bij het handelsregister.
 • Verkrijgen van een fiscaal identificatienummer – De registratie voor de inkomstenbelasting gebeurt tegelijkertijd, en een onderneming krijgt haar fiscaal identificatienummer bij indiening van de bedrijfsaanvraag.

Documenten die nodig zijn voor de registratie van een bedrijf in Tsjechië

 • De bedrijfsnaam
 • Adres van de maatschappelijke zetel, samen met het bewijs daarvan.
 • Details van de door de onderneming uit te voeren activiteiten
 • Akte van oprichting en statuten.
 • Certificaat van handelsvergunning
 • Specimen handtekeningen van aandeelhouders en bestuurders
 • Bewijs van gestort bankkapitaal
 • Uittreksel uit het strafregister voor elk lid van de vennootschap

Kosten voor de oprichting van een vennootschap in de Tsjechische Republiek

De registratie van een plaatselijk bedrijf brengt in Tsjechië de volgende kosten voor de oprichting van een bedrijf met zich mee:

 • registratierechten: de belangrijkste registratierechten die in Tsjechië via een openbare notaris worden afgesloten, bedragen 2 000 CZK voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, terwijl de rechten voor registratie via de griffie kunnen oplopen.
 • kosten van een virtueel kantoor: een virtueel kantoor is de meest geschikte optie om een zakenadres in dit land te hebben, en de kosten ervan beginnen vanaf eur .
 • minimumaandelenkapitaal: voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedraagt het vereiste minimumaandelenkapitaal CZK1.
 • boekhoudkundige kosten: deze omvatten boekhoudkundige diensten en fiscale bijstand; de kosten beginnen vanaf 50 EUR/maand.

De inschrijving van een nabijgelegen bedrijf suggereert de bijbehorende organisatie- ontwikkelingskosten in de Tsjechische Republiek:

Opening van een zakelijke bankrekening in Tsjechië

Het openen van een bankrekening voor een bedrijf helpt persoonlijke aansprakelijkheden te scheiden van een bedrijf. Elke onderneming met een vestiging in Tsjechië moet een bankrekening openen door de belangrijkste documenten van de onderneming, zoals de statuten, aan te vragen. Eerst wordt een provisorische bankrekening geopend voor de storting van het minimumaandelenkapitaal, en vervolgens wordt een permanente bankrekening geopend voor de financiële verrichtingen van de vennootschap.

Bij Damalion kunnen we u helpen met het hele proces van het oprichten van uw bedrijf in Tsjechië, door te helpen met het opstellen van de oprichtingsdocumenten, het inhuren van een lokale accountant, het aanbieden van een statutaire zetel, en tal van andere relevante zaken. Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw bedrijf inTsjechië te registreren.