Miten sijoitusrahasto avataan Tšekissä? - Damalion - Independent consulting firm.
Valitse sivu

Tšekin tasavallassa ulkomaiset sijoittajat voivat valita, perustavatko he investointivälineekseen yrityksen vai sijoitusrahaston. Kaupallisten yritysten on noudatettava Tšekin tasavallassa yhtä sääntökokonaisuutta, kun taas sijoitusrahastojen on noudatettava eri säännöksiä. Sijoitusyhtiöistä ja sijoitusrahastoista annettu laki on säädös, jolla säännellään sijoitusvälineitä Tšekissä. Yksi Tšekin tasavaltaan liiketoimintaa perustamaan pyrkivien kansainvälisten sijoittajien käytettävissä olevista vaihtoehdoista on osallistua tšekkiläiseen sijoitusrahastoon. Tšekin tasavallan lainsäädäntö tarjoaa monipuolisen valikoiman sijoitusvälineitä, jotka palvelevat monenlaisia sijoittajia. Koska Tšekin tasavalta on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltio, sen sijoitusrahastolainsäädäntö noudattaa EU:n useissa direktiiveissä vahvistamia suuntaviivoja. Henkilökuntamme Damnation-yhtiön perustamisen asiantuntijat voivat auttaa sinua noudattamaan tähän lainsäädäntöön liittyviä säännöksiä.

Tšekin tasavallan sijoitusrahastoja koskeva lainsäädäntö

Hiljattain säädetty Tšekin sijoitusyhtiöitä ja sijoitusrahastoja koskeva laki hyödyttää sijoittajia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Laki johti useiden uusien sijoitusvälineiden perustamiseen, mukaan lukien seuraavat:

Sijoitusvälineitä ovat esimerkiksi sijoitusrahastot ja SICAV-yhtiöt (sijoitusyhtiöt, joilla on vaihtuva pääoma), vain kaksi esimerkkiä mainitakseni.

Lakia muutettiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin(AIMF) johdosta, joka antoi aihetta muutoksiin. Uusi laki antaa sijoitusrahastoille ja muunlaisille sijoitusrahastojen varoja hoitaville sijoitusorganisaatioille mahdollisuuden järjestää liiketoimintaa Tšekissä, mikä on asia, joka yritysten, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen perustamisesta Tšekissä, on syytä ottaa huomioon.

Lisäksi alan sääntelystä vastaa Tšekin keskuspankki, joka on sijoitusvälineiden ensisijainen sääntelyviranomainen Tšekissä ja vastaa alan sääntelystä. Voimme auttaa sinua, jos tarvitset apua Tšekin keskuspankin sääntelemässä rekisteröintimenettelyssä.

Erilaiset Tšekin tasavallassa saatavilla olevat sijoitusrahastot

Vaikka Tšekin tasavallan sijoitusmarkkinat eivät ole aivan yhtä vakiintuneet kuin muissa Euroopan valtioissa, maahan rekisteröitiin vuonna 2014 yli 1 200 ulkomaista sijoitusrahastoa. Sovellettavassa lainsäädännössä erotetaan toisistaan avoimet ja suljetut rahastot, mikä viittaa osuuksien liikkeeseenlaskuun sovellettaviin rajoituksiin. Yleensä tehdään ero avoimien ja suljettujen rahastojen välillä.

Sijoittajat voivat perustaa sijoitusvälineen, joka rekisteröidään johonkin seuraavista oikeushenkilöistä:

– osakeyhtiöt

– sijoitusyhtiöt, joiden pääoma on vaihdettavissa

– kommandiittiyhtiöt

– osakeyhtiöt

– sijoitusrahastot

– rahastot

Edellytykset sijoitusrahaston rekisteröimiseksi Tšekissä

Sijoittajilta vaaditaan vähintään 1,25 miljoonan euron pääomasijoitus ennen sijoitusrahastona toimivan yrityksen perustamista. Tšekin keskuspankki (CNB), joka on tämän luokan rahoitusvälineiden ensisijainen sääntelyviranomainen, on toimivaltainen hyväksymään sijoitusrahastot. Tämä hyväksyntä myönnetään kuitenkin vain tietyissä olosuhteissa.

Tšekin tasavallan sijoitusrahaston perussääntöä koskevat tiedot löytyvät CNB:n 24. heinäkuuta 2013 antamasta asetuksesta. Tässä asetuksessa säädetään, mitä tietoja sijoitusrahastosta ja sen hoitajista sekä kyseisen välineen puitteissa toteutetuista sijoitusstrategioista on annettava.

Rekisteröidy Tšekin tasavallan keskuspankkiin.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on rekisteröidyttävä Tšekin keskuspankkiin uuden lain mukaisesti, joka on AIMF-asetusten täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö (CNB). Lisäksi kaikkien yksityishenkilöiden, jotka aikovat tehdä finanssisijoituksia Tšekkiin, on ilmoitettava CNB:lle aikomuksistaan.

Joissakin tapauksissa, kuten silloin, kun investointihankkeen arvo ylittää sovellettavassa lainsäädännössä vahvistetut kynnysarvot, CNB antaa luvan.

Mikä Tšekin QIF-rahastoissa on ainutlaatuista?

QIF on ollut suunnattu vuonna 2007 tapahtuneesta perustamisestaan lähtien vaatimukset täyttäville sijoittajille, joita voivat edustaa joko oikeushenkilöt (pankit, luottolaitokset) tai luonnolliset henkilöt (kuten akkreditoidut sijoittajat), joilla on merkittävää kokemusta rahoitusalalta. Koska QIF-rahastoja säännellään vähemmän kuin muita rahastomuotoja, niitä kutsutaan vaihtoehtoisiksi sijoitusrahastoiksi.

Osakeyhtiö on ensimmäinen vaihe Tšekin QIF:n rekisteröinnissä ulkomaisille ja paikallisille sijoittajille. Sijoittajien on sijoitettava vähintään 50 miljoonaa Tšekin korunaa QIF:ään, ennen kuin se voidaan rekisteröidä sijoitusrahastoksi tai muunlaiseksi QIF:ksi (2 miljoonaa euroa).

Tšekin lainsäädännön mukaan rahaston perustajat voivat kerätä tämän pääoman vuoden kuluessa siitä, kun he ovat saaneet toimiluvan Tšekin tasavallassa. Näin ollen on tärkeää tietää, että rahaa ei tarvitse tallettaa perustamisen yhteydessä.

Hyvin hajautettu sijoitussalkku on edellytys tämäntyyppiselle rahastolle. Tämän vuoksi Tšekin keskuspankki on määrännyt, että kaikkien Tšekin QIF-rahastojen on sijoitettava vähintään kahteen omaisuusluokkaan. Esimerkiksi sijoitukset yhteen ainoaan omaisuuserään eivät saa ylittää 50 prosenttia rahaston sijoitusten kokonaisarvosta.

Tšekin QIF-markkinoilla sijoittajat voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Jokaisen sijoittajan on maksettava vähintään 1 miljoona Tšekin korunaa (noin 1 miljoona dollaria) rahastoon, joka on lain mukaan rajoitettu 100:aan pätevään sijoittajaan.

Onko Tšekin rahastojen varoilla rahallinen arvo?

Tšekin tasavaltaan sijoittautuneita sijoitusrahastoja valvoo Tšekin tasavallan keskuspankki. EU:n sijoitusrahastoja ja muita rahoituslaitoksia koskevat tiedot toimitetaan Euroopan keskuspankille (EKP).

Tšekin rahastoissa oli yhteensä 185,162 miljoonaa Tšekin korunaa osakkeina ja sijoitusrahasto-osuuksina, 109,578 miljoonaa Tšekin korunaa velkapapereina, 60,357 miljoonaa Tšekin korunaa käteisenä ja talletuksina, 46,424 miljoonaa Tšekin korunaa lainoina ja 13,243 miljoonaa Tšekin korunaa muunlaisina saamisina (117 miljardia Tšekin korunaa).

Tšekkiin voi perustaa sijoitusrahaston.

Tšekin keskuspankki on Tšekin tasavallan sijoitusrahastojen ensisijainen sääntelyviranomainen. Se vastaa myös sijoitusrahastojen liiketoiminnan rekisteröinnistä Tšekissä. Vaikka Tšekissä rekisteröidyn sijoitusrahaston perustamiseen vaadittava vähimmäispääoma on 1,25 miljoonaa euroa, tämä määrä voi muuttua rahaston tyypin mukaan.

Yksi esimerkki tšekkiläisestä yhteissijoitusrahastosta on yhteissijoitusyritysrahasto (UCITS-rahasto), joka on lyhenne sanoista “siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset”. Muuntyyppisiä tšekkiläisiä yhteissijoitusrahastoja ovat muun muassa muut kuin UCITS-rahastot. Yhteissijoitusyritykset voidaan Tšekissä järjestää joko SICAV:nä, joka määritellään “vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi”, tai FCP:nä (avoin rahasto). Tšekkiläisten yritysten rekisteröintiin erikoistunut konsulttiryhmämme voi keskustella perusteellisemmin seuraavista yhteissijoitusyrityksiä koskevista näkökohdista:

Sen sijaan rahastoilla, jotka ovat osoittaneet sisäisen hallintorakenteen, on oltava 1,25 miljoonan euron alkurahoitus. Molempien rahastojen alkupääoma on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa yhteisön perustamisesta. Alkupääomatarpeet on kuitenkin täytettävä kuuden kuukauden kuluessa rahaston perustamisesta. Tämä vaatimus riippuu rahaston hallintorakenteesta.

Mitkä ovat tarvittavat toimet Tšekin sijoitusrahaston lopettamiseksi?

Sijoitusrahastojen purkamisprosessi on samanlainen kuin muiden yhtiöiden purkamisprosessi. Tšekin tasavallassa Tšekin keskuspankin ja paikallisten tuomioistuinten on osallistuttava yrityksen perustamiseen riippumatta käytetystä rahoitusmuodosta. Jos sijoitusrahastot, joilla on oikeushenkilöllisyys, kaatuvat, Tšekin keskuspankki valitsee selvittäjän hoitamaan tilannetta.

Jos rahasto ei ole oikeushenkilö, menettely toteutetaan eri tavalla. Tämä kuvaus koskee Tšekin vapaata kommunistista puoluetta, jota ei ole olemassa erillisenä oikeushenkilönä.

Hallinnoija huolehtii osuuksien lunastamisesta, kun taas rahaston johto vastaa rahaston varojen realisoinnista rahaston velkojen maksamiseksi.

Sijoittajien, jotka harkitsevat yrityksen perustamista Tšekkiin, on syytä olla tietoisia siitä, että sijoitusrahastoja ei veroteta Tšekissä vuoden 2015 jälkeen samalla tavalla kuin ennen uuden lain hyväksymistä. Sijoittajien olisi otettava nämä tiedot huomioon.

Damalionin sijoitusrahastoasiantuntijamme kutsuvat ulkomaisia sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita sijoitusrahaston perustamisesta Tšekin tasavaltaan.