Επιλογή Σελίδας

Το Λουξεμβούργο προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις. Η Damalion υποστηρίζει διεθνείς νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στο Λουξεμβούργο ή να αναπτύξουν την καινοτόμο νεοφυή επιχείρησή τους στο Grand-duchy του Λουξεμβούργου.

Όντας παγκοσμίως αναγνωρισμένο για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, το Λουξεμβούργο γίνεται γρήγορα κέντρο αριστείας για το Blockchain, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία δεδομένων. Υποστηριζόμενη επίσης από μια καλά αναπτυγμένη υποδομή ΤΠΕ, η βιομηχανία βιοτεχνολογίας του Λουξεμβούργου κατατάσσεται ψηλά για την ισχυρή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις εθνικές δαπάνες για Ε&Α, την πολιτική και τη συνολική σταθερότητα.

Και λόγω των παραγωγικών δημόσιων ερευνητικών υποδομών και έργων του, το Λουξεμβούργο προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις, ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις.

Το Λουξεμβούργο δεν είναι ελκυστικό μόνο για νεοφυείς επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση, αλλά και για ειδικούς σε θέματα επενδύσεων. Και σχετικά με αυτό, στο Λουξεμβούργο έχουν δημιουργηθεί πολλές προσπάθειες και λύσεις για να βοηθήσουν τους καινοτόμους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους και στη συνέχεια να αναπτυχθούν παγκοσμίως.

Αύξηση κεφαλαίου για νεοφυείς επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο

Ως κορυφαίο χρηματοπιστωτικό κέντρο, το Λουξεμβούργο παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να διαρθρώσουν κεφάλαια για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, με πιο δημοφιλείς τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και τους επιχειρηματικούς αγγέλους.

  • Επιχειρηματικοί άγγελοι: πρόκειται για ιδιώτες, συνήθως με μεγάλη περιουσία και επιχειρηματική εμπειρία, οι οποίοι επενδύουν άμεσα μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εκτός από το κεφάλαιο, οι επενδυτές άγγελοι παρέχουν επίσης εμπειρία στη διαχείριση επιχειρήσεων, δεξιότητες και επαφές για τον επιχειρηματία.
  • Επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων: Οι επενδυτές μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια για τα επενδυτικά τους σχέδια. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι επενδυτικές εταιρείες που παρέχουν κεφάλαια, με αντάλλαγμα μετοχές και ενεργό ρόλο σε μια εταιρεία. Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που επιτρέπει στις εταιρείες να ωριμάσουν σε κερδοφόρους οργανισμούς.

Μεταξύ των διαφόρων ευκαιριών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο είναι το SOPARFI και το SLP (Special Limited Partnership), αλλά οι επιχειρηματικοί άγγελοι και οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι οι πιο δημοφιλείς.

Επίσης, τα ίδια κεφάλαια είναι ένας άλλος συνήθης τρόπος προσέλκυσης επενδυτών για μια επιχείρηση. Τα ίδια κεφάλαια παρέχουν στους επενδυτές μερίδιο στις γενικές αποδόσεις και ακόμη και επιρροή ή έλεγχο της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, η έκδοση ομολόγων και υβριδικών μέσων δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να προσελκύσουν κεφάλαια χωρίς να δώσουν ίδια κεφάλαια, ακόμη και για τις μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Λουξεμβούργο διαθέτει ένα ζωντανό, δυναμικό και ευέλικτο περιβάλλον για νεοφυείς επιχειρήσεις και, σε σχέση με αυτό, όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες εισέρχονται στο Λουξεμβούργο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Για να εισέλθετε στην αγορά του Λουξεμβούργου ή να αντλήσετε κεφάλαια για τη νεοφυή επιχείρησή σας στο Λουξεμβούργο, χρειάζεστε την κατάλληλη εταιρεία με τοπική γνώση στο πλευρό σας. Σε αυτό το σημείο έρχεται ο εμπειρογνώμονας του Damalion, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τη νεοσύστατη επιχείρησή σας στην εξεύρεση κατάλληλης επιχειρηματικής χρηματοδότησης, είτε από την ιδιωτική είτε από τη δημόσια πλευρά.

Επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion για να δημιουργήσετε τη νεοσύστατη επιχείρησή σας στο Λουξεμβούργο.