Select Page

Poola piiratud vastutusega äriühing (LLC), tuntud ka kui “Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (sp. z o.o.), on Poola juriidiline ettevõtlusstruktuur. Ja see on kõige kuulsam valik äritegevuse ja investeeringute tegemiseks Poolas.

Kuigi Poola äriühinguõiguse kohaselt on olemas ka muid äriühingu vorme, valivad investorid Poolas investeerimiseks tavaliselt LLC-d (z.o.o. ) kui eelistatud eriotstarbelised äriühingud (SPV). Selle põhjuseks on tavaliselt järgmised põhjused.

Miks registreerida LLC Poolas?

 1. Piiratud vastutus: üks peamisi eeliseid piiratud vastutusega äriühingu (LLC või z.o.o.) registreerimisel Poolas on piiratud vastutuse kaitse, mida see pakub aktsionäridele. Aktsionäride isiklik vara on üldjuhul kaitstud ettevõtte võlgade ja kohustuste eest, mis vähendab individuaalset finantsriski.
 2. Eraldi juriidiline isik: Poolas tunnustatakse OÜ-d iseseisva juriidilise isikuna, mis on aktsionäridest eraldi. See annab ettevõttele oma juriidilise isiku, mis võimaldab tal sõlmida lepinguid, omada vara ja tegutseda oma nimel.
 3. Asutamise lihtsus: OÜ asutamine Poolas on suhteliselt lihtne ja sujuv.
 4. Paindlik omandistruktuur: Poola LLC pakub paindlikke võimalusi omandistruktuuride kujundamisel. Äriühingu omanikuks võib olla üks või mitu aktsionäri ning minimaalse aktsiakapitali nõue puudub, mis teeb selle kättesaadavaks alustavatele ja väikeettevõtetele.
 5. Maksusoodustused: Poola OÜd naudivad teatavaid maksusoodustusi. Seal on madal ettevõtte tulumaks. Samuti võimaldab Poola ettevõtte tulumaksusüsteem 0% maksustamist kasumi säilitamisel, mis annab võimaluse reinvesteeringuteks ja majanduskasvuks.

Peamised faktid Poola OÜde kohta

 • Nõutav on vähemalt 1 aktsionär.
 • Registreerimine võib toimuda põhikirja allkirjastamisega notari juures või internetis selleks ettenähtud portaali kaudu.
 • Poola OÜ nõuab minimaalset osakapitali 5000 zł, mida võib maksta sularahas või mitterahalisena. Lisaks peab iga osa OÜ-s olema vähemalt 50 zł väärtuses.
 • Maksustamisvõimalused hõlmavad 9 % sularahamaksu kuni 2 miljoni euro suuruse kasumi puhul, 19 % suurema kasumi puhul või 0 % Poola sularahamaksu.
 • Aktsionärid võivad olla välismaalased ilma piiranguteta.
 • Välismaalased võivad tegutseda direktoritena, kuid neil peab olema puhas karistusregister seoses ettevõtlus- ja ärikuritegudega.
 • Auditeerimine on kohustuslik, kui vähemalt kaks järgmisest kolmest tingimusest on täidetud: ettevõtte varad ületavad 2,5 miljonit eurot, töötajate arv ületab 50 või tulud ületavad 5 miljonit eurot.
 • Iga-aastane aruandlus riiklikule kohturegistrile (KRS) on kohustuslik.
 • Aktsionärid ei vastuta ettevõtte võlgade eest.
 • Direktorid ei vastuta äriühingu võlgade eest, kui nad teatavad viivitamata kohtule maksejõuetusest.

Poola OÜde põhitegelased

 • Väliskapital Poola OÜ-des

ELi kodanikud võivad Poolas vabalt ja piiranguteta asutada ja tegutseda ettevõtteid. Ka kolmandate riikide kodanikud võivad asutada Poola äriühinguid ja tegutseda neis, kuid seejuures võivad kehtida teatavad piirangud. Näiteks võib Poola OÜ, mille kapitalist üle 50% ei kuulu ELi, osta Poolas kinnisvara alles pärast välisministeeriumi (või põllumajandusministeeriumi loa saamist põllumajandusliku kinnisvara puhul).

 • Poola OÜde aktsiakapital

Poola OÜ minimaalne nõutav osakapital on 5000 zlotti (ligikaudu 1250 eurot). Aktsiakapitali võib sissemakseid teha nii sularahas kui ka mitterahaliselt. Teenuste osutamist ettevõttele ei saa aga pidada sissemakseks.

 • Poola OÜ juhtimine

Poola osaühingu esindamise eest vastutab juhatus, kuhu peab kuuluma vähemalt üks isik.

Direktorite arv ei ole piiratud. Esindamise suunised võib vabalt kehtestada ettevõtte põhikirjas. Lisaks võib äriühing valida, kas määrata oma nimel tegutsema tavalise esindaja (pełnomocnik) või registreeritud esindaja (prokurent).

 • Aktsionäride koosolek ja nõukogu

Poola osaühingu kõrgeim organ on osanike koosolek. Kuid nõukogu moodustamine muutub kohustuslikuks, kui aktsiakapital ületab 500 000 zł ja aktsionäride arv ületab 25 zł.

Poola OÜde maksustamine

Poola OÜ on iseseisva juriidilise isikuna kohustatud maksma ettevõtte tulumaksu (CIT). See maks kehtestatakse kogu erinevatest allikatest saadud tulule koos kohaldatavate mahaarvamistega, kusjuures maksumäär on 9% kuni 2 miljoni euro suuruse kasumi puhul ja 19% selle piirmäära ületava kasumi puhul. Alates 1. jaanuarist 2022 kehtestati Poola maksuseadusega 0%-line maksumäär kasumi kinnipidamisele, mida tavaliselt nimetatakse Poola kapitalikaubanduseks.

Ettevõtte poolt jaotatud dividendid kuuluvad eraldi maksustamisele:

 • Kui dividendid jaotatakse üksikisikutest aktsionäridele, kohaldatakse nende suhtes tavaliselt 19% suurust kinnipeetavat maksu. Välisaktsionäridele (teiste riikide maksuresidendid) makstavaid dividende maksustatakse siiski vastavalt kohaldatavale topeltmaksustamise vältimise lepingule.
 • Teatud tingimustel võivad emaettevõtjale makstavad dividendid olla vabastatud dividendimaksust. Maksuvabastust kohaldatakse juhul, kui emaettevõttel on olnud vähemalt 2 aasta jooksul pidevalt vähemalt 15%-line osalus tütarettevõtte aktsiakapitalis. Lisaks peab emaettevõtja olema piiramatu tulumaksukohustuslane Poolas, mõnes teises ELi liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis.

Poola OÜ aktsionäride ja direktorite vastutus

Poola piiratud vastutusega äriühingu aktsionärid ei vastuta isiklikult äriühingu kohustuste eest, kuna nende vastutus piirdub nende sissemakstud aktsiate väärtusega. Siiski on oluline märkida, et äriühingu direktorid võivad vastutada äriühingu kohustuste eest, kui nad jätavad maksejõuetusmenetluse algatamata Poola maksejõuetusseaduses sätestatud tähtaja jooksul, mis on tavaliselt 30 päeva jooksul pärast äriühingu maksejõuetuse tekkimist.

Poola OÜ asutamiseks vajalikud sammud

1. Koguge vajalikud dokumendid ja teave OÜ kohta.

2. Kirjutage osaühingu põhikiri alla kas notari juures või veebipõhiselt selleks ettenähtud portaali kaudu.

3. Registreerige ettevõte äriregistris (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS).

Kas soovite asutada ettevõtte Poolas? – Palun võtke nüüd ühendust oma Damalioni eksperdiga.