Valitse sivu

Puolalainen osakeyhtiö (LLC), joka tunnetaan myös nimellä “Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (sp. z o.o.), on oikeudellinen yritysmuoto Puolassa. Se on tunnetuin valinta liiketoiminnan harjoittamiseen ja investointien tekemiseen Puolassa.

Vaikka Puolan yhtiölainsäädännön mukaan on olemassa muitakin yhtiömuotoja, sijoittajat valitsevat Puolassa yleensä sijoitustarkoituksiin mieluiten osakeyhtiöt (z.o.o. ). Tämä johtuu yleensä seuraavista syistä.

Miksi rekisteröidä LLC Puolassa?

 1. Rajoitettu vastuu: Yksi tärkeimmistä eduista, joita saadaan rekisteröityä Puolassa osakeyhtiöksi (LLC tai z.o.o.), on sen osakkeenomistajille tarjoama rajoitettu vastuu. Osakkeenomistajien henkilökohtainen omaisuus on yleensä suojattu yhtiön veloilta ja velvoitteilta, mikä minimoi yksilöllisen taloudellisen riskin.
 2. Erillinen oikeushenkilö: Puolassa osakeyhtiö tunnustetaan itsenäiseksi oikeushenkilöksi, joka on erillinen osakkaistaan. Tämä antaa yritykselle oman oikeudellisen identiteetin, jonka ansiosta se voi tehdä sopimuksia, omistaa omaisuutta ja harjoittaa liiketoimintaa omissa nimissään.
 3. Yhtiöittämisen helppous: osakeyhtiön perustaminen Puolassa on suhteellisen suoraviivaista ja virtaviivaista.
 4. Joustava omistusrakenne: Puolalainen LLC tarjoaa joustavia vaihtoehtoja omistuksen jäsentämisessä. Yhtiön voi omistaa yksi tai useampi osakkeenomistaja, eikä osakepääoman vähimmäismäärää vaadita, joten se sopii myös aloittaville ja pienille yrityksille.
 5. Verotukselliset edut: Puolalaiset osakeyhtiöt nauttivat tietyistä veroeduista. Sen yhteisövero on alhainen. Puolan yhtiöverojärjestelmä mahdollistaa myös 0 prosentin veronpidätyksen voitonpidätyksestä, mikä tarjoaa mahdollisuuksia uudelleeninvestointeihin ja kasvuun.

Tärkeimmät tiedot puolalaisista osakeyhtiöistä

 • Vähintään 1 osakkeenomistaja vaaditaan.
 • Yhtiöittäminen voidaan tehdä allekirjoittamalla yhtiöjärjestys notaarin luona tai verkossa nimetyn portaalin kautta.
 • Puolan osakeyhtiön vähimmäispääoma on 5 000 zł, joka voidaan maksaa käteisenä tai luontoissuorituksena. Lisäksi jokaisen osakeyhtiön osuuden on oltava vähintään 50 zł:n arvoinen.
 • Verotusvaihtoehtoina ovat 9 prosentin verokanta enintään 2 miljoonan euron voitoille, 19 prosenttia tätä suuremmille voitoille tai 0 prosenttia Puolan verokannasta.
 • Osakkeenomistajat voivat olla ulkomaalaisia ilman rajoituksia.
 • Ulkomaalaiset voivat toimia johtajina, mutta heillä on oltava puhdas rikosrekisteri yritys- ja liiketoimintarikoksista.
 • Tilintarkastus on pakollinen, jos vähintään kaksi seuraavista kolmesta edellytyksestä täyttyy: yrityksen varat ylittävät 2,5 miljoonaa euroa, työntekijöiden määrä on yli 50 tai tulot ylittävät 5 miljoonaa euroa.
 • Vuosittainen raportointi kansalliseen tuomioistuinrekisteriin (KRS) on pakollista.
 • Osakkeenomistajat eivät ole vastuussa yhtiön veloista.
 • Johtajat eivät ole vastuussa yhtiön veloista, jos he ilmoittavat maksukyvyttömyydestä viipymättä tuomioistuimelle.

Puolalaisten osakeyhtiöiden pääpiirteet

 • Ulkomainen pääoma puolalaisissa osakeyhtiöissä

EU:n kansalaiset voivat vapaasti perustaa yrityksiä Puolaan ja harjoittaa siellä toimintaa ilman rajoituksia. Myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat perustaa puolalaisia yhtiöitä ja harjoittaa niissä toimintaa, mutta tiettyjä rajoituksia voi olla voimassa. Esimerkiksi puolalainen osakeyhtiö, jonka pääomasta yli 50 prosenttia on peräisin EU:n ulkopuolelta, voi ostaa kiinteistöjä Puolasta vasta saatuaan siihen luvan ulkoasiainministeriöltä (tai maatalouskiinteistöjen osalta maatalousministeriöltä).

 • Puolalaisten osakeyhtiöiden osakepääoma

Puolalaisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on 5 000 PLN (noin 1 250 euroa). Osakepääomaa voidaan sijoittaa käteisenä tai luontoissuorituksena. Palveluiden tarjoamista yritykselle ei kuitenkaan voida pitää rahoitusosuutena.

 • Puolalaisen LLC:n hallinto

Vastuu puolalaisen osakeyhtiön edustamisesta kuuluu hallitukselle, johon on kuuluttava vähintään yksi henkilö.

Johtajien lukumäärää ei ole rajoitettu. Edustusta koskevat suuntaviivat voidaan vapaasti vahvistaa yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Lisäksi yhtiö voi halutessaan nimetä tavallisen asiamiehen (pełnomocnik) tai rekisteröidyn asiamiehen (prokurent) toimimaan puolestaan.

 • Osakkeenomistajien kokous ja hallintoneuvosto

Puolalaisen osakeyhtiön ylin toimielin on osakkaiden kokous. Hallintoneuvoston perustaminen on kuitenkin pakollista, kun osakepääoma ylittää 500 000 zł ja osakkeenomistajien määrä ylittää 25.

Puolan LLC:iden verotus

Puolalainen osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, ja se on velvollinen maksamaan yhtiöveroa (CIT). Tämä vero kannetaan eri lähteistä saaduista tuloista, mukaan lukien sovellettavat vähennykset, 9 prosentin verokannalla, kun voitto on enintään 2 miljoonaa euroa, ja 19 prosentin verokannalla, kun voitto ylittää tämän rajan. Tammikuun 1. päivästä 2022 alkaen Puolan verolaissa otettiin käyttöön 0 prosentin verokanta voittovarojen pidättämiselle, jota kutsutaan yleisesti Puolan CIT:ksi.

Yhtiön jakamia osinkoja verotetaan erikseen:

 • Kun osinkoja jaetaan yksittäisille osakkeenomistajille, niistä peritään yleensä 19 prosentin lähdevero. Ulkomaisille osakkeenomistajille (muiden maiden verovelvollisille) maksettuja osinkoja verotetaan kuitenkin sovellettavan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaisesti.
 • Tietyissä olosuhteissa emoyhtiölle maksetut osingot voidaan vapauttaa osinkoverosta. Vapautusta sovelletaan, jos emoyhtiöllä on ollut yhtäjaksoisesti vähintään 15 prosentin omistusosuus tytäryhtiön osakepääomasta vähintään kahden vuoden ajan. Lisäksi emoyhtiön on oltava rajoittamattomasti tuloverovelvollinen Puolassa, toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Osakkaiden ja johtajien vastuu puolalaisessa LLC:ssä

Puolalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista, sillä heidän vastuunsa rajoittuu heidän omistamiensa osakkeiden arvoon. On kuitenkin tärkeää huomata, että yrityksen johtajat voidaan saattaa vastuuseen yrityksen velvoitteista, jos he laiminlyövät maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen Puolan maksukyvyttömyyslaissa säädetyssä määräajassa, joka on yleensä 30 päivää yrityksen maksukyvyttömyyden ilmenemisestä.

Puolalaisen LLC:n perustamiseen tarvittavat vaiheet

1. Kerää tarvittavat asiakirjat ja tiedot osakeyhtiöstä.

2. Allekirjoita osakeyhtiön yhtiöjärjestys joko notaarin toimistossa tai verkossa nimetyn portaalin kautta.

3. Rekisteröi yritys yritysrekisteriin (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS).

Haluatko perustaa yrityksen Puolaan? – Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan nyt.