Select Page

Lüksemburqun “SPF” kimi tanınan Şəxsi Sərvət İdarəetmə Şirkəti səmərəli və təhlükəsiz sərvət idarəçiliyi həlləri axtaran şəxslər üçün çoxsaylı üstünlüklər təqdim edir. Bu yazıda biz Lüksemburqda SPF-nin yaradılması ilə gələn unikal üstünlükləri araşdıracağıq, onu həm sakinlər, həm də qeyri-rezidentlər üçün əlverişli seçim edən müxtəlif aspektlər haqqında məlumat verəcəyik.

Aktivlərin idarə edilməsində çeviklik

SPF-lər aktivlərin idarə edilməsində böyük çeviklik təklif edir. SPF-lərin daşınmaz əmlaka sahib ola bilməyəcəyini qeyd etmək vacib olsa da, SPF çərçivəsində saxlanıla bilən digər aktivlərin növü ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu, qiymətli kağızlar, investisiyalar və digər aktivlər də daxil olmaqla müxtəlif investisiya portfellərinə imkan verir. SPF sahibləri xüsusi maliyyə məqsədlərinə çatmaq üçün investisiya strategiyalarını uyğunlaşdırmaq azadlığına malikdirlər.

Vergi Effektivliyi

Lüksemburqda fərdlərin SPF seçməsinin əsas səbəblərindən biri onun diqqətəlayiq vergi səmərəliliyidir. Lüksemburqun vergi qanunları bu strukturlar üçün əlverişli şərtlər təklif edərək, onların əksər vergilərdən azad olmasını təmin edir. Buraya heç bir korporativ gəlir vergisi, xalis sərvət vergisi və dividendlər, faizlər və ya kapital gəlirlərindən tutulan vergilər daxildir. Nəticə etibarilə, SPF-lər vergi öhdəliklərini minimuma endirməklə yanaşı, sərvətin qorunmasında və artırılmasında mühüm rol oynaya bilər.

Məxfilik və Məxfilik

Lüksemburqun hüquqi bazası şəxslərin maliyyə işlərinin məxfiliyini və məxfiliyini qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Səhmdarların adlarının ictimaiyyətə açıqlanması tələbi olmadığı üçün SPF sahibləri yüksək səviyyədə mülahizədən faydalanırlar. Bu məxfilik xüsusilə maliyyə məsələlərində təmkinli olmağı qiymətləndirən yüksək gəlirli şəxslər üçün cəlbedici ola bilər.

Əmlak Planlaması

Effektiv əmlak planlaması sərvətlərin idarə edilməsinin mühüm aspektidir və Lüksemburqun SPF strukturu bu baxımdan üstündür. SPF aktivləri varislərə və ya benefisiarlara asanlıqla ötürülə bilər və bu, sərvətin nəsillər arasında problemsiz keçidini asanlaşdırır. Bu, zəhmətlə qazandığınız aktivlərinizin qorunub saxlanmasını və arzularınıza uyğun bölüşdürülməsini təmin edir.

Beynəlxalq Reach

Lüksemburq beynəlxalq oriyentasiyası və açıq bazar yanaşması ilə məşhurdur. Nəticədə, Lüksemburqda yaradılmış SPF-lər minimal məhdudiyyətlərlə transsərhəd fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Bu beynəlxalq əhatə dairəsi şaxələndirmə və qlobal bazarlara çıxış imkanlarını təmin edərək, onu beynəlxalq investorlar üçün cəlbedici seçimə çevirir.

Aktivin qorunması

SPF strukturlarının digər əsas üstünlüyü aktivlərin qorunmasıdır. Maliyyə çətinlikləri və ya hüquqi mübahisələr halında, SPF aktivləri kreditorlardan qorunur. Bu əlavə qorunma təbəqəsi sərvətinizin uzunmüddətli təhlükəsizliyini təmin edir və sizə gözlənilməz çətinlikləri inamla idarə etməyə imkan verir.

Tənzimləyici Nəzarət

SPF-lər əhəmiyyətli dərəcədə elastikliyə malik olsalar da, onlar tamamilə tənzimlənməmiş deyillər. Lüksemburqun maliyyə tənzimləyici orqanları beynəlxalq standartlara uyğunluğu təmin etmək üçün SPF əməliyyatlarına nəzarət edir. Bu tənzimləyici nəzarət SPF strukturuna inam aşılamaqla əlavə təhlükəsizlik və şəffaflıq qatını əlavə edir.

Yekun olaraq, Lüksemburqun Özəl Sərvət İdarəetmə Şirkəti “SPF” sərvətlərin idarə edilməsində səmərəli və təhlükəsiz həllər axtaran şəxslər üçün əsas seçimdir. Vergi səmərəliliyi, məxfilik, aktivlərin çevikliyi (daşınmaz əmlak istisna olmaqla), əmlakın planlaşdırılması üstünlükləri, beynəlxalq əhatə dairəsi, aktivlərin qorunması və tənzimləmə nəzarəti ilə SPF strukturları sərvətin qorunması və artırılması üçün hərtərəfli paket təklif edir. İstər rezident, istərsə də qeyri-rezident olmağınızdan asılı olmayaraq, Lüksemburqun SPF-si maliyyə portfelinizdə dəyərli aktiv ola bilər və sərvətlərin idarə edilməsində axtardığınız rahatlığı və üstünlükləri təmin edir.

Damalion gündəlik olaraq beynəlxalq sahibkarlara və (ultra) yüksək gəlirli şəxslərə xidmət göstərir. Zəhmət olmasa, aktivlərin qorunması və sərvətin qorunması üçün layihənizi öyrənmək üçün Damalion mütəxəssislərinizlə əlaqə saxlayın .