Zaznacz stronę

Luksemburska spółka Private Wealth Management Company, znana jako “SPF”, oferuje liczne korzyści dla osób poszukujących skutecznych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem. W tym artykule zagłębimy się w unikalne korzyści płynące z założenia SPF w Luksemburgu, zapewniając wgląd w różne aspekty, które sprawiają, że jest to preferowany wybór zarówno dla rezydentów, jak i nierezydentów.

Elastyczność w zarządzaniu aktywami

Fundusze SPF oferują ogromną elastyczność w zarządzaniu aktywami. Chociaż należy zauważyć, że fundusze SPF nie mogą posiadać nieruchomości, nie ma ograniczeń co do rodzaju innych aktywów, które mogą być przechowywane w ramach SPF. Pozwala to na zróżnicowane portfele inwestycyjne, w tym papiery wartościowe, inwestycje i inne aktywa. Właściciele SPF mają swobodę w dostosowywaniu strategii inwestycyjnych do swoich konkretnych celów finansowych.

Efektywność podatkowa

Jednym z głównych powodów, dla których osoby fizyczne wybierają SPF w Luksemburgu, jest jego niezwykła efektywność podatkowa. Przepisy podatkowe Luksemburga oferują korzystne warunki dla tych struktur, zapewniając, że są one zwolnione z większości podatków. Obejmuje to brak podatku dochodowego od osób prawnych, brak podatku od majątku netto i brak podatku u źródła od dywidend, odsetek lub zysków kapitałowych. W rezultacie fundusze SPF mogą odegrać kluczową rolę w zachowaniu i powiększaniu majątku przy jednoczesnym minimalizowaniu zobowiązań podatkowych.

Poufność i prywatność

Ramy prawne Luksemburga mają na celu ochronę prywatności i poufności spraw finansowych osób fizycznych. Właściciele SPF korzystają z wysokiego poziomu dyskrecji, ponieważ nie ma wymogu publicznego ujawniania nazwisk akcjonariuszy. Ta poufność może być szczególnie atrakcyjna dla zamożnych osób, które cenią sobie dyskrecję w swoich sprawach finansowych.

Planowanie nieruchomości

Skuteczne planowanie nieruchomości jest kluczowym aspektem zarządzania majątkiem, a luksemburska struktura SPF wyróżnia się pod tym względem. Aktywa SPF mogą być z łatwością przekazywane spadkobiercom lub beneficjentom, ułatwiając płynne przekazywanie majątku między pokoleniami. Gwarantuje to, że ciężko zarobione aktywa zostaną zachowane i rozdzielone zgodnie z Twoimi życzeniami.

Międzynarodowy zasięg

Luksemburg jest dobrze znany ze swojej międzynarodowej orientacji i otwartego podejścia do rynku. W rezultacie fundusze SPF z siedzibą w Luksemburgu mogą angażować się w działalność transgraniczną przy minimalnych ograniczeniach. Ten międzynarodowy zasięg zapewnia możliwości dywersyfikacji i dostęp do globalnych rynków, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla międzynarodowych inwestorów.

Ochrona mienia

Kolejną kluczową zaletą struktur SPF jest ochrona aktywów. W przypadku trudności finansowych lub sporów prawnych, aktywa SPF są chronione przed wierzycielami. Ta dodatkowa warstwa ochrony zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo twojego majątku, pozwalając ci pewnie radzić sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami.

Nadzór regulacyjny

Podczas gdy fundusze SPF cieszą się znaczną elastycznością, nie są one całkowicie nieuregulowane. Finansowe organy regulacyjne Luksemburga nadzorują działalność funduszy SPF, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami. Ten nadzór regulacyjny dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa i przejrzystości, wzbudzając zaufanie do struktury SPF.

Podsumowując, luksemburska firma Private Wealth Management Company, “SPF”, jest najlepszym wyborem dla osób poszukujących skutecznych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem. Dzięki efektywności podatkowej, poufności, elastyczności aktywów (z wyłączeniem nieruchomości), korzyściom z planowania nieruchomości, międzynarodowemu zasięgowi, ochronie aktywów i nadzorowi regulacyjnemu, struktury SPF oferują kompleksowy pakiet do zachowania i powiększania majątku. Niezależnie od tego, czy jesteś rezydentem, czy nierezydentem, luksemburski fundusz SPF może być cennym aktywem w Twoim portfelu finansowym, zapewniając spokój ducha i korzyści, których szukasz w zarządzaniu majątkiem.

Damalion na co dzień obsługuje międzynarodowych przedsiębiorców i (ultra) zamożnych klientów indywidualnych. Skontaktuj się z ekspertami Damalion, aby przeanalizować swój projekt ochrony aktywów i zachowania majątku.