Välj en sida

Luxemburgs Private Wealth Management Company, känt som “SPF”, erbjuder många fördelar för privatpersoner som söker effektiva och säkra lösningar för förmögenhetsförvaltning. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i de unika fördelarna med att etablera en SPF i Luxemburg och ge en inblick i de olika aspekter som gör det till ett populärt val för både invånare och icke-invånare.

Flexibilitet i tillgångsförvaltningen

SPF:er erbjuder en enorm flexibilitet i förvaltningen av tillgångar. Även om det är viktigt att notera att SPF:er inte kan äga fastigheter, finns det inga begränsningar för vilken typ av andra tillgångar som kan innehas inom SPF. Detta möjliggör diversifierade investeringsportföljer, inklusive värdepapper, investeringar och andra tillgångar. SPF:s ägare har friheten att skräddarsy sina investeringsstrategier för att uppfylla sina specifika finansiella mål.

Skatteeffektivitet

En av de främsta anledningarna till att privatpersoner väljer en SPF i Luxemburg är dess anmärkningsvärda skatteeffektivitet. Luxemburgs skattelagstiftning erbjuder gynnsamma villkor för dessa strukturer och säkerställer att de är befriade från de flesta skatter. Detta inkluderar ingen bolagsskatt, ingen förmögenhetsskatt och ingen källskatt på utdelningar, räntor eller kapitalvinster. Som ett resultat kan SPF:er vara avgörande för att bevara och öka förmögenheten samtidigt som skatteskulderna minimeras.

Sekretess och integritet

Luxemburgs rättsliga ramverk är utformat för att skydda privatlivet och sekretessen för enskilda personers ekonomiska angelägenheter. SPF:s ägare åtnjuter en hög grad av diskretion, eftersom det inte finns något krav på att offentliggöra namnen på aktieägarna. Denna sekretess kan vara särskilt tilltalande för förmögna personer som värdesätter diskretion i sina finansiella angelägenheter.

Fastighetsplanering

Effektiv arvsplanering är en viktig aspekt av förmögenhetsförvaltning, och Luxemburgs SPF-struktur utmärker sig i detta avseende. SPF:s tillgångar kan enkelt överföras till arvingar eller förmånstagare, vilket underlättar en sömlös överföring av förmögenhet mellan generationer. Detta säkerställer att dina surt förvärvade tillgångar bevaras och fördelas enligt dina önskemål.

Internationell räckvidd

Luxemburg är välkänt för sin internationella orientering och öppna marknadsstrategi. SPF:er som är etablerade i Luxemburg kan därför bedriva gränsöverskridande verksamhet med minimala restriktioner. Denna internationella räckvidd ger möjligheter till diversifiering och tillgång till globala marknader, vilket gör det till ett attraktivt val för internationella investerare.

Skydd av tillgång

En annan viktig fördel med SPF-konstruktioner är tillgångsskyddet. I händelse av finansiella svårigheter eller rättsliga tvister är SPF:s tillgångar skyddade från fordringsägare. Detta extra lager av skydd säkerställer den långsiktiga tryggheten för din förmögenhet, så att du kan navigera oförutsedda utmaningar med tillförsikt.

Tillsyn av lagstiftning

Även om SPF:er åtnjuter stor flexibilitet är de inte helt oreglerade. Luxemburgs finansiella tillsynsmyndigheter övervakar SPF:s verksamhet för att säkerställa att den uppfyller internationella standarder. Denna tillsyn ger ett extra lager av säkerhet och transparens, vilket skapar förtroende för SPF-strukturen.

Sammanfattningsvis är Luxemburgs privata kapitalförvaltningsbolag, “SPF”, ett förstahandsval för privatpersoner som söker effektiva och säkra kapitalförvaltningslösningar. Med sin skatteeffektivitet, sekretess, tillgångsflexibilitet (exklusive fastigheter), fördelar vid fastighetsplanering, internationella räckvidd, tillgångsskydd och tillsyn erbjuder SPF-strukturer ett heltäckande paket för att bevara och öka förmögenheten. Oavsett om du är bosatt i Luxemburg eller inte kan Luxemburgs SPF vara en värdefull tillgång i din finansiella portfölj och ge dig den sinnesro och de fördelar du söker inom förmögenhetsförvaltning.

Damalion har dagligen arbetat med internationella entreprenörer och (ultra-) förmögna privatpersoner. Kontakta dina Damalion-experter för att studera ditt projekt för skydd av tillgångar och bevarande av förmögenhet.