Select Page

Luksemburška družba za upravljanje zasebnega premoženja, znana kot “SPF”, predstavlja številne prednosti za posameznike, ki iščejo učinkovite in varne rešitve za upravljanje premoženja. V tem članku se bomo poglobili v edinstvene prednosti, ki jih prinaša ustanovitev SPF v Luksemburgu, in se seznanili z različnimi vidiki, zaradi katerih je SPF ugodna izbira tako za rezidente kot nerezidente.

Prilagodljivost pri upravljanju sredstev

SPF omogočajo izjemno prilagodljivost pri upravljanju sredstev. Pomembno je opozoriti, da SPF ne smejo imeti v lasti nepremičnin, vendar pa ni omejitev glede vrste drugih sredstev, ki jih je mogoče imeti v SPF. To omogoča raznolike naložbene portfelje, vključno z vrednostnimi papirji, naložbami in drugimi sredstvi. Lastniki SPF lahko svoje naložbene strategije svobodno prilagodijo svojim finančnim ciljem.

Davčna učinkovitost

Eden od glavnih razlogov, zakaj se posamezniki odločajo za SPF v Luksemburgu, je njegova izjemna davčna učinkovitost. Luksemburška davčna zakonodaja ponuja ugodne pogoje za te strukture, saj so te oproščene večine davkov. To vključuje davek na dohodek pravnih oseb, davek na neto premoženje in davčni odtegljaj na dividende, obresti ali kapitalske dobičke. Zato so lahko skladi dodatnega pokojninskega zavarovanja koristni pri ohranjanju in povečevanju premoženja ob hkratnem zmanjševanju davčnih obveznosti.

Zaupnost in zasebnost

Luksemburški pravni okvir je zasnovan tako, da varuje zasebnost in zaupnost finančnih zadev posameznikov. Lastniki SPF so zelo diskretni, saj jim ni treba javno razkriti imen delničarjev. Ta zaupnost je lahko še posebej privlačna za posameznike z visokim premoženjem, ki pri svojih finančnih zadevah cenijo diskretnost.

Načrtovanje premoženja

Učinkovito načrtovanje premoženja je ključni vidik upravljanja premoženja in luksemburška struktura SPF je v tem pogledu odlična. Premoženje SPF lahko zlahka prenesete na dediče ali upravičence, kar omogoča nemoten prenos premoženja med generacijami. To zagotavlja, da bo vaše težko prisluženo premoženje ohranjeno in razdeljeno v skladu z vašimi željami.

Mednarodni doseg

Luksemburg je znan po svoji mednarodni usmerjenosti in odprtem tržnem pristopu. Zato lahko SPF s sedežem v Luksemburgu čezmejne dejavnosti opravljajo z minimalnimi omejitvami. Ta mednarodni doseg zagotavlja priložnosti za diverzifikacijo in dostop do svetovnih trgov, zato je privlačna izbira za mednarodne vlagatelje.

Zaščita sredstev

Druga ključna prednost struktur SPF je zaščita premoženja. V primeru finančnih težav ali pravnih sporov je premoženje SPF zaščiteno pred upniki. Ta dodatna raven zaščite zagotavlja dolgoročno varnost vašega premoženja in vam omogoča, da se samozavestno spopadate z nepredvidenimi izzivi.

Regulativni nadzor

Čeprav so SPF zelo prilagodljivi, niso popolnoma neregulirani. Luksemburški finančni regulativni organi nadzorujejo delovanje SPF, da bi zagotovili skladnost z mednarodnimi standardi. Ta regulativni nadzor dodaja dodatno raven varnosti in preglednosti ter povečuje zaupanje v strukturo SPF.

Luksemburška družba za upravljanje zasebnega premoženja “SPF” je odlična izbira za posameznike, ki iščejo učinkovite in varne rešitve za upravljanje premoženja. Strukture SPF s svojo davčno učinkovitostjo, zaupnostjo, prilagodljivostjo sredstev (razen nepremičnin), ugodnostmi pri načrtovanju premoženja, mednarodnim dosegom, zaščito sredstev in regulativnim nadzorom ponujajo celovit paket za ohranjanje in povečevanje premoženja. Ne glede na to, ali ste rezident ali nerezident, je luksemburški SPF lahko dragoceno sredstvo v vašem finančnem portfelju, saj vam zagotavlja mir in prednosti, ki jih iščete pri upravljanju premoženja.

Damalion vsakodnevno oskrbuje mednarodne podjetnike in (zelo) premožne posameznike. Obrnite se na Damalionove strokovnjake, da preučijo vaš projekt za zaščito premoženja in ohranitev bogastva.