Bir Sayfa Seçin

Lüksemburg’un “SPF” olarak bilinen Özel Varlık Yönetimi Şirketi, verimli ve güvenli varlık yönetimi çözümleri arayan bireyler için çok sayıda avantaj sunmaktadır. Bu makalede, Lüksemburg’da bir SPF kurmanın getirdiği benzersiz faydaları inceleyecek ve bunu hem yerleşikler hem de yerleşik olmayanlar için tercih edilen bir seçim haline getiren çeşitli yönlere ilişkin içgörüler sağlayacağız.

Varlık Yönetiminde Esneklik

SPF’ ler varlıkların yönetiminde muazzam bir esneklik sunar. SPF’lerin gayrimenkul sahibi olamayacağına dikkat etmek önemli olsa da, SPF bünyesinde tutulabilecek diğer varlıkların türüne ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu, menkul kıymetler, yatırımlar ve diğer varlıklar dahil olmak üzere çeşitli yatırım portföylerine izin verir. SPF sahipleri, yatırım stratejilerini kendi özel finansal hedeflerini karşılayacak şekilde uyarlama özgürlüğüne sahiptir.

Vergi Verimliliği

Bireylerin Lüksemburg’da bir SPF ‘yi tercih etmelerinin başlıca nedenlerinden biri, dikkate değer vergi verimliliğidir. Lüksemburg’un vergi yasaları bu yapılar için elverişli koşullar sunmakta ve çoğu vergiden muaf olmalarını sağlamaktadır. Buna kurumlar vergisi, net servet vergisi ve temettü, faiz veya sermaye kazançları üzerinden stopaj vergisi alınmaması da dahildir. Sonuç olarak, SPF’ ler vergi yükümlülüklerini en aza indirirken servetin korunması ve artırılmasında etkili olabilir.

Gizlilik ve Mahremiyet

Lüksemburg‘un yasal çerçevesi, bireylerin mali işlerinin gizliliğini ve mahremiyetini korumak üzere tasarlanmıştır. SPF sahipleri, hissedarların isimlerini kamuya açıklama zorunluluğu olmadığı için yüksek düzeyde takdir yetkisinden yararlanmaktadır. Bu gizlilik, özellikle mali konularında gizliliğe önem veren yüksek net değere sahip bireyler için cazip olabilir.

Emlak Planlama

Etkili emlak planlaması, servet yönetiminin çok önemli bir yönüdür ve Lüksemburg’un SPF yapısı bu konuda mükemmeldir. SPF varlıkları mirasçılara veya lehtarlara kolaylıkla devredilebilir ve servetin nesiller arasında sorunsuz bir şekilde geçişini kolaylaştırır. Bu, zor kazanılan varlıklarınızın korunmasını ve isteklerinize göre dağıtılmasını sağlar.

Uluslararası Erişim

Lüksemburg, uluslararası yönelimi ve açık pazar yaklaşımıyla tanınmaktadır. Sonuç olarak, Lüksemburg’da kurulan SPF’ler asgari kısıtlamalarla sınır ötesi faaliyetlerde bulunabilirler. Bu uluslararası erişim, çeşitlendirme ve küresel piyasalara erişim fırsatları sunmakta ve uluslararası yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

Varlık Koruması

SPF yapılarının bir diğer önemli avantajı da varlık korumasıdır. Mali zorluklar veya yasal anlaşmazlıklar durumunda, SPF varlıkları alacaklılardan korunur. Bu ek koruma katmanı, servetinizin uzun vadeli güvenliğini sağlayarak öngörülemeyen zorlukları güvenle aşmanıza olanak tanır.

Düzenleyici Gözetim

SPF’ler önemli ölçüde esnekliğe sahip olsalar da tamamen denetimsiz değillerdir. Lüksemburg’un mali düzenleyici makamları, uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak için SPF operasyonlarını denetlemektedir. Bu düzenleyici gözetim, SPF yapısına güven aşılayarak ekstra bir güvenlik ve şeffaflık katmanı ekler.

Sonuç olarak, Lüksemburg’un Özel Varlık Yönetimi Şirketi “SPF”, verimli ve güvenli varlık yönetimi çözümleri arayan bireyler için önde gelen bir seçenek olarak durmaktadır. Vergi verimliliği, gizlilik, varlık esnekliği (gayrimenkul hariç), emlak planlama avantajları, uluslararası erişim, varlık koruması ve düzenleyici gözetim ile SPF yapıları, serveti korumak ve büyütmek için kapsamlı bir paket sunar. İster yerleşik olun ister yerleşik olmayın, Lüksemburg’un SPF’si finansal portföyünüzde değerli bir varlık olabilir ve servet yönetiminde aradığınız gönül rahatlığını ve avantajları sağlayabilir.

Damalion, uluslararası girişimcilere ve (ultra) yüksek net değere sahip bireylere günlük olarak hizmet vermektedir. Varlık koruma ve servet muhafaza projenizi incelemek için lütfen Damalion uzmanlarınızla iletişime geçin.