Επιλογή Σελίδας

Το SOPARFI στο Λουξεμβούργο ( Société de Membership Financières ) είναι μια ανεξέλεγκτη χρηματοοικονομική συμμετοχή που έχει πολλές νομικές μορφές. Το SOPARFI χρησιμεύει ως δημοφιλές όχημα για την έκδοση χρηματοοικονομικών μέσων. Επιπλέον, παραμένει μια από τις δημοφιλείς στρατηγικές επιλογές για επενδύσεις σε διάφορους κλάδους σε όλο τον κόσμο. Ορισμένες από αυτές τις επενδύσεις περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία και πνευματική ιδιοκτησία σε χώρες με συμβάσεις διπλού φόρου με το Λουξεμβούργο. Μάθετε περισσότερα για τις νομικές μορφές ενός SOPARFI στο Λουξεμβούργο και τα πλεονεκτήματά τους.

Τι είναι το SOPARFI και σε ποιους απευθύνεται;

Ένα SOPARFi στο Λουξεμβούργο εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα σκοπών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά για τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων, την έκδοση ομολόγων και τη λήψη χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι μέτοχοι μπορούν να επωφεληθούν από το SOPARFI για να επενδύσουν σε διαφορετικούς κλάδους, από ακίνητα έως είδη πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάνει επίσης μια στρατηγική επιλογή για τη συμμετοχή σε διασυνοριακές συναλλαγές και τη συνεπένδυση με οικογενειακά γραφεία Το

Επιπλέον, το SOPARFI έρχεται σε διάφορα νομικές μορφές , όπως μια ανώνυμη εταιρεία (SA) ή μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (S.à RL). Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές μπορούν επίσης να το δημιουργήσουν ως συνεταιρισμό με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (CoopSA) ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE).

Με τον σκοπό και τα χαρακτηριστικά του, η ενσωμάτωση ενός SOPARFI στο Λουξεμβούργο καθιστά μια ελκυστική επιλογή για εταιρικούς ομίλους, οικογενειακές επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρείες και διασυνοριακούς επενδυτές. Διαβάστε για τα διάφορα πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός SOPARFI στο Λουξεμβούργο.

Πλεονεκτήματα ενός SOPARFI στο Λουξεμβούργο

Το απόρρητο για τους επενδυτές και τους ενδιαφερόμενους φορείς κατατάσσεται ως ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά ενός SOPARFI. Για παράδειγμα, το SOPARFI δεν ρυθμίζεται από την Επιτροπή de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές και επενδυτικές στρατηγικές.

Συνθήκες και απαλλαγές διπλής φορολογίας

Το Λουξεμβούργο διατηρεί επί του παρόντος συνθήκες διπλής φοροαποφυγής, συμπεριλαμβανομένων σε πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Αυτό επιτρέπει την απαλλαγή της εκμετάλλευσης από την υποβολή στα φορολογικά καθεστώτα και των δύο εμπλεκόμενων χωρών. Αντ ‘αυτού, το SOPARFI απαντά σε φορολογικούς κανονισμούς μιας χώρας. Επιπλέον, το φορολογικό καθεστώς στο Λουξεμβούργο περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες φοροαπαλλαγές εφόσον έχουν τηρηθεί πλήρως οι νομικές διατάξεις:

  • απαλλαγή συμμετοχής για μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου και φόρο περιουσίας ·
  • παρακράτηση φόρου για απαλλαγή από μερίσματα που πληρώνονται σε ειδικευμένους μετόχους ·
  • παρακράτηση φόρου για απαλλαγή από τόκους ή πληρωμές μετά από εκκαθάριση.

Στρατηγική για διεθνείς επενδύσεις

Οι επενδύσεις σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ιταλία είναι μια παράδειγμα για το πώς ωφελεί τους επενδυτές ο φόρος για το πώς οι συνθήκες διπλής φορολογίας. Οποιοδήποτε εισόδημα από ακίνητο στην Ιταλία, που ανήκει σε ένα SOPARFI στο Λουξεμβούργο μέσω συναλλαγής εισφοράς, υπόκειται μόνο στη φορολογία στην Ιταλία λόγω της συνθήκης κατά του διπλού φόρου. Επίσης, ορισμένες προϋποθέσεις σε συγκεκριμένες χώρες δεν απαιτούν φόρους για έξοδο από τη συμμετοχή.

Απλές απαιτήσεις εγγραφής και καταλληλότητας

Δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί σχετικά με το ποιος τύπος επενδυτή είναι επιλέξιμος να επενδύσει σε ένα SOPARFI. Στην πραγματικότητα, η ανώνυμη εταιρεία (SA) απαιτεί μόνο έναν μέτοχο και έναν διευθυντή. Εν τω μεταξύ, η SCA ( société en commandite par action ) πρέπει να ενσωματωθεί από τουλάχιστον δύο μετόχους και τρεις διευθυντές. Οι κανονισμοί σχετικά με τον αριθμό των μετόχων ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της συμμετοχής.

Ενσωματώστε ένα SOPARFI στο Λουξεμβούργο με το Damalion

Διατυπώσεις ενσωμάτωσης

Το Damalion προσφέρει σε διευκολύνετε τη διαδικασία ενσωμάτωσης της συμμετοχής σας στο Λουξεμβούργο με τη διαχείριση των διατυπώσεων της διαδικασίας για εσάς. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με δικηγόρους και φορολογικούς εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση κατά τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας. Σας βοηθάμε να βρείτε τους σωστούς παρόχους υπηρεσιών κατοικίας σύμφωνα με το επιχειρηματικό σας μοντέλο, καθώς γίνεται όλο και πιο σημαντικό να εξετάζετε την ουσία τοπικά στο Λουξεμβούργο.

Χρηματοοικονομικές και διαχειριστικές πράξεις

Μια εγκύκλιος του 2016 από τις φορολογικές αρχές περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτήσεις ουσίας για ένα SOPARFI στο Λουξεμβούργο. Πρώτον, η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντών που διευθύνουν την εταιρεία πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι του Λουξεμβούργου. Στη συνέχεια, η εταιρεία πρέπει να είναι ικανή να διαχειρίζεται συναλλαγές χρηματοδότησης με εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, η εξωτερική ανάθεση είναι δυνατή εάν η εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση του παρόχου υπηρεσιών και ελέγχει τους κινδύνους. Τέλος, η εταιρεία δεν πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος άλλων δικαιοδοσιών.

Η Damalion προσφέρει υπηρεσίες διευθύνσεων για την επίβλεψη της λειτουργικής και διοικητικής διαχείρισης ενός ενσωματωμένη εκμετάλλευση Το Η ενσωματωμένη συμμετοχή SOPARFI συμμορφώνεται με την υποβολή τακτικής λογιστικής, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η υπηρεσία διευθύνσεων επιλύει αυτό το ζήτημα εξετάζοντας τις χρηματοοικονομικές ροές και εποπτεύοντας τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις λογιστικές υποχρεώσεις και την απαιτούμενη τεκμηρίωση. Επίσης, αυτές οι διευθυντικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν συνδέσμους με τοπικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες για να επιβλέπουν τη συμμόρφωση της εκμετάλλευσης με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονες της Damalion για την ενσωμάτωση ενός SOPARFI στο Λουξεμβούργο εδώ Το