Vyberte stránku

SOPARFI v Lucembursku ( Société de Participations Financières ) je neregulovaný finanční holding, který má mnoho právních forem. SOPARFI slouží jako oblíbený nástroj pro vydávání finančních nástrojů. Navíc zůstává jednou z oblíbených strategických možností investování v různých průmyslových odvětvích po celém světě. Některé z těchto investic zahrnují nemovitosti a duševní vlastnictví v zemích, které mají s Lucemburskem smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Další informace o právních formách SOPARFI v Lucembursku a jejich výhodách.

Co je SOPARFI a pro koho je určen?

SOPARFi v Lucembursku slouží široké škále účelů. Mohlo by být například strategicky použito k získávání investičního kapitálu, vydávání dluhopisů a přijímání financí. Kromě toho mohou akcionáři využít výhod SOPARFI k investování napříč různými odvětvími od nemovitostí po typy duševního vlastnictví. Je také strategickou volbou pro účast na přeshraničních transakcích a společné investování s rodinné kanceláře .

Navíc SOPARFI přichází v různých právní formy , jako je společnost s ručením omezeným (SA) nebo společnost s ručením omezeným (S.à RL). Na druhé straně jej mohou investoři také založit jako družstvo ve formě akciové společnosti (CoopSA) nebo evropská společnost (SE).

Svým účelem a vlastnostmi je začlenění SOPARFI do Lucemburska atraktivní volbou pro korporátní skupiny, rodinné podniky, nadnárodní korporace a přeshraniční investory. Přečtěte si o různých výhodách zřízení SOPARFI v Lucembursku.

Výhody SOPARFI v Lucembursku

Ochrana soukromí pro investory a zúčastněné strany je jednou z nejatraktivnějších funkcí SOPARFI. Například SOPARFI není regulováno Komisí de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mezi jeho hlavní výhody patří osvobození od daně a investiční strategie.

Smlouvy o dvojím zdanění a osvobození

Lucembursko v současné době drží smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to včetně několika zemí v Evropě, Americe, Asii a Africe. To umožňuje, aby byl podnik osvobozen od povinnosti podrobit se daňovým režimům obou zúčastněných zemí. Místo toho SOPARFI odpovídá na daňové předpisy jedné země. Daňový režim v Lucembursku navíc zahrnuje také následující osvobození od daně za předpokladu, že byla plně dodržena zákonná ustanovení:

  • osvobození účasti na dividendách, kapitálových ziscích a dani z majetku;
  • osvobození od srážkové daně z dividend vyplácených kvalifikovaným akcionářům;
  • osvobození od srážkové daně u plateb úroků nebo plateb po likvidaci.

Strategie pro mezinárodní investice

Investice do nemovitostí nacházejících se v Itálii je příklad o tom, jak daň z toho, jak smlouvy o zamezení dvojího zdanění prospívají investorům. Jakýkoli příjem z nemovitosti v Itálii, kterou vlastní SOPARFI v Lucembursku prostřednictvím vkladové transakce, podléhá pouze zdanění v Itálii na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Také určité podmínky v konkrétních zemích nevyžadují žádné daně za ukončení účasti.

Jednoduchá registrace a požadavky na způsobilost

Neexistují žádná přísná omezení, na základě kterých je typ investora způsobilý investovat do SOPARFI. Ve skutečnosti společnost s ručením omezeným (SA) vyžaduje pouze jednoho akcionáře a jednoho ředitele. Mezitím SCA ( société en commandite par actions ) musí být začleněny minimálně dvěma akcionáři a třemi řediteli. Předpisy týkající se počtu akcionářů se liší v závislosti na typu podílu.

Začlenit SOPARFI v Lucembursku s Damalion

Zakládací formality

Damalion nabízí usnadnit proces začlenění vašeho držení v Lucembursku tím, že za vás vyřídí procesní formality. Například spolupracujeme s právníky a daňovými odborníky, abychom zajistili dodržování předpisů během procesu vzniku společnosti. Pomáháme vám při hledání správných poskytovatelů služeb domicilace podle vašeho obchodního modelu, protože v Lucembursku je stále důležitější zvažovat podstatu lokálně.

Finanční a manažerské operace

Oběžník daňových úřadů z roku 2016 podrobně popisuje požadavky na látku pro SOPARFI v Lucembursku. Za prvé, většina členů představenstva nebo ředitelů, kteří společnost řídí, musí být daňovými rezidenty v Lucembursku. Poté musí být společnost schopna řídit finanční transakce s kvalifikovaným personálem. Outsourcing je navíc možný, pokud společnost sleduje výkonnost poskytovatele služeb a kontroluje rizika. A konečně, společnost nesmí být daňovým rezidentem jiných jurisdikcí.

Damalion nabízí ředitelské služby, které dohlížejí na provozní a administrativní správu začleněný holding . Začleněný holding SOPARFI vyhovuje předkládání pravidelného účetnictví včetně roční rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Ředitelská služba tento problém řeší kontrolou finančních toků a dohledem nad dodržováním účetních povinností a požadované dokumentace společností. Tyto ředitelské služby také zahrnují spolupráci s místními institucemi, firmami a profesionály, kteří dohlížejí na dodržování místních zákonů a předpisů ze strany holdingu.

Oslovte odborníky na Damalion ohledně začlenění SOPARFI do Lucemburska tady .