Select Page

Reserveeritud alternatiivne investeerimisfond (RAIF) on uuenduslik Luksemburgis asuv vahend, mida saab kasutada igat tüüpi varadesse investeerimiseks. Oma reguleerimata olemuse tõttu ei allu reserveeritud alternatiivsed investeerimisfondid Finantssektori Järelevalve Komisjonile (CSSF), vaid neid juhivad volitatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, kellel on passiõigused, mis võimaldavad neil turustada partnerluse huvisid ja aktsiaid hästi. informeeritud investoreid Luksemburgis ja teistes Euroopa liikmesriikides.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.