Vælg en side

Den reserverede alternative investeringsfond (RAIF) er et innovativt køretøj med hjemsted i Luxembourg, som kan bruges til at investere i alle typer aktiver. På grund af dens uregulerede karakter er reserverede alternative investeringsfonde ikke underlagt Kommissionen for tilsyn med den finansielle sektor (CSSF), men forvaltes af autoriserede forvaltere af alternative investeringsfonde med pasrettigheder, der giver dem mulighed for at markedsføre partnerskabsinteresser og aktier til vel- informerede investorer i Luxembourg og andre europæiske medlemslande.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.