Select Page

Man Adası Şirkətinin yaradılması

ADASI MAN ŞİRKƏTİ
Müəssisə növü: Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət (MMC)
Qanunun növü: Man Adası Şirkətlər Aktı 2006
Rəf şirkətin mövcudluğu: Bəli
Birləşmə müddəti: 1-5 iş günü
Minimum dövlət rüsumları: £190 (230 EUR)
Adi Korporativ Gəlir Vergisi: 0%
İkiqat Vergi Müqaviləsinə giriş: Bəli
Minimum buraxılmış nizamnamə kapitalı 1£ (lakin adi icazə verilən £2,000 (2,400 EUR))
Təsis zamanı ödənilmiş minimum nizamnamə kapitalı £1
Tələb olunan minimum səhmdarların sayı bir
Sahibi Səhmlər Yox
Namizəd Səhmdarlara İcazə verilir Bəli
Direktorların minimum sayı bir
Korporativ direktorlara icazə verilir Bəli (məhdudiyyətlərə əsasən)
Yerli direktorlar tələb olunur Xeyr (hər hansı bir millət ola bilər və dünyanın istənilən yerində yaşaya bilər)
Yerli görüş tələb olunur Yox
Şirkətə katib tələb olunur Yox
Səhmdarların Ümumi Yığıncağı Bəli (ümumi yığıncaqların keçirilməsi məcburidir)
Yerli Qeydiyyatlı Ofis tələb olunur Bəli (məcburidir)
Mübadilə Nəzarəti Yox
Benefisiar sahibinin Şirkətin Qeydiyyatçısına açıqlanması Bəli (səhmlərin sayının və ya səsvermə hüququnun kifayət qədər faizinə birbaşa və ya dolayısı ilə mülkiyyət hüququ və ya müvafiq olaraq şirkətin kapitalında iştirak etməklə ticarət reyestrində qeydiyyata alınmalı olan şirkətə son nəticədə sahib olan və ya ona nəzarət edən fiziki və ya şəxslər)
Direktorların dövlət reyestri Bəli (İnsan Adasında Şirkətlər Reyestrində)
İllik gəlir Bəli
Hesabların təqdim edilməsi Yox
Audit Yox
Yaşayış yerinin dəyişdirilməsinə icazə verilir Bəli

Biz bu yurisdiksiyanın İƏİT və digər beynəlxalq qurumlar və ölkələr tərəfindən müəyyən edilmiş ən son beynəlxalq qaydalara uyğunluğuna nəzarət etmək üçün əlimizdən gələni edirik.

Damalion hər an bu yurisdiksiya ilə bağlı istənilən müştəri tələbini öz mülahizəsinə əsasən və heç bir səbəb təqdim etmək öhdəliyi olmadan rədd edə bilər.

13 + 10 =